background preloader

Geesteswetenschappen UvA (-80 fte =150 [2015]) Humanities Rally - FGW

Facebook Twitter

18/11/2014 FGw: ‘We zijn nog verder van huis dan vijf jaar geleden’ Een week nadat decaan Frank van Vree van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) naar buiten kwam met het inmiddels beruchte herprofileringsplan Profiel 2016 hebben studenten en medewerkers talloze vragen waar nog geen antwoord op is.

18/11/2014 FGw: ‘We zijn nog verder van huis dan vijf jaar geleden’

Maagdenhuis debatten

Debat "Wat is een goede universiteit?" José van Dijck geïnstalleerd als president KNAW. De president van de KNAW Hans Clevers reikte gistermiddag de voorzittershamer van de KNAW over aan UvA-hoogleraar José van Dijck. | Foto: Folia Wetenschap19 mei 2015 6:59 Gisterenmiddag nam UvA-hoogleraar vergelijkende mediastudies José van Dijck het stokje over van Hans Clevers als president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW).

José van Dijck geïnstalleerd als president KNAW

Ze presenteerde zich als prudent bestuurder. ‘Ik wil een zorgzaam, waakzaam en bedachtzaam president zijn.’ ‘Wetenschap is voor mij als een triatlon,’ zei Van Dijck tijdens haar inaugurele rede. Humanities Files. Surprise: Humanities Degrees Provide Great Return On Investment. 'Hervormingsplannen UvA zijn bezuinigingsplannen en leiden tot slechter onderwijs' 16-11-14 16:48 uur - Bron: Het Parool Opinie De door bezuinigingen ingegeven plannen om de faculteit der geestes­weten­schappen van de UvA te hervormen lijden tot verschraling van het onderwijs, stellen studenten Vincent Bijman en Gunnar de Haan.

'Hervormingsplannen UvA zijn bezuinigingsplannen en leiden tot slechter onderwijs'

De waan van de dag regeert, de lange termijn is uit het oog verloren Deze week stond in het teken van bezuiniging op en herstructurering van het Nederlandse academische onderwijs. Esther Crabbendam sur Twitter : "Uni Utrecht, 2011, bezuinigingen geesteswetenschappen. 3x raden waar deze twee bestuurders nu werken.. 1/2 @FoliaWeb. Esther Crabbendam sur Twitter : "Hans Amman: hoofd financien/ lid CvB UvA. DJ den Boer hoofd financien/ lid bestuur faculteit rechten #UvA.

CvB denkt na over aanpassing allocatiemodelFolia Web. Door Dirk Wolthekker ‘Geld is een symptoom.

CvB denkt na over aanpassing allocatiemodelFolia Web

Als je zorgt dat de inhoud en het aanbod goed is, komt de rest vanzelf,’ dat zegt de vicevoorzitter van het College van Bestuur Hans Amman in een reactie op de commotie die de afgelopen weken ontstond op de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). ‘Wij als CvB denken dat de Faculteit der Geesteswetenschappen niet een bezuinigingsprobleem heeft, maar een keuzeprobleem. Overigens vinden we het zeer goed en zeer moedig dat decaan en bestuur van de FGw nu nadenken over die keuze.’ Op de FGw werd een drastische bezuiniging en een bijbehorende onderwijsreorganisatie aangekondigd. De hel barstte los toen bleek dat de faculteit volgend jaar vijf miljoen moet bezuinigen, een bedrag dat volgens schattingen tot 2018 op zou kunnen lopen tot twaalf, dertien of vijftien miljoen totaal.

DUB: Geesteswetenschappen kondigt forse bezuinigingen aan. De financiële situatie van de faculteit Geesteswetenschappen dwingt het faculteitsbestuur ertoe verregaande bezuinigingen door te voeren. Met onmiddellijke ingang is een vacaturestop van kracht. In de komende weken moet duidelijk worden welke andere maatregelen getroffen gaan worden. In een nieuwsbrief stelde het faculteitsbestuur medewerkers eind vorige week op de hoogte van de penibele situatie van de faculteit. Nu de laatste kwartaalcijfers bekend zijn en de begroting voor het volgend jaar klaar is, blijkt de faculteit jaarlijks zo’n 3.3 miljoen euro tekort te komen, dat is ruim 5 procent op een begroting van 55 miljoen euro.

Charlotte Bouwman on Twitter: "Dus er is een 2tal universiteitsbestuurders dat het land doortrekt om de geesteswetenschappen te ruineren who's next?" Rens bod sur Twitter : "Reden voor #fgwslachting: door verkeerde investeringen bedraagt UvA-schuld in 2018 €400 miljoen! @FoliaWeb Zie p.13. Selbstverwaltet in die Pleite. Studenten an der Uni Amsterdam protestieren gegen Privatisierungspläne ihrer überschuldeten Alma Mater- ein Aufstand mit gesamteuropäischer Dimension, denn die Missstände sind Folge des neoliberalen Umbaus des Hochschulwesens in ganz Europa.

