background preloader

Okt 2015: forse daling 1ste jaars HBO - instroom MBO stokt

Facebook Twitter

De studie waard. U bevindt zich op: Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / De studie waard Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs Mogelijk komt er een sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs; ook zijn er plannen om de ov-voorziening voor studenten te versoberen. Dit onderzoek verkent de gedragsreacties die studenten in het hoger onderwijs kunnen gaan vertonen – en de overwegingen daarbij – als de plannen worden ingevoerd. Het onderzoek laat zien dat ook onder een sociaal leenstelsel jongeren zullen gaan studeren. Wel zal men vanuit een leenaversie het lenen zo lang mogelijk willen uitstellen en dat vergt op uiteenlopende terreinen gedragsaanpassingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit onderzoek op verzoek van het ministerie van OCW verricht. “Studenten laten zich niet afschrikken door leenstelsel” | Cursor. Het SCP heeft op verzoek van onderwijsminister Bussemaker onderzoek gedaan naar ‘leenangst’ onder studenten en de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs.

De conclusie verscheen gisteren per ongeluk kort op internet. “Het onderzoek laat zien dat ook onder een sociaal leenstelsel jongeren zullen gaan studeren”, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om daar aan toe te voegen: “Wel zal men vanuit een leenaversie het lenen zo lang mogelijk willen uitstellen en dat vergt op uiteenlopende terreinen gedragsaanpassingen.” Een politiek belangrijke conclusie, omdat het de deur naar onderhandelingen met D66 en GroenLinks over invoering van een leenstelsel verder opent.

“Als de uitkomsten van het SCP er zijn kunnen we meer zeggen over de wijze waarop we aan knoppen moeten draaien om de toegankelijkheid te verbeteren”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen eerder. Verrassend zijn de bevindingen echter niet. SCP: Leenstelsel schrikt jongeren niet af - RTL Nieuws. De vrees dat veel jongeren afzien van een studie als ze daarvoor moeten gaan lenen, is onterecht. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek. De vrees dat veel jongeren afzien van een studie als ze daarvoor moeten gaan lenen, is onterecht. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek.

Het SCP onderzocht de gevolgen van het leenstelsel zoals het kabinet wil gaan invoeren voor het hoger onderwijs. Nu krijgen studenten nog een basisbeurs; vanaf 2014 moeten ze gaan lenen. Studenten zien af van extra's Het sociaal leenstelsel zal de meeste jongeren er niet van weerhouden om te gaan studeren, zeggen de onderzoekers. Ook zullen studenten soms colleges overslaan om vervoerskosten uit te sparen, zegt het SCP. Studenten zullen in het nieuwe stelsel op zoek gaan naar mogelijkheden om op de kosten van de studie te besparen. RTL Nieuws/ANP. LSvB: 2013 - 23.000 minder studenten door leenstelsel. Minister Bussemaker neemt de bezwaren tegen een leenstelsel niet weg, maar stelt deze slechts met één jaar uit. Als de kabinetsplannen doorgaan zal één op de vijf mbo’ers afzien van een hbo-studie.

Wie nog wel gaat studeren, moet zoveel werken dat dit ten koste gaat van de studie. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt het schokkend dat zoveel talent verloren dreigt te gaan en roept de minister op met een echt sociaal voorstel komen. Vandaag is het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs en de ov-kaart naar buiten gekomen. Uit het SCP-rapport blijkt dat één op de vijf mbo’ers denkt niet te gaan studeren als de plannen doorgaan. Dit betekent alleen al vanuit het mbo 23.000 studenten minder. LSVb-voorzitter Kai Heijneman: “Iedereen met voldoende talent zou de kans moeten krijgen om te studeren. Ov-kaart Ook bezuinigingen op de ov-kaart hebben grote gevolgen. Meer werken ten koste van studie. Turkenburg, Monique. Stuur een bericht Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg Senior wetenschappelijk medewerker Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: onderwijsbeleid, decentralisatie, maatschappelijke opdracht van de school, schoolbestuurlijke organisatie Telefoon 070 - 340 7468 Biografie Monique Turkenburg studeerde Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie onderwijssociologie.

