background preloader

Blogs

Facebook Twitter

Mitt lilla klassrum på nätet - Hem. Ny som lärare – hjälp att lyckas som lärare – mariecarlsson5. Av en slump hittade jag boken Lyckas som lärare (Kimber 2009) i vårt konferensrum, när jag letade efter en annan bok.

Ny som lärare – hjälp att lyckas som lärare – mariecarlsson5

Jag blev nyfiken och läste på baksidan av boken, där stod det bland annat. ”I boken får du många praktiska exempel och konkreta tips och ger en god grund för dig som vill utvecklas och lyckas som lärare”. Tänk att få denna bok i handen när du är alldeles ny som lärare, vilken källa till inspiration och goda råd. Att vara lärare är komplicerat, det tar tid att finna sin egen roll och att hitta den struktur och det arbetssätt som passar en själv och den grupp man arbetar med bäst.Jag vet inte om de som går direkt från lärarutbildningen behöver den här boken lika mycket som jag gjorde och delvis gör, men för mig som gick utbildningen och sedan arbetade på förskola i sju år, innan jag började arbeta som lärare, hade den varit guld värd.

Boken tar upp de viktiga bitarna, de som egentligen är självklara men de som jag ibland hade behövt hjälp med. 10 Websites for English Language Students. A few years ago I wrote a blog post about 10 Websites for English Language Teachers. At the time it seemed to be quite popular with readers but it suddenly dawned that I did not write about any websites which would be best suited for learners of English. Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på.

Zaption - så funkar det!

Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren. Här kan ni själva prova två olika Zaptionfilmer som jag har gjort. EEB2 Physical Education - Home. Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith. En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket.

Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith

Vem talar vi med? Vem skriver vi texten för? Hur talar vi när vi talar med olika personer? I kursplanen i engelska ser det ut så här: I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Desert Island. A podcast about life as a teenager in Sweden. We will work with podcasts the last weeks.

A podcast about life as a teenager in Sweden

We are going to follow a Syrian family in this podcast. I will give you questions to discuss. You are also going to produce your own podcasts and reflect on your own lives in Sweden. The ability we are going to focus on is this: reflect over living conditions, social and cultural phenomena in different contexts and parts of the world where English is used. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande.

Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Using ESL Library Podcasts for Dictogloss Activities. Human Rights PBL FINAL PRESENTATION DIGITAL OBJECT. PBL on HUMAN RIGHTS Students’ final works! It was December 12th when I published the first post of our PBL on Human Rights and after 4 months of class and individual work we have now finished researching, selecting and collecting materials and it’s about time to see the students’ groups’ final works and oral presentations.

PBL on HUMAN RIGHTS Students’ final works!

I’m very proud of my students when watching and listening to them presenting their Prezis and Emazes I realize how much they have improved in these 4 (or 2 in the case of 3M) years together. It’s amazing the quality of some of their works that show a great deal of creativity and that was exactly what I aimed at. In spite of all their complaining, attempts to postpone the deadline and their handing in at the latest minute Every work should contain: Here’s the ASSESSMENT RUBRIC and the two Padlets that contain all their works. How to Survive the First Week of Teaching High School English - Or Die Trying - By Willow Dawn Becker.