background preloader

Writing

Facebook Twitter

Capitalization. Capitalizing People's Titles and the Names of Political Entities One of the most frequently asked questions about capitalization is whether or not to capitalize people's job titles or the names of political or quasi-political entities.

Capitalization

Most writing manuals nowadays seem to align themselves with the tendency in journalistic circles: less is better. When a title appears as part of a person's name, usually before the name, it is capitalized: Professor Farbman (or Professor of Physics Herschel Farbman), Mayor Perez, U.S. Secretary of State Colin Powell. Feedback.docx. Better writer graphic. Improve my writing skills outline post its. Writing cycle. Writing quote 2. Writing quote. Writing Skills. Structure - Bessemerskolan. Citing - Bessemerskolan. En guide till nationella provets uppsatsdel för Engelska 6. Metaforer Det verkar väldigt viktigt att eleverna får en chans att verkligen, på ett djupare sätt, förstå själva skrivprocessen, eller kritiskt arbete i största allmänhet.

En guide till nationella provets uppsatsdel för Engelska 6

Ett antal studier har visat att man kan använda sig av metaforer för att hjälpa eleverna att tänka kritiskt, och Wan (2015) undersökte hur man kunde låta eleverna formulera egna metaforer för att utveckla sin förståelse för skrivprocessen för andraspråkselever i engelska. Enligt Wan kan man arbeta i två steg genom att först individuellt formulera metaforer för skrivande ("skrivprocessen är som att baka en kaka - först måste jag läsa instruktionerna, sedan se till att jag har alla ingredienser, sedan förstå ordningen på dessa ingredienser" etc.) och sedan diskutera dessa i grupp. Resultaten var över lag positiva (även om mer forskning behövs), och i linje med tidigare forskning kring användandet av metaforer. Academic Writing Motivation Questionnaire Motivation är en viktig faktor i allt skolarbete. 3. 4.

Texttyper i engelska. Word Choice - Friends - Adoption Letter.mov. Conjunction. Words which connect words, phrases, clauses or sentences are called conjunctions (see "to conjoin" = join, unite).

Conjunction

Blackout poetry - att skriva utan att skriva - Mia Smith. Jag har hållit mig borta från att kräva av mina elever att de ska skriva poesi, av den enkla anledningen att jag själv som elev tyckte att det var en smått omöjlig uppgift.

Blackout poetry - att skriva utan att skriva - Mia Smith

Kanske som extrauppgift, för de som känner sig inspirerade, men inte som obligatoriskt moment. Alldeles för stor risk att någon upplever ett misslyckande, och sådant vill vi ju undvika. Tills jag fick höra talas om blackout poetry. Grundtanken med blackout poetry är att ta en färdig text, välja ut de ord som tilltalar en, som sticker ut, och skapa poesi av dessa ord. De ord som blir över täcker man helt enkelt med svart färg. Som inspiration till detta visar jag mina elever ett TEDx-talk med Austin Kleon. De texter jag försåg mina elever med var den här gången utdrag ur en bok, de första sidorna ur The Hobbit.

Ett liknande upplägg har Annika Sjödahl beskrivit, där hennes elever fått arbeta med cut-up poesi. Online Editor – Grammar Checker. First, write out your text as usual in any word processing program that you prefer. Review it yourself first to catch any stray words or thoughts and bring them into order. When you’re done, enter your text into the form above (bookmark this page now for later use!) Press the Free Check button. If you see an underlined spelling error, style suggestion, or grammar suggestion in your text, click on them to see more options. 20 Writing Mistakes Even Native Speakers Make. A Fabulous Resource for Writers - 350 Character Traits.

Att skriva sammanhängande på engelska (1) TRANSITIONWORDSWITHEXERCISE. Pernilla's English Classroom: Simple checklist for evaluation of websites - digital literacy. A little ahead time I put these up here just to get you acquainted with them.

Pernilla's English Classroom: Simple checklist for evaluation of websites - digital literacy

During week 10 we will work with digital literacy and the checklist below. We will also do certain parts of Skolverket's exercises about digital literacy as well as their self-assessment. Writing an essay - Google Slides. Know your Latin: i.e. vs. e.g. R.L. Stine » For Teachers. Book Review Templates ⋆ Teaching Matters. The Twenty Minute Essay. Create your mag for free: Madmagz. Visual_Story_Prompts.pptx. Describe a day in class from teacher's PoV. Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger. Long writing activities are not very frequently done in class.

Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger

I tend to think that my students are like me; I need the right kind of atmosphere. Writing requires time, silence and lots of inspiration. Ideally, at this time of the year, I would probably wish to be sitting next to a fireplace with the most perfect instagrammable snow falling outside my window while drinking a nice cup of coffee waiting for inspiration to strike. Unfortunately, there isn’t any snow where I live so I’ll have to make do with a bit of rain and some reddish trees. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen.