background preloader

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Blad home - Ziggo Schade Maagdenhuis definitief niet verhaald op bezetters Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de discussie of de bezetters, al dan niet als groep, toch nog aansprakelijk moesten worden gesteld voor de kosten. In augustus werd bekend dat verzekeraar van de UvA de schade aan het Bungehuis en het Maagdenhuis zou vergoeden. Het ging om een bedrag van 668.000 euro, waarvan het eigen risico moest worden afgetrokken. De Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Michel Rog (CDA) schreven daarop in een opiniestuk voor Trouw dat ‘de slopers van het Maagdenhuis’ aangepakt moesten worden. Ze vonden dat er niet genoeg onderzoek was gedaan over hoe de schade aan het Maagdenhuis verhaald kon worden op de bezetters. De minister heeft hier met de UvA over gesproken.

Onderzoeker Roc Leiden was politieke collega van toezichthouder Voorzitter Pauline Meurs van de commissie die Roc Leiden onderzoekt zat tot 2011 vier jaar lang in de PvdA-senaatsfractie met een van de toenmalige toezichthouders van het roc. Is dat bezwaarlijk? Volgens Meurs niet. Hoogleraren public governance Hans Bossert (Nyenrode) en Goos Minderman (Vrije Universiteit) vinden de combinatie onhandig. Oud PvdA-senator Pauline Meurs is door minister Jet Bussemaker van Onderwijs aangesteld als voorzitter van de commissie die het debacle bij Roc Leiden tegen het licht moet houden. Het onderzoek, dat zich richt op de periode na 1 januari 2006, neemt ook het functioneren van de raad van toezicht onder de loep, blijkt uit het instellingsbesluit. Eerste Kamer Meurs was in de periode 2007-2011 vier jaar lang PvdA-fractiegenoot in de Eerste Kamer van Ing Yoe Tan, destijds toezichthouder bij Roc Leiden. Overigens is ook de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht in de eerste jaren vanaf 2006, Tjeerd van Rij, van PvdA-huize.

SP wil proef met democratische universiteit Zeker één Nederlandse universiteit moet de kans krijgen om te werken met een bestuur dat studenten en docenten zelf mogen vormgeven. De SP wil dat de Tweede Kamer instemt met een experiment hiertoe, naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis, eerder dit jaar. SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk stelt dat vandaag voor tijdens het Kamerdebat over zijn initiatiefnota voor 'een nieuwe universiteit'. In zijn plan doet hij veertig voorstellen om universiteiten op een andere manier te organiseren. Aanleiding voor zijn initiatief zijn de protestacties afgelopen voorjaar in het Maagdenhuis, onderdeel van de UvA. Zo vindt hij dat het bestuur rechtstreeks moet worden gekozen door studenten en personeel en moeten zij op alle belangrijke besluiten instemmingsrecht krijgen. Initialiseren Google Maps Kaart Street view Als er geen beeld verschijnt, is de locatie te ver weg van een street view locatie

Maak je 404 pagina gebruikersvriendelijk in 10 stappen · Usarchy In principe zijn 404 pagina’s niet nodig. Want CMS’en zorgen ervoor dat links altijd werken, en mensen maken geen fouten… ehh, right? Een 404 pagina is trouwens de pagina die de webserver naar de bezoeker stuurt op het moment dat de opgevraagde URL (het web adres) niet gevonden kan worden. Dit komt meestal doordat de pagina is verwijderd of een typefout is gemaakt in de link of het adres zelf. Een van de “usability heuristics” (vuistregels voor gebruikersvriendelijkheid) gaat over het opvangen van fouten, zoals bijvoorbeeld de 404 “Pagina niet gevonden” foutmelding. In dit artikel zal ik een aantal van mijn best practices op een rij zetten, en wat voorbeelden geven hoe het wel en niet moet. Waar je in ieder geval aan moet denken als je een 404 pagina maakt: Voorkomen is beter dan genezenVoorkomen is beter dan genezen, dus: Verwijder nooit pagina’s. Geef jezelf én de gebruiker mogelijkheid voor feedback. En wat voor 404 pagina heeft Usarchy dan? Popularity: 17% [?]

Uitzending Gemist Maagdenhuisbezetting kostte toch meer: 505.000 euro Organisatie12 juni 2015 11:59 De totale kosten van de bezettingen van het Maagdenhuis en het Bungehuis zijn nagenoeg bekend. De bezetting van het Maagdenhuis kostte 505.114 euro. Dat is ruim 44.000 euro meer dan geschat. De kosten van de Maagdenhuisbezetting werd eerder door de UvA geschat op 460.000 euro. Bungehuis en beveiliging Nu blijken die kosten dus hoger te zijn. De kosten van de bezetting worden overigens niet verhaald op de bezetters. AT5 zette eerder vraagtekens bij de schatting van de UvA over de kosten. article27590854 Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Klik hieronder op "Akkoord en naar leidschdagblad.nl" om deze keuze te bevestigen. Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Let op! U kiest ervoor om minder cookies toe te staan dan u al heeft. leidschdagblad.nl zal niet: leidschdagblad.nl zal wel: Advertenties vertonen Anonieme statistieken verzamelen Video vertonen Audio luisteren Advertenties tonen op basis van surfgedrag Artikelen delen via social media U laten reageren op artikelen Advertenties personaliseren Inloggen via social media

SP wil ‘Kafka Brigade’ om ‘overbodige bureaucratie’ op te sporen Direct vanaf het begin van de studentenprotesten aan de UvA committeerde politicoloog en UvA-alumnus Van Dijk zich aan de eisen van de bezetters van het Bunge- en Maagdenhuis. Hij sprak studenten en medewerkers en zegde een voorstel toe ter verbetering van de in zijn ogen falende democratie en het doorgeslagen rendementsdenken aan universiteiten, wat ten koste zou gaan van onderwijs en onderzoek. Dat heeft geleid tot deze initiatiefnota, waarin Van Dijk veertig ‘beslispunten’ formuleert. Hij wil onder meer dat de leden van het College van Bestuur (CvB) en faculteitsbesturen voortaan worden gekozen en dat de raden van toezicht worden vervangen door toezicht houdende leden van de medezeggenschap. Ook wil hij dat de opleidingscommissies worden opgewaardeerd tot formele medezeggenschapsorganen. PR en marketing Op financieel gebied zou er volgens Van Dijk een einde moeten komen aan de outputfinanciering. Kafka Brigade Lachertje

Televisiegids - Publiekeomroep.nl De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Waarom cookies? De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en een overzicht van de sites waar je toestemming voor geldt. Cookie instellingen aanpassen? Cookie-instellingen aanpassenAkkoord

Zo'n Maagdenhuis bezetting kost wel wat, maar levert evenveel op David Hollanders Niet alleen zijn er onjuistheden gedebiteerd over de kosten van de Maagdenhuisbezetting, men heeft bovendien verzuimd de baten te benoemen. En die zijn aanzienlijk, berekent columnist David Hollanders. Hij telt er minstens drie. De discussie over de kosten van de hertoe-eigening van het Maagdenhuis leek verstomd nadat NRC-next, Folia en At5 aantoonden wat vermoed kon worden: de stelling van de UvA dat de kosten 500.000 euro bedragen, is onjuist. Discussie gereanimeerd En toen verstomde de discussie. Nu is er al gewezen op de juridische onhaalbaarheid van deze oproep – en het was van stonde af helder dat het niet gaat gebeuren. Een kosten-batenanalyse (KBA) is daartoe geschikt, gelijk het CPB die menigmaal toepast. Drie baten Ten eerste heeft de UvA een derivaten positie van 255 miljoen euro. Indien de Maagdenhuisbezetting leidt tot beter financieel beleid dan is dat een bate Het financiële beheer van de UvA is onder de maat. Het is tijd om in actie te komen.

Bussemaker wil nader onderzoek aansprakelijkheid bestuurders ROC Leiden Nieuwsbericht | 01-12-2015 | 16:27 Minister Bussemaker vraagt de zittende toezichthouders van ROC Leiden nader onderzoek te doen naar mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen door voormalige bestuurders van deze onderwijsinstelling. Bussemaker heeft dit aangekondigd in haar reactie op het rapport van de commissie-Meurs naar de gang van zaken rond ROC Leiden. Voormalige bestuurders hebben onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s genomen, zij zijn verplichtingen aangegaan die de rechtspersoon naar redelijke verwachting niet kon nakomen en hebben beslissingen genomen met verregaande of onoverzienbare (financiële) consequenties zonder deugdelijke voorbereiding. De commissie concludeert dat er ‘voldoende aanleiding’ bestaat voor zo’n onderzoek. Bussemaker wil bovendien de financiële controle binnen onderwijsinstellingen verscherpen. Meer inzicht in financiële positie van instellingen In haar reactie herinnert Bussemaker aan de maatregelen die al zijn getroffen na de kwestie-Amarantis.

SP presenteert dertigpuntenplan voor universiteiten SP-kamerlid Van Dijk presenteert vandaag een plan met dertig voorstellen om het universitair onderwijs te verbeteren. De initiatiefnota is een reactie op de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. Die bezetting was volgens Van Dijk een wake-upcall voor universiteiten, maar ook voor de politiek. Het bestuur van een universiteit moet wat de SP betreft rechtstreeks worden gekozen door studenten en docenten en de financiering van het hoger onderwijs moet niet afhangen van het aantal behaalde studiepunten en diploma’s. Krijt aan jasje Van Dijk zal zijn initiatiefnota vandaag, in een debat over het hoger onderwijs, aanbieden aan minister Bussemaker van Onderwijs. Zo wil D66 dat de helft van de leden van de Raad van Toezicht van een universiteit of hogeschool wordt voorgedragen door studenten en docenten. D66 vindt ook dat de voorzitter van het College van Bestuur altijd de rector magnificus van de universiteit moet zijn. Instemmingsrecht

Related: