background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Skrivarskola. Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld.

Skrivarskola

Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Att skriva journalistiska texter lämpar sig såväl inom ramen för språkundervisningen, som ämnesövergripande där textens innehåll formas av kursmomentens innehåll.

Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Publicistguiden 2018 i helhet. The Plot. The Plot The Plot Question time!

The Plot

What is it that you think they wanted? What do you think is in the barrels? Which mouse is in charge? If the mice could talk, what would they be saying? Guider till journalistik. SvD Läs & Skriv-redaktören Cecilia Lindvall svarar på frågor om hur man kan använda sajten och vad i en bra berättelse som fångar henne.

Guider till journalistik

Vad finns på SvD Läs & Skriv i dag? – Massor! Sedan SvD Läs & Skriv föddes har vi samlat material om ungdomars situation i skolan, olika metoder som lärare och pedagoger använder för att lyfta skolresultaten och artiklar som rör framför allt läs- och skrivförståelse. Har ni inte läst Maria Sundén Jelminis artikelserie Skolresan är det ett givet tips! Under våren 2016 gjorde dessutom Joanna Drevinger en uppföljande skolresa med fokus på lärarna.

Just nu publicerar vi artiklar i en inspirationsserie om hur man får ungdomar med långt till boken att läsa. Vad kommer att publiceras på sajten framöver? – Vi kommer bland annat att lyfta fram intressant forskning på läs- och skrivområdet och berätta om hur lärare använder flerspråkighet i undervisningen, så kallad translanguaging. Youngtells. 100 Not-Boring Writing Prompts for Middle- and High Schoolers. 1.

100 Not-Boring Writing Prompts for Middle- and High Schoolers

Attach an image (photo, magazine, etc.) to a notebook page and write about it. 2. What things will people in the future say about how we live now? (Examples: They ate that? They believed that?) 3. Print Handwriting Practice - WorksheetWorks.com. Livets lotteri – ett skrivprojekt. Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”).

Livets lotteri – ett skrivprojekt

Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. Varje del föregås av gemensamma övningar (t ex läsning av texter, identifiering av typiska inslag i texterna och idésamlande), parvisa resonemang och en hel del tänkande. Eleverna måste ju veta vad reportage, resonerande text, beskrivande text och mininovell är för något eller för den delen hur man genomför en intervju eller hänvisar till källor för att kunna skriva de olika texterna. Delarna introduceras en i taget för att ge eleverna tid att tänka, samtala och påbörja sitt skrivande.

Antal lektioner totalt, inklusive introduktioner, genomgångar, övningar och skrivande, ca tolv-femton (tre lektioner/vecka i fyra-fem veckor). Nedan presenteras enbart delar av uppgifterna. Du ska ta med foton så att boken blir trevligare att läsa. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort.

Så här gör vi: Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Jag gör samma uppgifter som eleverna. Elevalstren är från årskurs fyra och fem!

Resonerande/argumenterande texter

Instruerande texter. Serier. Särskrivningar. Ord. Berättande texter. Dikter. Faktatexter. Office Sway - Create and share amazing stories, presentations, and more. Free Flash Banners Menus Buttons Maker. Skrivprocessen.pdf. Mediekompass. Svenska. Skriv. Makete.se - dramaturgi i lärande. Genrepedagogik. Storybird - Artful Storytelling. Läs & Skriv. Meaning of Names, Baby Name Meanings. Skrivprocessen bedömning. The first iPhone text message screenshot generator. Leave a story and get a picture in return.

Writing Frames and Printable Page Borders KS1 & KS2. Scroll/parchment A4 page borders (Ref: SB3643) Colour and black and white portrait and landscape page borders featuring a scroll/parchment background.

Writing Frames and Printable Page Borders KS1 & KS2

Includes editable Microsoft Word templates as well as resizable JPG images. Min mapp "Bilder att skriva och samtala om" på Pinterest. Min mapp "Svenska - skriva" på Pinterest. Min mapp "Kreativt skrivande" på Pinterest. A+ Papers. The Art Of Storytelling » Tell A Story. Get inspired by featured artwork from the Delaware Art Museum and write a story through the interactive Tell a Story activity. Look through the images below for a brief introduction on how this activity works, or click on the link below to begin telling your story. Launch the Tell a Story Activity 1) Choose an inspirational work of art First, select a work of art as the inspiration for your story. 2) Tell your story Next, you'll write a story to accompany the artwork. 3) Share your story Once finished, you have the option to send your creation to family and friends, and submit it to the Delaware Art Museum to be included in an online gallery of stories.

Tips om aktiviteter.