background preloader

Too The Hague - Maagdenhuis debat may21,2015

Facebook Twitter

Politiek omarmt eisen studenten om meer inspraak. Studentenacties aanleiding discussie inspraak universiteiten. De studentenacties waren een "wake-upcall", vindt Van Dijk (SP), waardoor er meer aandacht is voor de problemen bij de universiteiten.

Studentenacties aanleiding discussie inspraak universiteiten

Te veel bestuurders hebben zich vervreemd van de werkvloer, stelt Schouten (ChristenUnie). Grashoff (GroenLinks) betoogt dat het onderwijs zich niet alleen moet richten op economische doelen, maar ook op zelfontplooiing en zingeving. Onder anderen Van Meenen (D66) zoekt de oplossing in versterking van de medezeggenschap, maar volgens Beertema (PVV) leidt die vooral tot nog meer bestuurlijke drukte. Laten we eerst de "bestaande gereedschapskist benutten", zegt Bisschop (SGP), die net als Duisenberg (VVD) en Rog (CDA) pleit voor betere in plaats van meer medezeggenschap. Diverse ideeën voor versterking medezeggenschap Tegenspraak moet goed geregeld zijn voor de momenten dat het nodig is, betoogt Mohandis (PvdA). Appreciatie studentenprotest verschilt Kleinere studies geesteswetenschappen dreigen te verdwijnen.

Tweede Kamer, 86e vergadering, donderdag 21 mei 2015. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Op naar De Nieuwe Universiteit. SP presenteert dertigpuntenplan voor universiteiten. SP-kamerlid Van Dijk presenteert vandaag een plan met dertig voorstellen om het universitair onderwijs te verbeteren.

SP presenteert dertigpuntenplan voor universiteiten

De initiatiefnota is een reactie op de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. Die bezetting was volgens Van Dijk een wake-upcall voor universiteiten, maar ook voor de politiek. Hij wil net als de protesterende studenten meer democratie en minder rendementsdenken. ASVA studentenunie sur Twitter : "De nota van @JaspervanDijkSP zijn omgezet in 4 moties. Slechts de start van #maagdenhuis-debat over #medezeggenschap" ScienceGuide on Twitter: "PVV noemt bezetters #Maagdenhuis tuig en aanranders van de wet en "asociale uitkeringstrekkers""... ScienceGuide sur Twitter : "Het Kamerdebat over #Maagdenhuis en rendementsdenken is dieptepunt van parlementaire ernst. Heeft HO dit verdiend?" ScienceGuide sur Twitter : "PVV noemt bezetters #Maagdenhuis tuig en aanranders van de wet en "asociale uitkeringstrekkers""...

Kyah Smaal on Twitter: ".@PDuisenberg haalt steeds Nationale Studentenenquete aan als middel om kwaliteit van onderwijs te meten. Kwaliteit =/ tevredenheid #MZdebat" "Het goede gesprek over medezeggenschap is niet af te dwingen, zegt de minister #debat TK #medezeggenschap" ReThink UU sur Twitter : "Haha, ja en maar vragen waarom er een kloof tussen wetenschap en maatschappij bestaat @AlexTess #MZdebat. Peter Kwikkers sur Twitter : "Hoe versterkt een minister bestuurscultuur? Door versterking van de bestuursstructuur natuurlijk!" ScienceGuide sur Twitter : "Kreunende @studentenbond voorzitter Tom Hoven op tribune Tweede Kamer nu Bussemaker gloedvol Bildung oppoetst, zijn bête noire woord"

ScienceGuide sur Twitter : "Aanval op en debat over studieuitval "heeft niets, niets te maken met rendementsdenken, zegt Bussemaker" Peter Kwikkers sur Twitter : "Hoe meet minister Bussemaker dan straks het rendement van haar 'Bildungsideal'? En de universitaire Bildungsprestaties?" "@Jet_Bussemaker 'gunt' studenten hun diploma. Daar gaat het mis: je gunt het de maatschappij. #MZdebat"

HumanitiesRallyUvA sur Twitter : "@JaspervanDijkSP "Gekozen bestuurders; Gebouwen weer van rijksgebouwendienst; Minder flexcontracten; Verhogen 1ste geldstroom" #maagdenhuis" "5 uur vergaderen verder.. De minister ontraadt praktisch alle moties. Want het onderwijs moet beter maar het liefst vanzelf en zonder moeite" "Wat wil de minister dan wél? Praten met onderwijsinstellingen over hoe zij opleidingscommissies kunnen verbeteren... #maagdenhuisdebat" Lisa Westerveld sur Twitter : "#auw Nu hoor ik Bussemaker zeggen dat het bindend studieadvies zou moeten leiden tot ''bewustere begeleiding en betere kwaliteit"" Leonie Kuhlmann on Twitter: "@Lisawesterveld eens.. Helaas. Minister blijft geloven in cultuuromslag zonder extra rechten. Misschien zet PvdA druk, na stellingname in VK"

Lisa Westerveld sur Twitter : "Val er net weer in. De minister gaat #opleidingscommissies versterken door een 'dag vd medezeggenschap' te organiseren? Zegt ze dat echt?" Alex Tess Rutten sur Twitter : "Na vijf uur heeft @Jet_Bussemaker (bijna) alle (soms daadwerkelijk interessante) moties afgeraden. Go overheid. #MZdebat" Arnon Grunberg on Twitter: "@HumanitiesRally @PDuisenberg @hetMaagdenhuis Misschien P Duisenberg zijn stellingen en bronmateriaal even toelichten?"

