background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Samhällsutveckling: Queen of Digital Competence for life – Linda Mannila. Linda Mannilas vision är ett samhälle där alla medborgare, oavsett ålder, kön och yrkesbakgrund, besitter en grundläggande digital kompetens och känner sig delaktiga fullt ut.

Samhällsutveckling: Queen of Digital Competence for life – Linda Mannila

Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering – Omvärldsbloggen. Skolledarens kompetens har en stor betydelse för att skolans digitalisering ska lyckas.

Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering – Omvärldsbloggen

Det handlar om att kunna leda förändringsarbete och därför ska Danmark förnya skolledarutbildningen. I Sverige håller Skolverket på att göra klart resten av materialet för Leda digitalisering. Mjuk infrastruktur, big data och learning analytics samt digital bildning är de mest centrala frågorna i digitaliseringen av den danska skolan. Arbetet utgår den digitala strategin för skolan som presenterades för sex år sedan.

Även genomförandet av grundskolereformen, som inleddes för tre år sedan, bygger vidare på strategin. ”Digitaliseringen är inte något digitalt” Alla säger att skolledaren är viktig, ja helt avgörande för att digitaliseringen i skolan ska lyckas.

”Digitaliseringen är inte något digitalt”

Men hur gör man rent konkret? Det ville Malin Frykman visa och skrev därför en bok för att dela sin bild av processen. Skolans dolda etik – om kränkning och utanförskap. Bland eleverna kan det handla om vikten av att ta plats och höras eller mer specifikt om vilka kläder eller vilken musikstil som gäller.

Skolans dolda etik – om kränkning och utanförskap

Normerna styr vilka som inkluderas respektive exkluderas och att detta låter sig göras. På så sätt är normerna och synen på dessa minst lika problematiska som de kränkande handlingar de ger upphov till. Religionskunskap, etik och vardagliga frågor i ungas liv Etikundervisning inom ramen för skolans religionskunskapsämne ”ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (Skolverket, 2011, s. 198) och ”skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva” (s. 198), bland annat genom att innehållsligt fokusera ”vardagliga moraliska frågor som […] utanförskap och kränkning” (s. 201). Särskild betonas förmågan att ”resonera och argumentera” (s. 199). Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier.

När Ungar & medier genomfördes för första gången 2005 användes begreppet högkonsument som ett analytiskt verktyg för att illustrera olika användargruppers medievanor.

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier

Begreppet beskriver dem som använder en viss medieform mer än tre timmar en vanlig dag. Sedan dess har andelen högkonsumenter mer än fördubblats. Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering. 12 May, 2017 - 17:01 Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras.

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Nu börjar även betydelsen av kompetensutveckling och strategiskt ledarskap lyftas fram. Söka och värdera digitala lärresurser. Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen. Än så länge ligger Sverige högt upp på digitaliseringens topplistor.

Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen

Men frågan är hur länge. Pål engagerar sina elever med interaktiva berättelser. Pål Sundkvist arbetar som IKT-pedagog och lärare i Sv och SvA på ESS-gymnasiet i Stockholm.

Pål engagerar sina elever med interaktiva berättelser

På hans lektioner använder eleverna inte papper och penna när det ska skrivas berättelser och levande texter, i stället åker datorerna fram och igång sätts kodprogrammet Twine. Twine är ett enkelt kodspråk som gör digitala texter mer spännande med spelmekanik, slumpmässiga händelser och multimedia. Källkritik viktigare än någonsin – Omvärldsbloggen. I dag är medie- och informationskunnighet sannolikt viktigare än någonsin.

Källkritik viktigare än någonsin – Omvärldsbloggen

Det svämmar över av information, propaganda och falska nyheter, och internet är numera den viktigaste informationskällan för de allra flesta elever. Därför är det nödvändigt att elever förstår hur medier och sökmotorer ser ut och fungerar och att de kan vara sök- och källkritiska. Det öppna demokratiska samhället förutsätter aktiva, medvetna och kritiskt tänkande medborgare. För att elever ska kunna påverka samhället och göra sina röster hörda i olika medier behöver de förstå hur en journalist arbetar. Generaldirektörerna för Skolverket, MSB samt direktören för Statens medieråd betonade detta i en gemensam debattartikel i DN i februari. Skolverket har lämnat förslag till regeringen om nationella strategier för skolans digitalisering.

Skolverket erbjuder redan nu kompetensutveckling om digitalisering inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen. Digitalisering och ledarskapet. Det har hänt mer än en gång att jag inför samtal med ledningsgrupper fått rådet att akta mig för att berätta om vissa aspekter av verkligheten när det gäller systemutveckling.

Digitalisering och ledarskapet

Hur omöjligt det är att planera på förhand till exempel. Eller att en samling krav och en lösning som möter kraven faktiskt inte är samma sak, och att det är lösningens faktiska utforming som bestämmer allt. Inte kravställningen. Ledningen är inte beredd på att höra sådant. Människorna där saknar ofta kunskap om hur de ska hantera den informationen. This is how Google will collapse – Startup Grind – Medium. Google made almost all its money from ads. It was a booming business — until it wasn’t. Here’s how things looked right before the most spectacular crash the technology industry had ever seen. Uppdaterade länkar. I boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen finns en del länkar. Vissa av dem kommer att ändras; en del sajter lägger ner och nya uppstår.

Det är så i livet. Nedan lägger jag in länkar som är någorlunda uppdaterade. Jag kan inte kontrollera dem minutiöst, men jag hoppas att de ska vara en hjälp för dig att hitta vidare. SKOLFS 2017:11 - Ändringsföreskrift. SKOLFS 2017:11 (Utskriftsversion) (130 KB) Länkadress: Utkom från trycket den 24 april 2017 utfärdad den 9 mars 2017. Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra. Allt fler branscher använder olika former av artificiell intelligens för att underlätta jobbet och göra det mera exakt. Det här gäller till exempel inom sjukvården och rekryteringsbranschen. Samtidigt förutspås det att många jobb helt försvinner och i stället sköts av artificiell intelligens och maskiner. Med den artificiella intelligensen, digitaliseringen och robotiken förändras arbetslivet snabbt. Det leder sannolikt till en större polarisering i samhället. - Vissa mänskor kommer att ha värdefulla jobb medan andra inte har något att göra, säger Patrik Floréen, docent vid Helsingfors universitet.

Digital Technology and design processes II: Follow-up report on FabLab@School survey among Danish youth. Fablearn. Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan - Katrineholms-Kuriren. Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Läs mer: Så jobbar Katrineholms-Kuriren med journalistik. Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med inlärningen att lyckas i lärandet.

STL – för förändring av andra graden – Omvärldsbloggen. Förra våren drog SKL igång fortbildningssatsningen STL – skriva sig till lärande tillsammans med elva kommuner från norr till söder. I pilotomgången utbildades lärare till utvecklingsagenter som i sin tur skulle fortbilda sina kollegor i STL, en modell för att arbeta med it och digitala medier i undervisningen.

I höst startar en ny omgång, baserad på blended learning, som vänder sig till intresserade grundskolor i hela landet, och där man istället utbildar lärare direkt. Precis som förra gången, sträcker sig kursen över hela läsåret. Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Stärkt digital kompetens – för alla. LBRY - Play, Share, Earn. Crazy Circuits: LEGO™ Compatible Modular Electronics by Brown Dog Gadgets. 201704 Ifous 2017 4 G. Välkommen till bloggen Digitalt först!

iPad

#072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen - Podcasten Digitalsamtal. ESV:s rapport: Den bortglömda frågan om ledarskapet. Digitaliserad skola (Inte raketforskning)! När man skriver om digitalisering kommer det som ett brev på posten att man får tala om det man har skrivit. Det har jag gjort oräkneliga gånger ett antal år så det är i sig inte så konstigt. UC data confirms computer science is foundational – Code.org – Medium.

At Code.org, we often say that computer science isn’t just a skill for students who want to pursue careers in tech. It’s foundational. As Steve Jobs once said: “computer science is a liberal art.” We recently wondered: is there any data to support this idea? 5 ways we must transform our schools, according to the OECD’s head of education - Global Education & Skills Forum Blog. Our children need to become global citizens and we need to transform the way we teach in order to properly prepare them for the world. That was the message from Andreas Schleicher, Director of Education and Skills at the OECD, speaking at the Global Education and Skills Forum 2017 in Dubai. Mr Schleicher said that the most successful societies were often the most creative ones. Ledarskapet avgörande för skolans digitaliseringen! Ny våg av lösningar bekämpar näthatet. Untitled. Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet – Swedish Edtech.

Källkritikens dag – En dag att fira! Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet – Swedish Edtech. Digital kompetens bortom verktyg och appar. Stärkt digital kompetens i skolan! Din personlighet kartläggs på nätet. Lilla viralgranskaren. Skolan och dataskyddsförordningen – Omvärldsbloggen. Play: Skolan och Dataskyddsförordningen 21 februari 2017. Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna. Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium. Ekokammaren. Digital bildning i den danska skolan – Omvärldsbloggen. ViRum ska hårdlanseras i år.

Lärarrollen i en digital tid. Jag hör vad du säger men…! Lärarrollen i en digital tid. The Disruption of Education – Hacker Noon. Skolverkets tips inför nationella strategin. Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Ugglans NO. Digitalisering och debatt. Edith Ackermann's Pedagogical Perspective on Tinkering & Making. Maker Movies. Mobilen i skolan och i klassrummet. Skolfederation. Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Nya tidens slöjd. Micro:bit är på väg in i skolan - Väsby Lärlabb. Ekokammaren. Utveckla din digitala kompetens. Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken: “Ingen får skolka från digital samhällskunskap” Temarapport 2 Det sociala kontraktet i en digital tid 2. Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen. Lärarnas undervisningssituation påverkar användningen av digital teknik.

Free Programming Ebooks. Digital literacy demands rethinking of necessary skills. Maker – lek med sugrör eller skolans framtid? – EdTech Sweden. Gästblogg Håkan Fleischer. Omvärldsbloggen. Programmering. En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering. Omvärldsbloggen.