background preloader

ET 3 - yksilö ja yhteisö

Facebook Twitter

Vaihtoehtoisten totuuksien ajan syyllisiä on turha etsiä postmodernisteista – syylliset ovat paljon lähempänä - Päivän lehti 20.5.2017 - HS.fi. Helsingissä marssittiin 22. huhtikuuta faktojen puolesta.

Vaihtoehtoisten totuuksien ajan syyllisiä on turha etsiä postmodernisteista – syylliset ovat paljon lähempänä - Päivän lehti 20.5.2017 - HS.fi

Mielikuvitus saa ihmiset auttamaan. Miksi toiset auttavat ja toiset eivät?

Mielikuvitus saa ihmiset auttamaan

Selvitimme auttamisen motiiveja. Julkaistu numerossa 3 Empatia, mielikuvitus ja rohkeus – nämä piirteet yhdistävät sosiaalipsykologi Klaus Helkaman mukaan ihmisiä, jotka ovat valmiita toimimaan muiden hyväksi. This Map Shows What White Europeans Associate With Race – And It Makes For Uncomfortable Reading. Kanoille oma virtuaalimaailma – luulevat elävänsä onnellisesti, ja lihasta tulee mureampaa. Luokkahyppy voi myös kaduttaa – yliopistoon päätynyt duunarin lapsi ikävöi takaisin työväenluokkaan - Sunnuntai - HS.fi.

Vuosia sitten, kun olin juuri valmistunut yliopistosta, olin käymässä tätini luona Etelä-Pohjanmaalla.

Luokkahyppy voi myös kaduttaa – yliopistoon päätynyt duunarin lapsi ikävöi takaisin työväenluokkaan - Sunnuntai - HS.fi

Hänen perheellään oli karjatila, ja kun ilta-askareiden aika tuli, lähdin auttamaan navettatöissä. Pian pihalle astelivat naapurin emäntä ja isäntä, ja tätini huusi heille, että Tulukaa ny kattomahan, täällä se valtiotieteetten maisteri lapioottoo paskaa! We Recorded VCs’ Conversations and Analyzed How Differently They Talk About Female Entrepreneurs. On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Sofi Oksasen kolumni: Miksi pohjoismainen nainen rakastaa käytännöllisyyttä ja minä en - Kotimaa - Ilta-Sanomat. Synnyin suomalaisvirolaiseen perheeseen ja maailmani jakautui rautaesiripun molemmin puolin: pohjoismaiseen Suomeen ja Neuvosto-Viroon, läntisen ja itäisen kauneuspolitiikan ristimaastoon.

Sofi Oksasen kolumni: Miksi pohjoismainen nainen rakastaa käytännöllisyyttä ja minä en - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Kummallakin niistä on oma historiallinen taustansa, jonka jäljet näkyvät yhä esimerkiksi siinä, että suomalaisnaiset ostavat vähemmän jalkineita kuin naiset muualla Euroopassa huolimatta neljästä vuodenajastamme. Virossa naiset puolestaan pyrkivät pitämään kenkähyllynsä kunnossa, oli siihen varaa tai ei, ja Tallinnassa, Viron pääkaupungissa, on pienemmästä väkiluvustaan huolimatta enemmän kenkäkauppoja kuin Suomen pääkaupungissa, Helsingissä. Täytyykö liberalistin, sosialistin ja nationalistin olla nykyään libertaristeja? - Politiikasta. This Map Shows What White Europeans Associate With Race – And It Makes For Uncomfortable Reading. Onko naisen huivi aina alistamisen merkki? 18-vuotias huivinkäyttäjä kertoo, että ei ole – tästä kamppaillaan juuri nyt Euroopan maissa - Nyt.fi - HS.fi. What people get wrong about climate change.

Maria Petterssonin kolumni: Heteroseksuaalisuus keksittiin vuonna 1868. Heteroseksuaalisuuden syntymäpäivänä voidaan pitää toukokuun kuudetta vuonna 1868.

Maria Petterssonin kolumni: Heteroseksuaalisuus keksittiin vuonna 1868

Tuolloin eräs unkarilainen toimittaja nimeltä Karl Maria Kertbeny käytti sanaa kirjeessään ensimmäisen kerran. Hän kehitti sanan ja käsitteen, koska halusi puolustaa ihmisiä, joita myöhemmin kutsuttaisiin homoseksuaaleiksi. Suominen palkkaa sokkona – ”Olemme saaneet hyviä ihmisiä taloon” - Pörssiuutiset - Ilta-Sanomat. Sokkorekrytointi tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, sukupuoli, etninen tausta ja ikä ennen kuin palkkaava esimies saa ne arvioitavakseen.

Suominen palkkaa sokkona – ”Olemme saaneet hyviä ihmisiä taloon” - Pörssiuutiset - Ilta-Sanomat

N vaalikone: Puolueet eivät usko, että Suomi on tasa-arvoinen – paitsi kokoomus. Kokoomuksen ehdokkaista suurin osa on sitä mieltä, että kaikilla suomalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen, ilmenee Ylen vaalikoneesta. kuntavaalit 4.4.2017 klo 18:08päivitetty 5.4.2017 klo 11:33 Tasa-arvo ei ole vielä täällä.

n vaalikone: Puolueet eivät usko, että Suomi on tasa-arvoinen – paitsi kokoomus

Suurin osa puolueiden kuntavaaliehdokkaista ajattelee näin. Puolueiden arvovertailua ylen vaalikoneen perusteella – JM Kivikangas – Emotion research, morality, politics, and life. Kuten uutinen kertoo, tein yhteistyötä Ylen kanssa arvokysymysten laatimiseksi vaalikoneeseen.