Selbstverwaltet in die Pleite

Wir müssen diese Elite an der Spitze unserer Universität loswerden! Wir müssen unsere Universität wieder aus den Fängen des Finanzkapitalismus befreien! Sie wieder demokratisieren. UvA Financialization NEW .docx. (mirror) UvA Financialization NEW. Rodrigo Fernandez on Twitter: "De UvA staat op een zwarte lijst v/h min van onderwijs van de VS wegens financieel beleid @rethinkUvA" Yasha Lange on Twitter: "@fernandezamster @rethinkUvA omdat UvA (en UU) de Europese accounting standaard hanteert en niet Amerikaanse" Rodrigo Fernandez on Twitter: "@yashalange @rethinkuva de UvA gebruikt toch de Nederlandse GAAP, wat het off-balance van de swaps mogelijk maakt? #KostprijsHedgeAccounting" Ewald Engelen sur Twitter : "#UVA and #UU on watchlist of US Education Dept for heightened 'cash monitoring' due to outstanding liabilities.

Miscellaneous: Om te janken: de UvA en haar financiële wanbeheer. Ere wie ere toekomt: SP-kamerlid Jasper van Dijk heeft sinds de bezetting van het Maagdenhuis de meeste parlementaire betrokkenheid betoond bij het wel en wee van de UvA getoond.

Miscellaneous: Om te janken: de UvA en haar financiële wanbeheer

Van Dijk staat aan de wieg van maar liefst drie vragenrondes aan de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, over het financiële reilen en zeilen van de Amsterdamse universiteit. Op 7 april ging het om een schot hagel aan vragen die zowel betrekking hadden op de bezuinigingen aan de letterenfaculteit als op de zwarte lijst van protesterende medewerkers die het College van Bestuur naar verluidt had aangelegd. Op 16 april ging het om vragen naar aanleiding van berichten in Het Parool en NRC Handelsblad over extra bezuinigingen aan de UvA. UvA Holding en de uitholling van de talenstudies. De talenstudies aan de Universiteit van Amsterdam staan onder grote druk.

UvA Holding en de uitholling van de talenstudies

Momenteel maakt men plannen om verschillende talenstudies samen te voegen en enkele talenbachelors volledig op te heffen. Bestuurders hekelen de kleine schaal van deze studies, die ze financieel ‘inefficiënt’ maakt. Hun kritiek is echter vooral het gevolg van het misplaatste verlangen om de universiteit in een commercieel bedrijf te transformeren. Het schaalprobleem van de talenstudies is ongeveer als volgt: er zijn bij deze studies relatief veel docenten aangesteld voor het opleiden van een klein aantal studenten, en daarom worden de opleidingen niet langer levensvatbaar geacht. Het is immers veel rendabeler om een docent aan te stellen die hoorcolleges geeft aan driehonderd studenten, dan een docent die werkgroepen en persoonlijke begeleiding geeft aan slechts een tiental studenten. UvA Holding en de uitholling van de talenstudies.

De talenstudies aan de Universiteit van Amsterdam staan onder grote druk.

UvA Holding en de uitholling van de talenstudies

Momenteel maakt men plannen om verschillende talenstudies samen te voegen en enkele talenbachelors volledig op te heffen. Bestuurders hekelen de kleine schaal van deze studies, die ze financieel ‘inefficiënt’ maakt. Hun kritiek is echter vooral het gevolg van het misplaatste verlangen om de universiteit in een commercieel bedrijf te transformeren. Het schaalprobleem van de talenstudies is ongeveer als volgt: er zijn bij deze studies relatief veel docenten aangesteld voor het opleiden van een klein aantal studenten, en daarom worden de opleidingen niet langer levensvatbaar geacht. Het is immers veel rendabeler om een docent aan te stellen die hoorcolleges geeft aan driehonderd studenten, dan een docent die werkgroepen en persoonlijke begeleiding geeft aan slechts een tiental studenten.

Bezuinigingen FGw. Hoewel de Faculteit der Geesteswetenschappen er in het begin van dit decennium nog florissant voor stond, blijkt in 2014/2015 dat er grote tekorten in de begroting zitten.

Bezuinigingen FGw

Dit collegejaar spreekt men zelfs over een tekort van 10 tot 13 miljoen euro op een totale begroting van 75 miljoen. Als gevolg daarvan moet er ingrijpend gekort worden. Decaan Frank van Vree stelde het Profiel 2016-plan op, waarin twee opties worden opengelaten. NPO Doc Exclusief - NPODoc. De geesteswetenschappen staan onder druk.

