background preloader

Rohkeus

Facebook Twitter

Älä jäädy! Näin jokainen meistä voi toimia, kun näkee syrjintää - Päätepysäkki syrjinnälle. Monet haluaisivat puuttua häirintään tai syrjintään julkisessa liikenteessä, mutta eivät uskalla tai tiedä, miten tilanteessa olisi parasta toimia.

Älä jäädy! Näin jokainen meistä voi toimia, kun näkee syrjintää - Päätepysäkki syrjinnälle

Ihmisoikeusliiton yhdessä HSL:n ja HKL:n kanssa toteuttaman syrjinnänvastaisen kampanjan tavoitteena on siksi ennen kaikkea rohkaista ihmisiä toimintaan. Ohjeistus syrjintätilanteissa toimimiseen on yksinkertaisempi, kuin luulisi. Tunteesta tunteeseen - 4. Oppimateriaalin käyttö. Oppimateriaalin tavoitteet Oppimateriaalin käyttö Oppimateriaalin rakenne Kouluopetuksessa korostuvat perinteisesti akateemiset, kognitiiviset prosessit ja taidot.

Tunteesta tunteeseen - 4. Oppimateriaalin käyttö

Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppiminen ja opettaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka ne itse asiassa ovat kaiken muun oppimisen edellytys. Niitä on vasta viime aikoina otettu tietoisesti mukaan kouluopetukseen. Vahvuus 11: Rohkeus – Tervetuloa positiivisen kasvatuksen blogiin! Olen nähnyt lapsissa monenlaista rohkeutta elämäni aikana. ”Katso!

Vahvuus 11: Rohkeus – Tervetuloa positiivisen kasvatuksen blogiin!

Mä lakkasin mun kynnet kaikki eri väreillä.” iloitsee nuori tyttö esitellen minulle käsiään. Rohkeus olla oma itsensä. ”Sinä olet minulle todella tärkeä.” kuulen lapsen kuiskaavan toiselle kesken leikkien. Rohkeutta ilmaista tunteitaan. ”Älä puhu minulle noin rumasti” koululainen sanoo tomerasti sijaiselle. Rohkeus puolustaa omia oikeuksiaan. ”Kyllä kaikki pitää ottaa mukaan.” sanoo kerholainen toiselle.

Rohkeus puolustaa muiden oikeuksia. ”Mä hyppään nääääin korkealta!” Rohkeutta kokeilla omia rajoja. ”Musta tulee isona astronautti.” ilmoittaa juuri koulunsa aloittanut poika. Rohkeus tavoitella unelmiaan. Keskustelen alakoululaisten kanssa rohkeudesta. ”Mä en pelkää yhtään mitään.” julistaa yksi poika rohkeana. ”Olet asian ytimessä.” nappaan kiinni pojan lauseesta. ”Rohkeus ei tarkoita sitä, että ei pelkäisi mitään. Rohkeuden vahvuutta käsitellessä lasten ensimmäinen tehtävä on etsiä lehdistä ja verkosta tarinoita rohkeudesta.

Rohkeuden hyve. Tässä artikkelissa tarkastellaan rohkeuden hyvettä.

Rohkeuden hyve

Mitä se on? Mitä se ei ole? Mikä on rohkeuden ydin: pelottomuus vaiko kestävyys? Hyvejohtajuuden pääteesit ovat yksinkertaisia: (1) Johtajuudessa on ensisijaisesti kyse ihmisen luonteesta. (2) Luonne (character) ei ole sama asia kuin temperamentti (temperament), joka on synnynnäinen. Luonne muodostuu hyveistä, toisin sanoen hyvistä taipumuksista tai tottumuksista. (3) Koska hyveitä voidaan vahvistaa harjoittamalla, luonnetta voidaan vahvistaa. Tämä luonteen vahvistaminen hyveiden avulla on hyvejohtajuuden ydin. Hyveitä on monenlaisia. Mitä rohkeus ei ole? Mitä rohkeus ei ole? Rohkeus ei ole pelottomuutta.