Ewald Engelen on Twitter: "ok, roundup #maagdenhuis debat: SP en D66 nemen buitenparlementair studenten staf #UVA serieus VVD en CDA ontzeggen burger recht op verzet" Luister naar BNR Nieuwsradio. ScienceGuide - D66 strijkt de vlag. 22 mei 2015 - Het Kamerdebat over het Maagdenhuis heeft het hoger onderwijs meer schade toegebracht dan de luid beschimpte bezetters het al even luid beschimpte vastgoed van de UvA.

ScienceGuide - D66 strijkt de vlag

De meeste fracties putten zich uit in niet terzake doende details en D66 moest zelfs diep door het stof door de Godwin der Godwins. Het debat zou gaan over rendementsdenken en de Geesteswetenschappen. Het ging uiteindelijk over vergoedingsvoorschriften vanuit Den Haag aan instellingen ten behoeve van leden van opleidingscommissies – dit in het kader van minder regels, bemoeizucht en bestuurlijke drukte – alsmede het opleggen vanuit de Tweede Kamer van onderwerpen aan de Wetenschapsagenda – die primair juist met het veld en de samenleving tot stand gebracht zou worden – en het vanuit de Kamer aan OCW opleggen dat de minister de UvA moet dwingen aangifte te doen – dit in het kader van respectering van de Grondwet en in het bijzonder artikel 23 daarvan.

Gedwongen open houden. Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat. Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat. Regeringspartij VVD houdt vol dat de schade van de Maagdenhuisbezetting op de actievoerders moet worden verhaald.

Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat

De minister moet zich daarvoor inspannen, stelt de partij met steun van de CDA, PVV en SGP. Zes weken geleden maakte de ME een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis. De Universiteit van Amsterdam schat de kosten op een half miljoen euro maar de precieze schade is nog altijd niet duidelijk, bleek gisteren tijdens een Kamerdebat naar aanleiding van die bezetting. De Kamer viel uiteen in twee kampen, met de SP aan de ene kant die de actievoerders consequent "bevrijders van het Maagdenhuis" noemde, en de PVV aan de andere kant die het had over "asociale uitkeringstrekkers" en "aanranders van de wet".

"Bestuurders bestrijd je via de medezeggenschapsraad, via het openbare debat, in radioprogramma’s", aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema. “U kunt dat niet van mij vragen”, reageerde de minister. Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat. Regeringspartij VVD houdt vol dat de schade van de Maagdenhuisbezetting op de actievoerders moet worden verhaald.

Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat

De minister moet zich daarvoor inspannen, stelt de partij met steun van de CDA, PVV en SGP. Zes weken geleden maakte de ME een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis. De Universiteit van Amsterdam schat de kosten op een half miljoen euro maar de precieze schade is nog altijd niet duidelijk, bleek gisteren tijdens een Kamerdebat naar aanleiding van die bezetting. De Kamer viel uiteen in twee kampen, met de SP aan de ene kant die de actievoerders consequent ‘bevrijders van het Maagdenhuis’ noemde, en de PVV aan de andere kant die het had over 'asociale uitkeringstrekkers' en 'aanranders van de wet'. 'Bestuurders bestrijd je via de medezeggenschapsraad, via het openbare debat, in radioprogramma’s', aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema. Dwangsommen. Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat   22 mei 2015 Zes weken geleden maakte de ME een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis.

Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat  

De Universiteit van Amsterdam schat de kosten op een half miljoen euro maar de precieze schade is nog altijd niet duidelijk, bleek gisteren tijdens een Kamerdebat naar aanleiding van die bezetting. De Kamer viel uiteen in twee kampen, met de SP aan de ene kant die de actievoerders consequent ‘bevrijders van het Maagdenhuis’ noemde, en de PVV aan de andere kant die het had over “asociale uitkeringstrekkers” en “aanranders van de wet”. “Bestuurders bestrijd je via de medezeggenschapsraad, via het openbare debat, in radioprogramma’s”, aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema.

“Ik heb 34 jaar van mijn leven besteed aan het bestrijden van bestuurders, maar ik heb me nooit gewend tot illegale middelen.” Cultuurverandering moet beginnen bij OCW. Beter onderwijs door medezeggenschap. Cultuurverandering moet beginnen bij OCW. Politiek omarmt eisen studenten om meer inspraak.