NPO Doc Exclusief - NPODoc

In Europa en de Verenigde Staten worden humaniora-opleidingen wegbezuinigd of ingekrompen. Maar ook het aanzien van de geesteswetenschappen ligt onder vuur. Onder invloed van het neo-liberale gedachtengoed stelt het publiek steeds vaker de vraag: wat is eigenlijk het nut van de geesteswetenschappen? Hoogste tijd om dat duidelijk te maken. The Forgotten Sciences: Opinieartikel NRC: "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit"

Op 3 maart 2012 publiceerde ik een opinieartikel in het NRC Handelsblad met de titel "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit" (Opinie & Debat, pagina's 1-3). Aangezien het NRC dit artikel niet online heeft gezet, volgt het hieronder alsnog in gewone tekst. U kunt het artikel ook hier in krantformaat downloaden. NPO Doc Exclusief - NPODoc. Foliaweb: 18april2012 Decanen aan het woord over onrust geesteswetenschappen. Wetenschap18 april 2012 15:45 |Alfastudies staan onder druk. De plannen om verschillende talenstudies samen te voegen en enkele talen bachelors helemaal op te heffen schoot bij sommige academici in het verkeerde keelgat. Spui25 organiseerde gisteren een debatavond waar beleidsmakers mochten vertellen waarom deze heftige maatregelen noodzakelijk zijn.

Moeilijke periode Margot Dijkgraaf, de directeur van Spui25, opent de avond met de boodschap dat de geesteswetenschappen in een moeilijke periode zitten. Na Dijkgraaf komen Rens Bod en Maarten Asscher aan het woord. Zij dragen beiden een column voor waarin zij de decanen aanvallen op hun beslissingen. Onrust in de Geesteswetenschappen: de decanen aan het woord (Spui25) 17 april 2012 Op 3 maart j.l. luidde Rens Bod in een voorpaginastuk in NRC Handelsblad de noodklok voor de alfastudies in Nederland: ‘De afgelopen maand is de geesteswetenschappelijke wereld opgeschrikt door een aantal desastreuze plannen van Nederlandse universiteiten. Portugees, Roemeens, alsook andere geesteswetenschappen zullen van de Nederlandse aardbodem verdwijnen.’

Nederlandse universiteiten schrappen in totaal een dertigtal studies uit het curriculum. De universiteit van Leiden wil de opleidingen Frans, Duits en Italiaans laten opgaan in een nieuwe, breed opgezette, opleiding Taal, Cultuur & Media. Als de opleiding Portugees aan de universiteit van Utrecht verdwijnt, zal deze taal aan geen enkele Nederlandse universiteit meer gestudeerd kunnen worden. Met medewerking van Rens Bod, hoogleraar Computational and digital humanities, en Maarten Asscher, schrijver en directeur van Athenaeum Boekhandel, die beide een column zullen uitspreken.

Wim van den Doel (1962) is historicus. Onrust in de Geesteswetenschappen: de decanen aan het woord. De rooskleurige toekomst van de NL letterkunde. Als vooraanstaande biologen jaren geleden niet hadden ingezien dat hun toekomst lag bij de moleculaire celbiologie, dan was hun vakgebied obsoleet geworden, een dode discipline. Dynamiek als belangrijke graadmeter voor een vitale wetenschap. 21sept2012 FSR FGw bezorgd over bezuiniging en profilering.

Esther Crabbendam, voorzitter FSR FGw: 'UvA-bestuurders lijken het belang van onze faculteit niet meer in te zien' | Foto: Peter Boek Organisatie21 september 2012 21:16 |In het Comedy Theater in de Nes werd de presentatie van de nieuwe facultaire studentenraad (FSR) gisteren overheerst door de moeilijke tijd die er aan dreigt te komen voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). De faculteit moet vijf tot tien miljoen gaan bezuiningen, onder meer door een teruglopend aantal studenten. Opleiding Roemeens UvA van website. Foliaweb: 22okt2012 *Medezeggenschap stemt in met afschaffing Roemeens. Timișoara, een stad in het westen van Roemenië. Studentenraden schrijven open brief voor behoud kleine talen 10dec2012. Onderwijs10 december 2012 11:30 |De Nederlandse universiteiten moeten er gezamenlijk voor zorgen dat het mogelijk blijft een opleiding in elke Europese taal te volgen.

