background preloader

School

Facebook Twitter

Så blir du en bättre lärare - mystudyweb. Ny termin – nya tag!

Så blir du en bättre lärare - mystudyweb

Oavsett om du drömmer om att bli skolans bästa lärare, vinna ett lärarpris, att få högre lön eller om du helt enkelt bara känner att du fastnat lite och kör samma planeringar termin efter termin, så kommer här en checklista med 12 saker som kan vara bra att tänka på när du vill utvecklas i din roll som lärare. Låt saker ta tid – lärande är ett maraton, inte en sprint. Börja introducera ett nytt moment i liten skala och ge eleverna en pusselbit i taget. New teacher? Welcome! · Mia Smith. Oavsett om du använder ett läromedel eller ej är det bra att ha några grundpelare att bygga din undervisning på.

New teacher? Welcome! · Mia Smith

Branded Shoes Outlet. Konsumentverket. Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll.

Konsumentverket

En av utgiftsposterna är livsmedel. Beräknade kostnader för livsmedel har tagits fram för en 4-veckors matsedel. Siffrorna i matsedeln Vad ska vi äta idag? Gäller för 2020. Konsumentverkets beräkning visar exempel på en näringsriktig matsedel och vad den kostar per månad. Svinnkollen 2020 - ForskarFredag. Svinnkollen-meny: Start | Om Svinnkollen | Om matsvinn | Lärarmaterial | Om appen | Anmälan Människans behov av mat innebär stora påfrestningar på jordens resurser.

Svinnkollen 2020 - ForskarFredag

Anmälningsformulär – Farmer Time – Sverige. Board Game on Flippity.net. Spraktrollet - Game - Book talk. Om Vit Icke Vit. Tryckta källor Ahmed, Sara & de los Reyes, Paulina (2011).

Om Vit Icke Vit

Postkolonial feminism. 1. Stockholm: Tankekraft Fanon, Frantz: ”Algeriet av-slöjat” i: Eriksson, C. Eriksson Baaz M. och Håkan Thörn (red) (1999) Globaliseringens kulturer. Mohanty, Chandra Talpade: ”Med västerländska ögon. Mudimbe, V.Y: ”Diskurs om makt och kunskap om de Andra. European Schoolnet Academy. Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning  Klimat är en av de grundläggande förutsättningar som samhällen byggs kring.

Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning 

Klimatet påverkar oss och vi påverkar klimatet. För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden. LHU stegforsteg 1. Online video downloader - Download videos and music for free. Lärande hållbara måltider - Göteborgs Stad. Väl godkänt för skolmåltiden - Måltid Sverige. Många skolmåltider i Sverige behöver förbättras, det är idag en outnyttjad resurs vars form och förbindelse med den pedagogiska verksamheten bör ses över och utvecklas.

Väl godkänt för skolmåltiden - Måltid Sverige

På flera håll har man kommit långt med ökad andel närproducerad, klimatsmart och ekologisk mat. Men för att eleverna ska gynnas av den goda maten måste måltidsmiljön, ett pedagogiskt förhållningssätt och tiden för måltiden ges rätt förutsättningar så att eleven kan ta dela av det som serveras. Att i ro, tillsammans med vuxna förebilder få hämta kraft och orka prestera hela skoldagen.

Energiintaget under skoldagen har en tydlig koppling till elevernas prestation och vi vet att skolmat som hamnar i magen är strategiskt viktigt för den psykosociala skol- och arbetsmiljön, både för elever och för personal.  Food and Agriculture Organization of the United Nations. What the World Eats. Interactive tools. Our world class, interactive tools are fully open source and provide you with essential data and insights into your water use.

Interactive tools

On this page: Simplified Water Footprint Calculator [direct link] Distanspedagogik. Distanspedagogik. VÄSTSVENSKA SOM-SEMINARIET 2017: EN BROKIG GEMENSKAP - PDF Gratis nedladdning. 2 En brokig gemenskap Forskarantologi baserad på den västsvenska SOM-undersökningen 216 4 VÄSTSVENSKA TRENDER Ulrika Andersson & Annika Bergström 5 Den västsvenska SOM-undersökningen Sedan 1992 Göteborgsregionen Sedan 1998 Västra Götalands län Urval på 6 personer Ca 5% svarsfrekvens 6 Innehållsöversikt, den västsvenska SOM-undersökningen 216 Nyheter & medier Politik & demokrati Västra Götaland Trafik & kommunikationer Offentlig service Intressen, aktiviteter & värderingar Hälsa & relationer Boende Arbetsliv Bakgrund.

VÄSTSVENSKA SOM-SEMINARIET 2017: EN BROKIG GEMENSKAP - PDF Gratis nedladdning

English Worksheets. Engelsk. Students Sitting Around Too Much? Try Chat Stations. Some holiday short films. Lektionens ramar och lektionens viktiga avslutning. För att göra lektionen central och meningsbärande bör man börja lektionen på utsatt tid.

Lektionens ramar och lektionens viktiga avslutning

Är lektionsstarten klockan 8 så börjar lektionen klockan åttaeleverna ska hälsas välkomna, man tar dem i hand, ser dem i ögonen, är medveten om sin betydelse för dem och för ämnet. En stod dos nyfikenhet och absolut inget slentrianhälsande utan nyfikenhet och relationshälsandeLektionens fokus ska upp genast, gärna med en ingång som gör att eleverna ställs frågande eller gör att de får tänka. Jag tänker inte alls att vi ska ta fram vad exakt lektionen handlar om. Cult of Pedagogy. Klara Skivan - ett arbetssätt för skolan. : Rapport från ett utvecklingsprojekt i hem- och konsumentkunskap. Diva-portal.org Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Internet safety/Exam safety

HKK kolla igenom länkar sommarplanering. Distansundervisning. Inspiration - Träning i Livet. Jakten på lyckan - Avsnitt 2: Tänka positivt. Historiska kvinnor. Wiki. Det utökade kollegiet. Specialpedagogik och stöd. Skolverket. Bedömning. Normkritik. Ordinlärning. Flippat klassrum. English. Tiny teachable moments. Skolpolitik. Till lärare. SYV i undervisningen. Svenska som andraspråk. IKT. HKK. Bra att ha i klassrummet. Orka plugga. Skolämnen.

På denna webbplats bidrar användarna själva med ljudinspelningar för att träna olika språk. Du kan alltså även själv bidra med egna ljudinspelningar. Det finns hörövningar på 13 olika språk, bland annat engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska och spanska.

Värdegrundslektioner och arbete

Att skriva ut och hänga upp i klassrummet. Bra lärarbloggar. Ice breakers och nya grupper. Pedagogik och ledarskap. Inspiration. Språk. Kan vara intressant att läsa. Betyg och bedömning. No hate. Free Online YouTube Downloader: Download YouTube Videos, Facebook and many others! Skolstipendium. Böcker till skolan.