background preloader

IKT

Facebook Twitter

Torkel Klingberg: Träna dina elever till bättre resultat. Inlärningstakten skiljer sig dramatiskt åt mellan olika barn.

Torkel Klingberg: Träna dina elever till bättre resultat

Varför behöver vissa barn öva dubbelt så mycket som sina klasskamrater för att nå sina mål? – Det här är en sak som vi har sett väldigt tydligt i våra studier när vi har studerat både träning av matematik och arbetsminne. Där kan vi mäta precis hur lång tid barnen lägger på sin träning, att de går framåt i olika takt – det kan handla om trefaldig skillnad. Exakt vad det här beror på vet vi inte. Förmodligen så spelar genetik in till en viss del.

Det finns många missförstånd när det kommer till inlärning. . – I stället för att se sig själv som bra eller dålig på till exempel matte ska man se sig själv som möjligtvis långsammare eller snabbare. . – Orsakerna är två. . – Om du tror att de bara är medfödda, har du ett ”fixed mindset” och om du tror att de är ett resultat av träning, har du ett mera ”flexible mindset”. En viktig faktor för barns utveckling att ha ”grit”, det vill säga att ha kämparanda. Matematik- och tekniklärare ska undervisa om programmering. Programmering är en del av elevers digitala kompetens.

Matematik- och tekniklärare ska undervisa om programmering

Därför ska matematik- och tekniklärare på grundskolan undervisa om programmering. I början av mars beslutade regeringen om förändringar i skolans styrdokument som träder i kraft nästa läsår. För grundskolans del innebär det bland annat att digital kompetens och programmering förstärks och tydliggörs i kursplanerna för matematik och teknik. Kritiskt tänkande är en viktig del i digital kompetens – Omvärldsbloggen. Utvecklingen med sökmotorer, algoritmer och sociala medier har ändrat förutsättningarna för kommunikation och journalistik.

Kritiskt tänkande är en viktig del i digital kompetens – Omvärldsbloggen

Det går inte att ta för givet att information på nätet är förhandsgranskad, utan var och en måste ofta själv kunna bedöma vad som är sant och falskt. Sökkritik och källkritik har blivit allt viktigare för att värdera information. och därför behöver lärare och skolbibliotekarier kontinuerligt diskutera detta med eleverna. En uppenbar risk med den här utvecklingen är att vi söker nyheter som bekräftar våra åsikter istället för att ta reda på hur det faktiskt ser ut. EdTech Tools - Teacher Tech.

Unplugged - Torn av muggar. Den här övningen är i original hämtad från Thinkersmith.

Unplugged - Torn av muggar

Bild från workshop Mål: Testa grunden i att programmera med hjälp av symboler. Fem favoritverktyg för ökad elevaktivitet! – Patricia Diaz. Förra veckans vabbande ställde ju till det lite (men eleverna hade faktiskt arbetat på bra med de uppgifter jag lade ut) men i onsdags var jag på plats igen och kunde leda lektionen som jag brukar.

Fem favoritverktyg för ökad elevaktivitet! – Patricia Diaz

Får ofta frågan vilka digitala verktyg som jag använder dagligen (eller ja, under varje lektion) och efter onsdagens lektion var det lite extra tydligt vilka som är några av mina favoriter för att öka elevaktiviteten! Gruppslumpare Idag använder jag mig av Schoolitys ”egna” gruppslumpare Randomizer som fungerar utmärkt i Chrome. Eleverna är vana vid att den används av alla lärare på skolan så inga konstigheter för dem att sätta sig i nya gruppkonstellationer varje lektion. Digitalisering i eller av skolan – JL Skolutveckling. Jag skrev nyligen ett blogginlägg som belyser hur onyanserad debatten om digitalisering (liksom annan skoldebatt) i skolan ofta är i Sverige.

Digitalisering i eller av skolan – JL Skolutveckling

I det här blogginlägget ska jag lyfta resonemanget om digitalisering och skola till ett annat plan, då vi behöver fundera på vad som görs i skolsverige och vad som borde göras). Visste du att Sverige har det politiska målet: och att vi har haft det målet i ett par år nu. Digitala Verktyg: Tips på tillägg. IKT portal Personal - Datorkörkort. Stark övertro till digital skola.

Digitala redskap som datorspel har blivit en allt vanligare undervisningsmetod i skolan.

Stark övertro till digital skola

Men enligt Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, finns det en stark övertro till den digitala teknikens betydelse för lärandet. ­ Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. Skolans digitalisering behöver eftertanke, menar professor Neil Selwyn, och därför har han sammanställt tio kritiska frågor att diskutera.

Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen

Han var en av de två brittiska forskarna på en pop up-konferens om skolans digitalisering den 19 juni som arrangerades av tre institutioner och en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet gemensamt på Pedagogen i Göteborg. Fler inlägg från konferensen publiceras på bloggen framöver. Forskande lärare och lärande forskare - En till Pedagogen Gbg-webbplatser webbplats. Äntligen!

