background preloader

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

http://www.tweedekamer.nl/

Related:  OCW / VSNU - Wetenschapsvisie 2025 - wetenschapsagendaGeorge MaatKort geding - ? 5 ton schade in Maagdenhuis ? smear-campaigntoo The Hague - Maagdenhuis debat may21,2015media tav landelijk

Wetenschapsvisie 2025: maximale impact op bedrijfsleven en maatschappij Het Ministerie van OCW publiceerde vandaag de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst. Het kabinet is ervan overtuigd dat wetenschap verbonden moet zijn met de maatschappij en het bedrijfsleven, en daarop maximale impact moet hebben. STW voelt zich goed thuis bij deze visie. Het door STW gefinancierde vraaggeïnspireerde onderzoek komt tot stand in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke stakeholders, en leidt tot innovatieve toepassingen met economische én maatschappelijke meerwaarde. Om de Wetenschapsvisie 2025 vorm te geven, zal NWO slagvaardiger moeten kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De echte reden voor het gedwongen vertrek van George Maat Niet het handelen van George Maat, maar de effecten in de samenleving worden hem door de minister verweten, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Angst voor emoties in de samenleving en voor de media dreven Van der Steur tot zijn gehaaste acties en broddelwerkrapport. Maar liefst drie setjes Kamervragen moesten Pieter Omtzigt (CDA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) indienen over het dubieuze regeringsonderzoek naar forensisch anatoom George Maat en zijn MH17-lezing. Deze week kwamen de antwoorden binnen.

Schade Maagdenhuis definitief niet verhaald op bezetters Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de discussie of de bezetters, al dan niet als groep, toch nog aansprakelijk moesten worden gesteld voor de kosten. In augustus werd bekend dat verzekeraar van de UvA de schade aan het Bungehuis en het Maagdenhuis zou vergoeden. Het ging om een bedrag van 668.000 euro, waarvan het eigen risico moest worden afgetrokken. De Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Michel Rog (CDA) schreven daarop in een opiniestuk voor Trouw dat ‘de slopers van het Maagdenhuis’ aangepakt moesten worden. Ze vonden dat er niet genoeg onderzoek was gedaan over hoe de schade aan het Maagdenhuis verhaald kon worden op de bezetters.

Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat Regeringspartij VVD houdt vol dat de schade van de Maagdenhuisbezetting op de actievoerders moet worden verhaald. De minister moet zich daarvoor inspannen, stelt de partij met steun van de CDA, PVV en SGP. Schadeclaim Zes weken geleden maakte de ME een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis. Kabinet moet zich van SP opnieuw buigen over ‘nieuwe universiteit’ Studenten en personeel kiezen het bestuur, raden van toezicht verdwijnen en de financiering moet op de schop. SP-Kamerlid Jasper van Dijk zet nogmaals op een rij hoe ‘de nieuwe universiteit’ er na de Maagdenhuisbezetting zou moeten uitzien. De acties die dit voorjaar bij de Universiteit van Amsterdam werden gevoerd hebben het doorgeslagen rendementsdenken en het gebrek aan inspraak met succes aan de kaak gesteld, schrijft Van Dijk in een initiatiefnota aan de Tweede Kamer. Maar er moet in zijn ogen nog wel een politiek vervolg komen, “want de universiteiten zijn ver afgedreven van hun oorspronkelijke taak: zorgen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek”. Hij legt zijn collega-Kamerleden daarom veertig “beslispunten” voor die hij “in nauwe samenspraak met veel studenten en docenten” gemaakt heeft.