Elämäntapafilosofi Mika Häkkinen on sanonut, ettei suomalainen sisu ole sitä, että kiipeää puuhun ja hyppää sieltä alas. Hyveellä on aina vastaparinsa, paheensa. Mitä rohkeus on? Rohkeus on oikeiden asioiden tekemistä pelosta huolimatta. Rohkeutta ei siis voida erottaa hyvyydestä. Mielikuvitus saa ihmiset auttamaan. Miksi toiset auttavat ja toiset eivät?

Mielikuvitus saa ihmiset auttamaan

Selvitimme auttamisen motiiveja. Empatia, mielikuvitus ja rohkeus – nämä piirteet yhdistävät sosiaalipsykologi Klaus Helkaman mukaan ihmisiä, jotka ovat valmiita toimimaan muiden hyväksi. Moraaliajatteluun ja -arvoihin erikoistunut Helkama kertoo klassikkotutkimuksesta, jossa vertailtiin juutalaisia pelastaneita saksalaisia niihin maanmiehiinsä, jotka päättivät olla auttamatta. ”Yksi yhteinen piirre juutalaisia pelastaneilla ihmisillä oli empatia: he tunsivat myötätuntoa muitakin kuin oman ryhmänsä jäseniä kohtaan. Propagandasta huolimatta he näkivät juutalaiset samanlaisina ihmisinä kuin mitä he itsekin olivat. Helkaman mukaan empatiaan tarvitaan aina mielikuvitusta. Toinen piirre, joka yhdistää muita auttavia ihmisiä, on Helkaman mukaan rohkeus. ”He eivät kuitenkaan tunne olevansa mitenkään erityisiä, vaan halu auttaa on luonnollinen osa heidän minuuttaan.”

Mitkä ovat niitä asioita, joihin sopeudumme nyt hiljaa? Rohkeus - elämän tärkein oppiaine. Pieni lapsi on rohkea ja sinnikäs leikkijä, oppija ja tutkija.

Rohkeus - elämän tärkein oppiaine

Ennen kouluun menoa lapset ovat oppineet kävelemään, puhumaan vähintään yhtä kieltä ja ajamaan polkupyörällä. Monet ovat oppineet jo lukemaan, ehkä myös kirjoittamaan. Näitä ja monia muita taitoja he ovat oppineet, koska ihmisellä on sisäinen halu oppia uusia asioita. Moni peruskoulun päättävä näyttäytyy kuitenkin viimeiset kouluvuodet passiivisena, aloitekyvyttömänä ja innottomana oppilaana. Nuoret eivät kysyttäessä osaa nimetä omia vahvuuksiaan, eikä heillä välttämättä ole elämässään yhtään asiaa, josta he olisivat erityisen kiinnostuneita.

Me opettajat usein harmittelemme sitä, että moni oppilaamme alisuoriutuu. Todellinen rohkeus ja arjen sankaruus. Sana rohkeus juontuu latinankielen sanasta cor, joka tarkoittaa sydäntä.

Todellinen rohkeus ja arjen sankaruus

Rohkeus onkin alun perin tarkoittanut ”puhua rohkeasti sydämestään” l. ilmaista itseään avoimesti ja rehellisesti. Se viittaa oman tarinan kertomiseen juuri sellaisena, kuin se on – vaikka sillä riskillä, että joutuu naurunalaiseksi tai väärinymmärretyksi. Syvimmältä olemukseltaan rohkeus siis liittyy haavoittuvuuden sietämiseen ja sisimpään olemukseemme asti ulottuvan epävarmuuden hyväksymiseen. Tämän vuoksi ei olekaan ihme, että se kantaa niin voimakkaita konnotaatioita urheuteen ja sankaruuteen (eli kuten me tavanomaisemmin näemme rohkeuden). Se connecter à Facebook.