Puolueiden arvovertailua ylen vaalikoneen perusteella – JM Kivikangas – Emotion research, morality, politics, and life

Nyt vaalikonedata on saatavilla avoimena, ja sain väännettyä siitä muutaman kuvaajan. Tarkoitus oli saada kysymyksistä edes hieman johonkin vakuuttavampaan lähteeseen perustuvat arvokysymykset verrattuna siihen, että toimittaja joutuisi heittämään niitä hihastaan. Prosessi oli kiinnostava, mutta myös vähän kivulias: tutkijana sitä haluaisi käyttää datan saamiseen parhaita mahdollisia välineitä, mutta mediatalolla on tietysti muitakin prioriteetteja.

Talousantropologia — AntroBlogi. Taloudella viitataan ant­ro­po­lo­giassa siihen, miten ihminen tuottaa elämänsä jat­ka­mi­sen aineel­li­set edel­ly­tyk­set ja miten näiden hyö­dyk­kei­den jakelu, vaihto tai kulutus on jär­jes­tetty.

Talousantropologia — AntroBlogi

Antropologinen lähes­ty­mis­tapa talouden tut­ki­mi­seen on hyvin erilainen kuin esi­mer­kiksi talous­tie­teessä. Taloustieteellinen teo­rian­muo­dos­tus pohjautuu etupäässä mate­maat­ti­siin malleihin, kun taas talous­ant­ro­po­lo­gi­nen teo­rian­muo­dos­tus lähtee liik­keelle eri kult­tuu­rien ja kansojen ver­tai­le­vasta etno­gra­fi­sesta tut­ki­muk­sesta. Modernissa yhteis­kun­nassa mark­ki­na­vaih­don merkitys on keskeinen, mutta ant­ro­po­lo­gien perin­tei­sesti tut­ki­missa perin­tei­sissä yhteis­kun­nissa mark­ki­na­vaih­don rooli on usein ollut mar­gi­naa­li­nen. Rahatalous on perin­tei­sesti ollut vierasta suu­rim­malle osalle niistä kult­tuu­reista, joita ant­ro­po­lo­git ovat tutkineet.

Naisten asemaa parantavat sukupuolikiintiöt hyödyttävät myös päteviä miehiä – Tutkijat: ”Kiintiöillä on mahdollisuus lopettaa keskinkertaisen eliitin valtakausi” - Politiikka. Kun puhe kääntyy sukupuolikiintiöihin, kuullaan usein seuraava väite: Sukupuolikiintiöt tekevät hallaa päteville, koska kiintiöt voivat johtaa siihen, että pätevä mies voi pudota asemastaan, jos kiintiö nostaa häntä epäpätevämmän naisen hänen tilalleen.

Naisten asemaa parantavat sukupuolikiintiöt hyödyttävät myös päteviä miehiä – Tutkijat: ”Kiintiöillä on mahdollisuus lopettaa keskinkertaisen eliitin valtakausi” - Politiikka

Arvostettu talous- ja yhteiskuntatieteisiin erikoistunut yliopisto London School of Economics (LSE) julkaisee pian jonka mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Pikemminkin päinvastoin. Älä syytä laiskuudesta! – Mieli koulussa. En ole koulupsykologina koskaan tavannut oppilasta, jonka heikko koulumenestys johtuisi laiskuudesta. Olen kyllä tavannut paljon oppilaita, jotka vanhempien, opettajien tai omasta mielestään ovat laiskoja. Lähes poikkeuksetta käsitys muuttuu, kun oppilaan tilannetta selvitellään tarkemmin psykologin vastaanotolla. Joillekuille näistä oppilaista on masennuksen vuoksi jo sängystä nouseminen lähes ylivoimaista. Toisilla kaikki voimat koulussa vie jännittäminen tai ahdistus.

On oppilaita, joilla on niin sanottua toiminnanohjauksen vaikeutta. Taloudellinen epätasa-arvo ei riitä selittämään oikeistopopulismin nousua. Euroopassa eletään jännittäviä aikoja. Tänään käydään parlamenttivaalit Hollannissa ja myöhemmin keväällä presidentinvaalit Ranskassa. Niissä oikeistopopulistien ja äärioikeiston mahdollinen voitto muuttaisi mantereen suunnan vuosikausiksi. Vielä vuosituhannen alussa kasvava talous, kiihtyvä globalisaatio ja arvoliberalismin suosio saivat uskomaan, että avoimuuden aikakausi jatkuu ikuisesti. Voiko sosialisti olla liberaali? - Politiikasta. Sosialistisia ihanteita demokraattisesta taloudesta voi puolustaa myös tinkimättä liberaaleista perusperiaatteista. Taloudellinen epätasa-arvo ei riitä selittämään oikeistopopulismin nousua.

Hs.