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Weblocatie: Het bestuur van FOM staat achter de conclusie dat de NWO-organisatie aanpassingen nodig heeft om slagvaardiger te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De gesuggereerde oplossingen om een uniforme organisatie zonder voor disciplines herkenbare onderdelen te vormen, krijgen geen steun van het FOM-bestuur. Wetenschappers eisen excuses minister in zaak MH17-lezing Forensisch anatoom George Maat gaf het college in april aan de Universiteit Maastricht. Maat, die lid was van het MH17-identificatieteam, had dit vooraf niet besproken met de nabestaanden van de vliegtuigramp. Bij de lezing waren journalisten aanwezig van RTL Nieuws, waardoor het gebruik van de foto's in de publiciteit kwam. In een eerste reactie noemde Van der Steur de lezing "buitengewoon ongepast en smakeloos". Twee maanden later was de minister minder negatief en zei hij dat Maat dacht dat hij toestemming had om de foto's te gebruiken tijdens zijn presentatie. De groep wetenschappers vindt niet dat Maat iets fout heeft gedaan.

Maagdenhuisbezetting kostte toch meer: 505.000 euro Organisatie12 juni 2015 11:59 De totale kosten van de bezettingen van het Maagdenhuis en het Bungehuis zijn nagenoeg bekend. De bezetting van het Maagdenhuis kostte 505.114 euro. Dat is ruim 44.000 euro meer dan geschat. Dat stelt de UvA. De kosten van de Maagdenhuisbezetting werd eerder door de UvA geschat op 460.000 euro. Die balans werd opgemaakt door Facility Services. Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat Regeringspartij VVD houdt vol dat de schade van de Maagdenhuisbezetting op de actievoerders moet worden verhaald. De minister moet zich daarvoor inspannen, stelt de partij met steun van de CDA, PVV en SGP. Zes weken geleden maakte de ME een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis. De Universiteit van Amsterdam schat de kosten op een half miljoen euro maar de precieze schade is nog altijd niet duidelijk, bleek gisteren tijdens een Kamerdebat naar aanleiding van die bezetting.

Volkskrant Top 200 2014 Zes vragen over de Volkskrant Top 200 De Volkskrant Top 200 is een ranglijst die de bestuurlijke elite van Nederland in kaart brengt: de mannen en vrouwen op de belangrijkste posities in de maatschappij, maar ook de landgenoten die in het verleden hun sporen hebben verdiend in politiek, openbaar bestuur of bedrijfsleven en die nu, vaak achter de schermen, actief zijn in besturen, raden en commissies. De lijst brengt zo de gevestigde orde in beeld, de schaduwmacht van notabelen die, zoals een ingewijde het eens uitdrukte, aan invloed zouden verliezen als ze minister werden. Waarom moet Maat zwijgen ? 14 augustus 2015 - Professor George Maat speelde een belangrijke rol in de identificatie van de slachtoffers van MH17. Toch werd hij door minister van der Steur ontslagen. Volgens Pieter Omtzigt is deze gang van zaken twijfelachtig en mag de academische wereld zich dat aantrekken.

Zo'n Maagdenhuis bezetting kost wel wat, maar levert evenveel op David Hollanders Niet alleen zijn er onjuistheden gedebiteerd over de kosten van de Maagdenhuisbezetting, men heeft bovendien verzuimd de baten te benoemen. En die zijn aanzienlijk, berekent columnist David Hollanders.

Partijen op ramkoers in Maagdenhuisdebat Regeringspartij VVD houdt vol dat de schade van de Maagdenhuisbezetting op de actievoerders moet worden verhaald. De minister moet zich daarvoor inspannen, stelt de partij met steun van de CDA, PVV en SGP. Zes weken geleden maakte de ME een einde aan de bezetting van het Maagdenhuis. De Universiteit van Amsterdam schat de kosten op een half miljoen euro maar de precieze schade is nog altijd niet duidelijk, bleek gisteren tijdens een Kamerdebat naar aanleiding van die bezetting. De Kamer viel uiteen in twee kampen, met de SP aan de ene kant die de actievoerders consequent "bevrijders van het Maagdenhuis" noemde, en de PVV aan de andere kant die het had over "asociale uitkeringstrekkers" en "aanranders van de wet".

Related:  initiatiefnota SP Jasper van Dijk OP NAAR DE NIEUWE UNIVERSITEITInitiatiefnota 2de Kamerleden Bouwmeester “Lobby in daglicht