Daartoe roepen de studentenraden van alle Nederlandse faculteiten der geesteswetenschappen vandaag op in een open brief aan VSNU-voorzitter Karl Dittrich, die vandaag is gepubliceerd op hogeronderwijswebsite ScienceGuide. 26juni2013 Ambassadeur Slowakije: ‘Talenstudies zijn belangrijk’ UvA schrapt topopleidingen, studentenraad woedend. De springlevende geesteswetenschap. 17febr2013 ‘Ook opleidingen levende Europese talen bedreigd’ Trappenhuis van het PC Hoofthuis, waar een deel van de Faculteit Geesteswetenschappen gehuisvest is | Foto: Danny Schwarz. Geesteswetenschappen moet tekort 3,4 miljoen wegwerken. Het PC Hoofthuis, waar de FGw is gevestigd. | Foto: Danny Schwarz. FGw-decaan bestrijdt tekort van 3,4 miljoen. Het PC Hoofthuis, waar de FGw is gevestigd. | Foto: Danny Schwarz. Roemeens komt mogelijk terug. Timișoara, een stad in het westen van Roemenië Onderwijs14 mei 2014 10:39 |Het Roemeens komt waarschijnlijk terug aan de UvA.

De Faculteit der Geesteswetenschappen is bezig met een plan om een nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding op te zetten. Daarin komt de opgeheven opleiding Roemeens voor een deel terug. FGw moet ‘grondig renoveren’ na bezuiniging van 6 miljoen. 141110%20Brief%20en%20Profiel%202016%20versie%201. (mirror) 141110 Brief en Profiel 2016 versie 1. FGw moet mogelijk dertien miljoen bezuinigen. Ingrijpende herstructurering onderwijs Geesteswetenschappen. Uniting humanities students from the University of Amsterdam against the huge budget cuts and consequent bizarre plans presented as "profiel 2016".

HumanitiesRallyUvA (@HumanitiesRally) Fb: Humanities Rally UvA. Humanity Stories. Humanity Stories. Leonie Cosijnse. Humanities Rally UvA - À propos. Talenstudies in nederland. FGw-studenten ‘geschokt’ over hervorming onderwijs. Humanities, Rally! Holland in 2014: A Cultured Nation « Sven Lütticken: Texts and Projects. Profielschets 2016. Amsterdam schrapt nu ook kleine talen. UvA wil Geesteswetenschappen radicaal omgooien. UvA wil geesteswetenschappen radicaal omgooien. Faculteit Geesteswetenschappen UvA rigoureus op de schop. Studenten FGw presenteren manifest tegen Profiel 2016.

1ste actievergadering & twitter-reacties op profiel 2016

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen. ‘Deze profielschets biedt geen oplossing’Folia Web. HumanitiesRallyUvA on Twitter: "@HumanitiesRally declare solidarity with @CamDefendEd, who struggle for students' interests after similar cuts to education funding #unity" CamDefendEducation sur Twitter : "@HumanitiesRally thanks for the support! solidarity"... Tim on Twitter: "Frank van Vree gisteren tegen studenten: liberal arts-idee "extreem riskant", met nog "twee maanden is om een grondstructuur neer te zetten""

Geesteswetenschappen slachtoffer van toveren met geld. Geesteswetenschappen slachtoffer van toveren met geld. We zijn geen bètastudenten, dus we kunnen onszelf beter weggooien Spunk. HumanitiesRallyUvA sur Twitter : "Kaap de verkiezing van DvhJ! Stem op: ALLE DOCENTEN VAN FGw, van het vak: HUMANITEIT! Deel deze actie! #FGwslachting. Esther Crabbendam sur Twitter : "Vandaag het Parool vol met opinie over #fgwslachting Bezuinigingen #geesteswetenschappen #UvA.

'Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland' - OPINIE - PAROOL. Jouke Turpijn on Twitter: "Ik zit Harry Potter te kijken en zie ineens voor me hoe dementors onze faculteit geesteswetenschappen leegzuigen..." Johan Hartle on Twitter: "Capital is a vampire sucking life out of the faculty of humanities @uva #fgwslachting @HumanitiesRally" Als taal kapitaal is, behoud dan de talenstudies voor Nederland. Bezuiniging op talen verontrust Kamer - scienceguide.

More Geesteswetenschappen UvA - FGW

Acties. I AM HUMAN - docenten verenigen zich. Rethink UvA (@rethinkUvA) James Kennedy vertrekt naar UU - ScienceGuide. James Kennedy nieuwe dean UCU. Vier UvA-historici verlaten 'zinkend schip' Support the New University. ‘De FGw heeft het heel erg goed’ ‘Eerst ReStyle, dan ReThink’ Rethink HvA: de vlam blijft branden. Het nut van de bieb. Medialogica 16mrt2016. 6/04/2016 Gedwongen ontslagen bij Geesteswetenschappen van de baan. Faculteiten gebruiken reservegeld om begrotingstekort te dekken. De plannen voor zelfbestuur bij filosofie zijn vastgelopen. Amsterdamse Filosofen Binding. FGw heeft ‘geen vacaturestop, maar een nee, tenzij-beleid’ Night of Protest.