Voordat ze bij het SCP begon, werkte ze als docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit Tilburg en de Universiteit Utrecht. Onderwijs Binnen het SCP zijn haar aandachtsvelden beleid en organisatie van het onderwijs, en onderwijs en maatschappelijke omgeving. Beknopte bibliografie L. Meer publicaties... Turkenburg, Monique - SCP. Stuur een bericht Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg Senior wetenschappelijk medewerker Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: onderwijsbeleid, decentralisatie, maatschappelijke opdracht van de school, schoolbestuurlijke organisatie Telefoon 070 - 340 7468 Biografie Monique Turkenburg studeerde Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie onderwijssociologie.

Onderwijs Binnen het SCP zijn haar aandachtsvelden beleid en organisatie van het onderwijs, en onderwijs en maatschappelijke omgeving. Beknopte bibliografie L. Meer publicaties... Herweijer, Lex. Stuur een bericht Drs. L.J. (Lex) Herweijer Wetenschappelijk medewerker Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: schoolloopbanen, voortijdig schoolverlaten, schoolkeuze Telefoon 070-340 7840 Biografie Lex Herweijer studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specialisaties waren onderwijssociologie en methoden en technieken van onderzoek.

Daarna werkte hij bij de vakgroep Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schoolloopbanen Lex werkt sinds 1988 bij het SCP. Beknopte bibliografie Herweijer, Lex, en Edith Josten (2014). Herweijer, Lex - SCP. Stuur een bericht Drs. L.J. (Lex) Herweijer Wetenschappelijk medewerker Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: schoolloopbanen, voortijdig schoolverlaten, schoolkeuze Telefoon 070-340 7840 Biografie Lex Herweijer studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specialisaties waren onderwijssociologie en methoden en technieken van onderzoek.

Daarna werkte hij bij de vakgroep Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Schoolloopbanen Lex werkt sinds 1988 bij het SCP. Beknopte bibliografie Herweijer, Lex, en Edith Josten (2014). Dagevos, Jaco. Stuur een bericht Prof. dr. J.M. (Jaco) Dagevos Hoofd Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: minderheden, allochtonen, integratie, discriminatie Telefoon 070-340 7732 Biografie Jaco Dagevos studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1998 promoveerde op een studie naar de loopbaan van migrantengroepen.

Integratie migrantengroepen Jaco werkt sinds 2000 bij het SCP. Beknopte bibliografie Huijnk, W., M. Dagevos, Jaco - SCP. Stuur een bericht Prof. dr. J.M. (Jaco) Dagevos Hoofd Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: minderheden, allochtonen, integratie, discriminatie Telefoon 070-340 7732 Biografie Jaco Dagevos studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1998 promoveerde op een studie naar de loopbaan van migrantengroepen. Integratie migrantengroepen Jaco werkt sinds 2000 bij het SCP. Beknopte bibliografie Huijnk, W., M. Jaco Dagevos bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie: EUR.nl. Andriessen, Iris. Stuur een bericht Dr. I. (Iris) Andriessen Wetenschappelijk medewerker Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: minderheden, discriminatie Telefoon 070-3407945 Biografie Iris Andriessen (1975) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Hier promoveerde zij ook, op de effecten van sociaal-culturele factoren op het schoolsucces van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. Discriminatie Iris werkt sinds 2007 bij het SCP. Beknopte bibliografie Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J. en Faulk, L. (2012). Meer publicaties... Andriessen, Iris - SCP. Stuur een bericht Dr. I. (Iris) Andriessen Wetenschappelijk medewerker Onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Onderzoeksthema's: minderheden, discriminatie Telefoon 070-3407945 Biografie Iris Andriessen (1975) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Discriminatie Iris werkt sinds 2007 bij het SCP. Beknopte bibliografie Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J. en Faulk, L. (2012). Meer publicaties... Lenie van den Bulk. Instroom Avans met 8 procent afgenomen, landelijk 7 procent. De hogescholen trekken toch aanzienlijk minder eerstejaars dan gedacht.

