background preloader

Leiden - Geesteswetenschappen

Facebook Twitter

Opinie: Wetenschap van woekerwinsten. Michiel Walrave Hebben de Geesteswetenschappen nut?

Opinie: Wetenschap van woekerwinsten

Nu die vraag steeds vaker klinkt, leek het Geeske Langejans en Joanita Vroom een goed plan de wetenschappelijke relevantie eens uit te rekenen. En wat blijkt: ze geven more bang for your buck dan enige andere tak van wetenschap. Opinie: Vergeet die dwaze getallen 2013/02/06. Leiden Humanities (@LeidenHum) Nederlandkunde zoekt geld 2011/11/16. Het veranderde bekostigingssysteem voor buitenlandse studenten heeft op korte termijn geen directe consequenties voor de opleiding Nederlandkunde.

Nederlandkunde zoekt geld 2011/11/16

Geesteswetenschappen: compenseren mag 2012/02/08. Meer deeltoetsen, minder herkansingen en een programmering in blokken, dit zijn de maatregelen die moeten leiden tot meer studiesucces van studenten aan de faculteit Geesteswetenschappen.

Geesteswetenschappen: compenseren mag 2012/02/08

De studieresultaten bij de faculteit Geesteswetenschappen vallen tegen. Zo heeft slechts 39 procent van de eerstejaars na een jaar de propedeuse. 17 Procent heeft na drie jaar de bachelor afgerond. Om dat te verbeteren wil de faculteit nog meer gebruik maken van deeltoetsen, dit gebeurt binnen geesteswetenschappen al regelmatig. Een deeltoets mag maximaal veertig procent van het eindcijfer bepalen, onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd. Herkansingen moeten alleen mogelijk worden in het eerste jaar tot maximaal 15 studiepunten en bij tweede- en derdejaars vakken die geen deeltoetsen hebben. Mega-brede bachelor komt eraan 2012/02/16. De faculteit Geesteswetenschappen maakt plannen voor een brede bachelor van talen, culturen en media, die op 1 september 2013 moet starten.

Mega-brede bachelor komt eraan 2012/02/16

De opleidingen Duits, Italiaans en Frans gaan hier in op. Dit blijkt uit een mail gestuurd aan betrokken instituten binnen Geesteswetenschappen. Opinie: Frans moet zelfstandig blijven 2012/03/01. Raad voor behoud Frans 2012/03/14. Felle kritiek op Geesteswetenschappen 2012/03/21. Door Vincent Bongers De universiteitsraad is kritisch over de plannen van de faculteit geesteswetenschappen om een brede bachelor in te voeren en de opleiding Frans daarin te laten opgaan.

Felle kritiek op Geesteswetenschappen 2012/03/21

Daarnaast laakt de raad het gebrek aan communicatie. ‘Samenvoegen is zaak van geesteswetenschappen zelf’ 2012/03/28/ Het college van bestuur staat positief tegen de plannen van de faculteit geesteswetenschappen om het opleidingsaanbod aan te passen.

‘Samenvoegen is zaak van geesteswetenschappen zelf’ 2012/03/28/

Of het een brede bachelor wordt, waarin Frans, Italiaans en Duits opgaan, is aan de faculteit. Wel acht het college de ‘kans groot’ dat bachelors in één taal verdwijnen. Verschillende raadsleden viel het op dat het faculteitsbestuur van geesteswetenschappen weinig inhoudelijk inging op vragen van hun eigen faculteitsraad. Dit gebrekkig communiceren vond de universiteitsraad stuitend. Het college werd om hun lezing van het proces en de plannen gevraagd. Frans, Duits en Italiaans voorlopig veilig 2012/05/09. 527: Sloop Witte Singel 2013/03/27. Subsidie voor LUCAS 2014/09/03. Zorgen om instituut LUCAS Geestenwetenschappen 2014/10/01/ Geesteswetenschappeninstituut LUCAS heeft geen sluitende begroting.

Zorgen om instituut LUCAS Geestenwetenschappen 2014/10/01/

Onenigheid over kernvakken 2014/11/19. 'Totale nieuwbouw is niet te betalen' Een nieuwe Humanities Campus komt langzaam dichterbij.

'Totale nieuwbouw is niet te betalen'

‘Als eerste zal het P.J. Veth-gebouw gerenoveerd worden, zodat we dat kunnen gebruiken als wisselpand.’ Volgende week bespreekt het college van bestuur de toekomst van het WSD-complex, in combinatie met een notitie van de afdeling vastgoed en de faculteit Geesteswetenschappen. Daarin staat hoeveel vierkante meter er nodig is, en hoeveel budget er kan worden vrijgemaakt. Wij houden niet van verandering. Illustratie Michiel Walrave Door Alex Brenninkmeijer Rechtenfaculteiten veranderen zichzelf onvoldoende, en laten zich vooral beïnvloeden door externe factoren als rankings en visitaties, schrijft rector en oud-decaan Carel Stolker in zijn boek Rethinking the Law School.

Wij houden niet van verandering

Mare vroeg oud-decaan en de voormalige Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer om een recensie. Met zijn recent bij Cambridge University Press verschenen boek Rethinking the Law School introduceert Carel Stolker het vakgebied van professioneel bestuur van juridische faculteiten. Hij plaats vier thema’s centraal: Education, Research, Outreach and Governance. Ziek, overwerkt en boos. Door Marleen van Wesel Boos verlieten personeelsleden van Geesteswetenschappen vrijdag een klankbordsessie over werkdruk.

Ziek, overwerkt en boos

‘Veel mensen waren waarschijnlijk al verhit naar de bijeenkomst gekomen. De bom barstte vrijwel direct’, zegt een anonieme medewerker. Geesteswetenschappen lanceerde afgelopen zomer een plan om de hoge werkdruk op de faculteit aan te pakken. Column: Leiden heeft me gekwetst; adieu. De decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen was deze week door de sollicitatiecommissie uitverkoren om mij het slechte nieuws te vertellen dat ‘álle andere kandidaten met kop en schouders boven mij uitstaken’. Dat ik daarom al vóór de eerste ronde afviel voor een baan waarop heel veel mensen niet hadden gesolliciteerd omdat ze dachten dat hij voor mij bedoeld was. Hij wilde me ook graag de namen voorlezen van de kandidaten die wel door waren.

Het zou me verbazen hoe nauw ik met die mensen samenwerkte! , glunderde hij. Al vijftien jaar werk ik gratis, onder andere als (bijzonder) hoogleraar, voor deze universiteit - ik kan me dat permitteren omdat mijn werkgever, het Meertens Instituut, mij dat toestaat. Dat me geregeld door mensen hier ter stede werd verteld dat het natuurlijk een hele eer voor mij was dat ik zomaar in Leiden kon werken, nam ik voor lief. Ik had immers al een nulaanstelling, men hoefde er alleen nog geld bij te vinden. Het vakgebied verkeert ook in nood. Nieuwe ‘eindvariant’ Humanities Campus. Het Lipsius met de grond gelijk­g­emaakt, een restaurant in de Reuvensplaats en congres- en collegezalen in een nieuw gebouw, waar nu nog sociale huurwoningen staan. Dat staat in de zogenoemde eindvariant voor de inrichting van de nieuwe Humanities Campus. ‘Nee, nee, nee en nog eens NEE!’ Is te lezen op een van de pamfletten achter de ramen van de sociale huurwoningen tussen het Lipsius en het Arsenaal.

Vorig jaar november werden de bewoners overvallen door de plannen van de universiteit om een grote Humanities Campus te bouwen.