background preloader

Mobildebatt - artiklar o forskning

Facebook Twitter

Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem. Elevers användning av mobiltelefoner i skolan har sedan slutet av 1990-talet återkommande skapat debatt.

Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem

Mobbning, fallande resultat och dålig arbetsro i skolan har i debatten ofta kopplats ihop med att elever har mobiltelefoner i skolan. 2007 ändrades skollagen med syfte att de störningar i skolmiljön som påstods orsakas av mobiltelefonerna skulle begränsas. Sedan dess har lärarna haft en tydlig rätt att ”omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna”.

I skoldebatten som föregick lagen beskrevs mobiltelefonen just som ett sådant föremål. Mobiltelefoner i skolan Samtidigt som debatten om mobiltelefoner i skolan pågått har många skolor i Sverige gjort stora och kontinuerliga investeringar för att förse sina elever med digital teknik. Verkningslös reglering av mobiltelefoner i skolan Hindra eller utveckla elevers användning Lågpresterande elever kommer ofta från socioekonomiskt svagare grupper. Referenser. Forskare: ”Vi måste rusta eleverna för den digitala världen” Frågan om mobiltelefoner är en het potatis och skolorna funderar på vilket sätt som fungerar bäst.

Forskare: ”Vi måste rusta eleverna för den digitala världen”

Många skolor har ett system som innebär att eleverna lämnar in mobiltelefonen på morgonen och får tillbaka den vid skoldagens slut, andra låter eleverna lämna in den vid varje lektion. Ser många frågetecken 2021 ska en ny lag klubbas där mobilförbud i klassrummen ska bli verklighet. Skolan hänger inte med. Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid, sammanlagt 160 timmar film, skriver Dagens Nyheter. – Våra forskningsresultat stämmer inte alls med mediebilden av mobiltelefonen som ett orosmoment i klassrummet som pockar på uppmärksamhet och stör undervisningen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, till tidningen.

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Mobilerna används i stället i lektionernas ”mellanrum”, när de exempelvis är färdiga med en uppgift och sitter och väntar. Då kan telefonerna snarare bidra med ett lugn och minska småprat med bänkgrannen, enligt forskarna. De ser också att lärare och elever ofta kommer överens om hur mobilerna ska användas vilket leder till lite konflikt, samt att de används diskret. Studien. Mobiler, klassrum och enkla svar. Debatten om mobiler i klassrummet återkommer ständigt och bland förbudsivrarna är tonläget ofta högt med påfallande få nyanser.

Mobiler, klassrum och enkla svar

I diskussionen är debattörerna många gånger också okunniga om eller helt enkelt ointresserade av vad eleverna faktiskt använder sina mobiler till. I brist på kunskap – och kanske också intresse – är förbudsivrarnas utgångspunkt att mobilerna bara stör. De ses sällan som en resurs för det som pågår i klassrummet – varken till lärandet, till de sociala relationer som skapas i skolan eller till det ständigt pågående identitetsskapandet.

Den studie som jag och Marie Tanner gjort, Uppkopplade klassrum, visar något annat. Där ser vi att mobilerna används för skol-, undervisningsrelaterade och sociala ändamål och att dessa processer pågår samtidigt och kan vara tätt sammankopplade. Om Christina Namn: Christina Olin-Scheller. Mobiler, klassrum och enkla svar. Debatten om mobiler i klassrummet återkommer ständigt och bland förbudsivrarna är tonläget ofta högt med påfallande få nyanser.

Mobiler, klassrum och enkla svar

I diskussionen är debattörerna många gånger också okunniga om eller helt enkelt ointresserade av vad eleverna faktiskt använder sina mobiler till. I brist på kunskap – och kanske också intresse – är förbudsivrarnas utgångspunkt att mobilerna bara stör. De ses sällan som en resurs för det som pågår i klassrummet – varken till lärandet, till de sociala relationer som skapas i skolan eller till det ständigt pågående identitetsskapandet. Den studie som jag och Marie Tanner gjort, Uppkopplade klassrum, visar något annat. Där ser vi att mobilerna används för skol-, undervisningsrelaterade och sociala ändamål och att dessa processer pågår samtidigt och kan vara tätt sammankopplade.

Om Christina Namn: Christina Olin-Scheller. Titel: Professor i pedagogiskt arbete. Plats: Karlstads universitet. Åsikt: Förenkla inte mobildiskussionen. Hjärnforskare om mobildebatten: ”Ge tillbaka auktoriteten till lärarrollen” Sverige bör lagstifta om mobilfria klassrum.

Hjärnforskare om mobildebatten: ”Ge tillbaka auktoriteten till lärarrollen”

Den idén lanserades av Liberalerna på DN debatt för ett par veckor sedan. I debattartikeln pekas det bland annat på en brittisk studie där mobilfria klassrum påverkade elevernas kunskapsresultat positivt. Lågpresterande elever lyfte sina resultat mest. Men Liberalernas förslag har mötts av hård kritik. Mobilförbud i skolan? Vi ställer fel fråga - Per Axbom. Sonen messar från skolan att han mår dåligt.

Mobilförbud i skolan? Vi ställer fel fråga - Per Axbom

Får han gå hem? Han sitter på lektionen och har förstås allt annat än fokus på läraren. Självklart skickar han bara till en av oss föräldrar. Vi får synka våra ställningstaganden i en ytterligare konversation, från våra respektive kontor och de möten vi sitter i för tillfället. Jag försöker förmedla att beslutet inte är upp till mig. Jag tänker: “Ser läraren att han sitter och messar? Ett barn som mår dåligt. Är det bra eller dåligt, att kommunikationsvägarna blir osynliga och ostrukturerade? Men så värdefull mobilen också är för oss i familjen påminner jag mig själv. Jag tänker: “Jag tror inte det finns någon som behöver lära mina barn hur man använder en mobil.

Det är komplexa förhållanden vi har till våra kommunikationsapparater. Men jag vet ju samtidigt att det inte är mitt jobb som förälder “att bana väg”. Jag minns när barnen var små och jag besökte leklandet Junibacken på Djurgården. Jag tänker: “Briljant. Vad är problemet? Tydlighet.