Dat komt mogelijk door het verdwijnen van de basisbeurs en de strengere eisen aan studiekiezers. De instroom van voltijdsstudenten bij Avans is met 8 procent afgenomen. Er zijn in september landelijk ruim 7 procent minder eerstejaars aan het hbo begonnen, vergeleken met een jaar geleden. Alle grote hogescholen moeten hun verlies nemen, melden verschillende bronnen. Alleen de Hogeschool Rotterdam is een uitzondering. Een maand geleden leek er weinig aan de hand: er kwamen nauwelijks minder hbo-studenten dan het jaar ervoor, suggereerden de voorlopige aanmeldcijfers.

Het schrappen van de basisbeurs weerhield kennelijk niet zoveel jongeren van een studie. Doemscenario Minister Bussemaker zei dat ze zich ‘gesterkt’ voelde. Die dip in de aanmeldingen is er dus toch. Teldatum De precieze cijfers zijn er nog niet. Pabo Maar bestuursvoorzitter Paul Rüpp van Avans bevestigt de landelijke daling van 7 procent. Zeven procent minder eerstejaars in hbo.

De hogescholen trekken toch aanzienlijk minder eerstejaars dan gedacht. Dat komt mogelijk door het verdwijnen van de basisbeurs en de strengere eisen aan studiekiezers. Er zijn in september ruim zeven procent minder eerstejaars aan het hbo begonnen, vergeleken met een jaar geleden. Alle grote hogescholen moeten hun verlies nemen, melden verschillende bronnen.

Alleen de Hogeschool Rotterdam is een uitzondering. Een maand geleden leek er weinig aan de hand: er kwamen nauwelijks minder hbo-studenten dan het jaar ervoor, suggereerden de voorlopige aanmeldcijfers. Het schrappen van de basisbeurs weerhield kennelijk niet zoveel jongeren van een studie. Minister Bussemaker zei dat ze zich “gesterkt” voelde. Die dip in de aanmeldingen is er dus toch. De precieze cijfers zijn er nog niet. Maar bestuursvoorzitter Paul Rüpp van Avans Hogescholen bevestigt de daling van zeven procent. Verder zijn er meer opleidingen met een numerus fixus “en ook dat kan een effect hebben”, aldus Rüpp. Zeven procent minder eerstejaars in hbo. De hogescholen trekken toch aanzienlijk minder eerstejaars dan gedacht. Dat komt mogelijk door het verdwijnen van de basisbeurs en de strengere eisen aan studiekiezers.

Er zijn in september ruim zeven procent minder eerstejaars aan het hbo begonnen, vergeleken met een jaar geleden. Alle grote hogescholen moeten hun verlies nemen, melden verschillende bronnen. Alleen de Hogeschool Rotterdam is een uitzondering. Een maand geleden leek er weinig aan de hand: er kwamen nauwelijks minder hbo-studenten dan het jaar ervoor, suggereerden de voorlopige aanmeldcijfers. Het schrappen van de basisbeurs weerhield kennelijk niet zoveel jongeren van een studie.

Minister Bussemaker zei dat ze zich 'gesterkt' voelde. Pabo'sDie dip in de aanmeldingen is er dus toch. De precieze cijfers zijn er nog niet. Numerus fixus Maar bestuursvoorzitter Paul Rüpp van Avans Hogescholen bevestigt de daling van zeven procent. BuitenlandsAan een krimp van het aantal jongeren ligt de daling niet. Update: Voorlopige inschrijfcijfers HvA vertonen daling van 16 procent.

Onderzoek voorspelde -1.5% instroom door leenstelsel, op het HBO blijkt het nu ruim een factor 10 erger te zijn -17% Daling HBO forser dan gedacht. ScienceGuide - Daling HBO forser dan gedacht. Nieuwsbericht. FreezePage: Nieuwsbericht. Verdwenen basisbeurs leidt niet tot minder studenten. Meer aanmeldingen universiteiten dan verwacht. Persbericht: Leenstelsel desastreus voor hoger onderwijs in Amsterdam. 'Amsterdam het hardst geraakt door invoering leenstelsel'