Forskande lärare och lärande forskare - En till Pedagogen Gbg-webbplatser webbplats

Programmering för alla elever! Så säger många, och jag kan inkludera mig själv i den kommentaren. Samtidigt måste en hel del förutsättningar komma på plats för att de förändringar i läroplanerna, som Skolverket föreslår ska gälla från 1 juli 2018, ska bidra till höjd kvalitet på undervisningen för alla elever. Det finns nog relativt goda förutsättningar för att klara de förändringar som gäller grundskolans undervisningsämnen generellt. På många skolor finns redan en bra grund, även om omfattningen varierar: medveten användning av digitala verktyg, källkritik, interaktiva animeringar/modelleringar etc. Digitala resurser som ett genomgående inslag i sfi-undervisningen - Ivana Eklund. Jag möter många sfi-lärare när jag åker runt och föreläser om sådant som formativa arbetssätt i sfi-undervisningen, genrepedagogik, grundläggande läs- och skrivutveckling och digitala resurser och märker att det ibland finns en uppfattning att dessa modeller och arbetssätt är skilda från varandra. ”Nu jobbar vi i arbetslaget med att undervisa mer formativt, så vi hinner inte utveckla användandet av digitala resurser i undervisningen just nu, det får vi ta sen”, kan det låta.

Digitala resurser som ett genomgående inslag i sfi-undervisningen - Ivana Eklund

Oscar Semb – Det nya uppdraget tar vi oss an tillsammans, del 1 – #lärandenätverk. Från strategi till verksamhetsförändring Vi är mitt inne i en intressant period vad gäller digitaliseringen av skolan. De länge efterlängtade nationella IT-strategierna som Skolverket, på uppdrag av Regeringen, föreslagit för en tid sen börjar nu övergå till konkreta regeringsbeslut. Sannolikt följer fler beslut och förslag ovanpå det redan beslutade. Kreativ design för lärande tar eleverna in i framtiden – Förstelärarbloggen. Börja i din pedagogiska idé och tänk hur den kan optimeras och växa med hjälp av det digitala. Digitaliseringen får effekt när den kopplas samman med det vi gemensamt vill uppnå; tillgängliga lärmiljöer för alla elever så att de kan nå sin fulla potential.

I går deltog jag i en inspirerande workshop på Internetstiftelsen i Stockholm tillsammans med engagerade lärare från olika skolor i Sverige. Vårt uppdrag är att påverka digitaliseringen i svensk skola. Nu kommer Programmeringen! Nu kommer så programmeringen in i skolan. Inte så där lite försiktigt som vi nog var många som trott utan med buller och bång vad det verkar. In i både matematiken och i olika andra sammanhang. Ett nytt ämne på gymnasiet, kallat tillämpad programmering, med mera.

Jag är överraskad över emfasen som genomförandet verkar få. Skolans nya uppdrag är större än programmering på schemat. rIKTigt vIKTigt. 25 häftiga appar för lärare rekommenderade av lärare : SVERD – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser. Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva.

Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. 18 must-try apps for the new academic year. – #EdTech4Beginners. I am currently on the last day of my summer holiday and have started thinking about new technology I can use in the upcoming year. I have found 18 apps / websites that I am definitely going to try.

Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F. Google CS First. Anybody can learn. Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor.

Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Malins sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell IT-strategi. It-användning och it-kompetens i skolan. Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Programmering i grundskolan. Kurskategorier. 50 Things You Can Do With Google Classroom. Planboard - Online Lesson Planner. Kom igång med programmering – Kodboken.

Sök bättre med 9 dolda Google-trick. Google är bra på att hitta på nätet och används av 90 procent av de svenskar som använder sökmotorer. Men ibland brister det och förslagen blir inte alls vad du tänkt dig. Här är nio tips som tar dig närmare den perfekta sökningen. 1. Mod och djävlar anamma – ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 5) Vinster med IT och digitala verktyg för elever, pedagoger och föräldrar. Hem - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement. IKT i skolan. Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. Fördelar med Office 365 – avsnitt 10. Så fördjupar du elevernas kunskaper med IT. Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class!

Facebookgrupper. Digitala verktyg 1 // Vem kontrollerar lärande? - Kvartssamtal.se. Lilla kommissionens sista möte. Educational Technology and Mobile Learning: 21st Century Teens Vs 20th Century Teens.

0365

Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter. IT och digital pedagogik i skolan: Bortom en dator per elev. Länkarna från min föreläsning. IKTeket. Omvärldsbloggen. En till en i klassrummet. Martin Tallvid. En till En. Martin Tallvid. Tülays IKT-sida: Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra. Kilskrift. Program. Mitt Flippade Klassrum. IT i skolan - Förstasidan. SaraBruun.