background preloader

Writing

Facebook Twitter

Blackout poetry - att skriva utan att skriva - Mia Smith. Jag har hållit mig borta från att kräva av mina elever att de ska skriva poesi, av den enkla anledningen att jag själv som elev tyckte att det var en smått omöjlig uppgift.

Blackout poetry - att skriva utan att skriva - Mia Smith

Kanske som extrauppgift, för de som känner sig inspirerade, men inte som obligatoriskt moment. Alldeles för stor risk att någon upplever ett misslyckande, och sådant vill vi ju undvika. Tills jag fick höra talas om blackout poetry. Grundtanken med blackout poetry är att ta en färdig text, välja ut de ord som tilltalar en, som sticker ut, och skapa poesi av dessa ord. De ord som blir över täcker man helt enkelt med svart färg. Som inspiration till detta visar jag mina elever ett TEDx-talk med Austin Kleon. De texter jag försåg mina elever med var den här gången utdrag ur en bok, de första sidorna ur The Hobbit. Ett liknande upplägg har Annika Sjödahl beskrivit, där hennes elever fått arbeta med cut-up poesi. Dessa vackra, inspirerande alster sitter nu runt om i vår skola och jag har sett både elever och vuxna läsa. Online Editor – Grammar Checker. First, write out your text as usual in any word processing program that you prefer.

Online Editor – Grammar Checker

Review it yourself first to catch any stray words or thoughts and bring them in to order. When you’re done, enter your text into the form above (bookmark this page now for later use!) Press the Free Check button. If you see an underlined spelling error, style suggestion, or grammar suggestion in your text, click on them to see more options. Meanwhile, the. 20 Writing Mistakes Even Native Speakers Make. A Fabulous Resource for Writers - 350 Character Traits.

Att skriva sammanhängande på engelska (1) TRANSITIONWORDSWITHEXERCISE. Pernilla's English Classroom: Simple checklist for evaluation of websites - digital literacy. A little ahead time I put these up here just to get you acquainted with them.

Pernilla's English Classroom: Simple checklist for evaluation of websites - digital literacy

During week 10 we will work with digital literacy and the checklist below. We will also do certain parts of Skolverket's exercises about digital literacy as well as their self-assessment. If you want to, have a closer look at it already.. Self-assessment from Skolverket: Writing an essay - Google Slides. Know your Latin: i.e. vs. e.g. R.L. Stine » For Teachers. Book Review Templates ⋆ Teaching Matters. The Twenty Minute Essay. Create your mag for free: Madmagz. Visual_Story_Prompts.pptx. Describe a day in class from teacher's PoV. Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger.

Long writing activities are not very frequently done in class.

Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger

I tend to think that my students are like me; I need the right kind of atmosphere. Writing requires time, silence and lots of inspiration. Ideally, at this time of the year, I would probably wish to be sitting next to a fireplace with the most perfect instagrammable snow falling outside my window while drinking a nice cup of coffee waiting for inspiration to strike. Unfortunately, there isn’t any snow where I live so I’ll have to make do with a bit of rain and some reddish trees. Note: you won’t find “instagrammable” in the dictionary Inspiration, the most important word when writing and something my students claim to lack. These are some great sites that can help you make your writing stronger. Photo by Tekke 1. Skell is easy to use. 2.Netspeak is a really helpful site to help you write better. You can find the word(s) you’re looking for by typing signs as seen in the picture below.

Type ? Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter.