background preloader

Pedagogiska tips!

Facebook Twitter

Flipped Classroom Videos & Podcasts. Flipped Classroom info. Flipped Classroom info. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Dokumentationsverktyg - The big 5. Att förhålla sig formativt till formativ bedömning. Det blir allt mer uppenbart när man tittar ut över det svenska pedagogiska landskapet att formativ bedömning verkligen börjat slå rot.

Att förhålla sig formativt till formativ bedömning

Många lärare har förvisso arbetat formativt länge men utan att kalla det så. Det som nu börjar slå rot är därför snarare ett medvetet och uttalat förhållningssätt till bedömning för lärande, där bedömningen inte tillåts vara ett självändamål utan sätts i relation till vilka faktiska konsekvenser den får. Skolans historia präglas av att metodologiska nyheter kommer och går.

Formativ bedömning är egentligen inget nytt utan det finns skrivningar i läroplaner redan på 1600- och 1700-talet som visar på en nära koppling mellan bedömning och lärande. I 1649 års läroplan föreskrivs exempelvis både självbedömning och processbedömning, om än i andra termer: För lärarens rättande anges fyra riktlinjer. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta.

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar.

Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare. Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen. The Big 5 material. Vill du arbete med TB5?

The Big 5 material

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4. Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier.

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys

Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse. Tyngda över mediernas fullständiga ångvält där de tryckte ner PISA-rapporten på våra redan överbelastade axlar, var det något som kändes up-to-date att fokusera på, som ett av mina områden som förstelärare. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!”

Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum… EN LÄSANDE KLASS. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Introduktion till aktionsforskning - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet. Lärarfortbildning version 2. Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor Lär dig bedöma så att eleverna verkligen förstår, utvecklas och når måluppfyllelse!

Lärarfortbildning version 2

Att arbeta med formativ bedömning innebär att du som lärare och skolledare lär dig organisera och utveckla metoder som gör att eleverna faktiskt begriper vad det är som skall läras. I dag är eleverna vana vid ett system där de värderas till ett betyg. Att bli bedömd på det sättet ger ingen drivkraft för utveckling. Forskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Med max 30 personer i varje grupp håller vi kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer och anmäl dig här: Uppdrag – utbildning på plats hos er. Lifelong Learning Web. Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes. Make mobile learning awesome!

Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes

Student creation Share materials Free! Get our new app! Save time by using free lessons & activities created by educators worldwide! Be inspired! Combine digital content and your files to create a lesson Tes resources YouTube Links PDFs PowerPoint Word Doc Images Dropbox Google Drive Tes Teach quick start resources. S blogg - Majema. Det finns många olika sätt man kan arbeta på med våra väggkalendrar.

s blogg - Majema

I detta inlägg vill jag tipsa och inspirera er inför framtida planeringsarbete tillsammans med er klass. Jag har valt att fokusera på två produkter, klassikern Hela året runt och nyheten Veckokalendern. Hur kan man använda väggkalendern Hela året runt i Fk-3? Med Hela året runt är det lätt och roligt att skapa struktur! Tillsammans skapar ni klassens egen kalender. Vid månadsskifte/årstidsskifte: Börja varje månadsskifte med att gå igenom vilken månad ni går in i och vad det betyder. Utnyttja de välgjorda bilderna till varje månads uppslag. Prata om bilderna. Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

#visombärenförmåga #synligtlärande #frånkasstillvass. Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. TEDxTokyo - Jakob Lusensky - 05/15/10 - (English) The Classroom Experiment (Ep.1) Austin's Butterfly Drawing.