background preloader

Lilbe

Facebook Twitter

Lilli-Anne

Referera inte plagiera. Skriva en novell (Svenska) - Studi.se. Carol Dweck: The Effect of Praise on Mindsets. Förstå texthäftet.pptx. Läsning. Läsningen är grunden till allt lärande Läskunnighet innebär en snabb och felfri läsning.

Läsning

Med hjälp av den kan människan självständigt läsa och lära sig. Redan före skolåldern lär sig barnet många språkliga färdigheter som lägger grunden för läsningen. Webbplatsen om läsning finns till för alla som kommer i kontakt med barn i förskole- och tidig skolålder. Bland dessa utgör föräldrar och lärare den största målgruppen, men webbplatsen riktar sig även till andra intresserade. Argumenterande_tal.pdf. Sagor_myter_och_annat_berttande_.pdf. De eller dem? Barn blir bokslukare genom samtal. Under de senaste 15 åren har svenska barns och ungas läsförmåga blivit allt sämre.

Barn blir bokslukare genom samtal

Det visar både nationella och internationella utvärderingar. Catarina Schmidt har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas. De eller dem? Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? Hur låter tystnad? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Frågebatteri. Pdf3299. Klart med nya regler för åtgärdsprogram. Igår, den 4 juni, fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagen bland annat beträffande kraven på åtgärdsprogram.

Klart med nya regler för åtgärdsprogram

Man vill att reglerna om stöd och särskilt stöd ska bli tydligare och att lärarnas arbete med åtgärdsprogram och dokumentation ska bli enklare. Beslutet innebär bland annat att en elev som riskerar att inte nå minimikunskapskraven, snabbt ska få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor.

Extra_anpassningar_sarskilt_stod_atgardsprogram.pdf. Responsark dikt.doc. Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar. Inför NP, träna tala och läsa - Google Docs. Att-tänka-på-inför-np.jpg (JPEG Image, 1588 × 2246 pixels) - Scaled (44%) Lässtrategier: Ta reda på mer innan du börjar läsa. The Secret Annex Online. Sign up for Padlet. Sign up for Padlet. L_sa_instruktioner.docx. Exit_ticket_2.odt. Instruktion_23.doc. Deen_kn_ppa_lektionen_melllan_tv__arbetsomr_den.docx. Genrepedagogik_exemplet_knutbyskolan.pdf. 80d8fdaffa29105ce73ac6ea8e642b66.docx. Krönika mall - Skriva krönika. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag.

Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes. Kyrkogårdsboken: del 1 av 8 30 juni kl 09:14 - Unga Radioteatern. Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube?

Ljudböcker på Youtube? Ja!

Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Saknar du böcker? Hörförståelse i svenska. Martin_Luther_King. Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse.

Martin_Luther_King

Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Martin Luther King gav 2 träffar Martin Luther King får Nobels fredspris 1964 Visa mer information. Retorik – rätt att tala, vett att lyssna. Olof Palme vs The Latin Kings. Retorik - konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar.

Retorik - konsten att övertyga

Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys. Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska.

S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Checklista. Martin_Luther_King. Historiska tal. Tala ut!: Kroppen avslöjar allt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Varför retorik? Iron Maiden - The Rime of the Ancient Mariner Full Length. Rush - Xanadu. Hair - What a Piece of Work is Man. Amanda Jenssen - When we dig for gold in the USA (När vi gräver guld i USA) - Så mycket bättre (TV4) 2014 Oliver Twist 1 2 Charles DickensFull movie english subtitle.

Mowgli FULL MOVIE. Alexander Rybak Det gåtfulla folket Allsång på Skansen 2009. Cornelis Vreeswijk * Felicia adjö. Youtube. Imperiet - Märk hur vår skugga. Sven-Bertil Taube* Sjösalavals. 20 tonsatta dikter. Vad har Edith Södergran, Gustaf Fröding, Harriet Löwenhjelm, Dan Andersson, Karin Boye, Nils Ferlin, Sonja Åkesson, Pär Lagerkvist, Kristina Lugn och Tomas Tranströmer gemensamt? Mando Diao släpper poesi-skiva. Förra året blev sångaren och gitarristen i Mando Diao, Gustaf Norén, tillfrågad att skriva musik till en av poeten Gustaf Frödings dikter. Mando Diao - Den Självslagne. Alfred Nobel. En hjälte för mänskligheten. Människorättskämpar. Övningar i mänskliga rättigheter för klassrummet. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper.

De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Träna på insändare - Mediekompass. Publicerad: 03 november 2014. Skrivarskola - Mediekompass. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Saras Kula i hjärtat. Min kula i hjärtat, rädsla för cancer, elev 8a. Malinsklipp HANNAs KULA I HJÄRTAT...RÄDSLA. Malinsklipp MOLLYs KULA I HJÄRTAT...RÄDSLA. Malinsklipp DEJANs KULA I HJÄRTAT...LYCKA. Malinsklipp gestalta en person. Hur gestalta. Metaforer. Respons i grupp. Arbetsuppgiften. Gruppdiskussion ånger. Gruppdiskussion lycka. Gruppdiskussion svek. Gruppdiskussion rädsla. Min reflektion. Formativt i svenskan har lyft mig och eleverna. Jag skrev tidigare om ett projekt jag startade med Kulor i våra hjärtan som utgångspunkt.

Läs- och skrivprojekt med utgångspunkt från Kulor i hjärtat. Kulor i hjärtat av Cilla Neumann är en mycket tacksam bok att jobba med i svenska. Dels för att den är elevnära, den är lagom lång att läsa på en lektion då den innehåller många noveller, och att den är lätt att knyta ihop med skrivuppgifter där man kan träna på olika kunskapskrap från det centrala innehållet. Jag fick tips på boken av min kompis Nina som också är svensklärare (och biträdande rektor), och de har arbetat med detta projekt på deras skola. Ni känner väl till Malin Larssons blogg Vi ses i skolan och även flippat klassrum?