background preloader

Motorisk Träning

Facebook Twitter

Koordination. Koordination innebär kontroll av rörelser.

Koordination

Koordination är samspelet mellan nerv- och muskelsystem. God koordination är en förutsättning för en god fysisk funktionsförmåga. Goda motoriska färdigheter, dvs fysisk funktion, kräver även att du har en tillräckligt bra fysik i form av styrka och rörlighet. Bra koordination innebär att du kan utföra rörelser i den takt aktiviteten kräver och med den styrka och exakthet som krävs för att på ett effektivt och säkert sätt utföra rörelserna, anpassa sig till omgivningen och andra människor samt samordna olika kroppsdelar i förhållande med varandra.

Koordinationens delar Balans- din förmåga att behålla balansen när din kropp är i rörelse och din jämvikt rubbasÖga hand/ Öga fot- Du kan se hur en rörelse ska utföras och sedan styra dina armar och ben för att exempelvis kasta en boll eller göra ett danssteg.Rytm – Dina rörelser följer en rytm inte bara i dans utan i allt du gör. Hur kan man träna sig koordination? Generation Pep: Inspirationsbanken – Motorisk träning enligt MUGI-modellen - Generation Pep. Fysisk Sundhed – TOmove. Fysisk bevægelse TOmoves syn på fysisk bevægelse dækker over alle former for bevægelse herunder fokus på bevægeapparatet samt bevægelse der øger energiforbruget.

Fysisk Sundhed – TOmove

TOmove har stor erfaring med implementering af bevægelsesprojekter på skoleområdet. Vores syn på fysisk bevægelse indeholder således et bredt spektrum af aktiviteter lige fra idræt, sport og motion (dvs. struktureret fysisk aktivitet) til hverdagsaktiviteter som havearbejde, cykling som transport, at tage trappen eller gå en tur med hunden, anderledes hverdagsvaner på arbejdspladsen (dvs. ustruktureret fysisk bevægelse). Det er vigtigt at fremhæve, at jo mere fysisk aktiv man er, jo mindre bliver ens risiko for at udvikle en livstruende sygdom eller dø for tidligt. Samtidig ses den største reduktion i risiko, når man går fra at være fysisk inaktiv til at være bare en smule fysisk aktiv.

Særligt for børn kan fysisk bevægelse bidrage til deres motoriske udvikling. MUGI-modellen för motorisk träning. Mugi. Rör dig - Lär dig - Sisu Idrottsböcker. Boken har reviderats under våren 2018.

Rör dig - Lär dig - Sisu Idrottsböcker

Sedan första versionen av boken kom ut har det trots allt hänt en del på området. Den reviderade upplagan har uppdaterats med skolans nya läroplan och kursplan i idrott och hälsa, Socialstyrelsens vägledning och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Fysisk aktivitet och inaktivitet är ett område som debatteras och diskuteras alltmer.

Larmrapporterna om för mycket stillasittande och konsekvenserna av detta: till exempel övervikt och ohälsa duggar tätt. Det minskade antalet idrottstimmar i veckan i skolan är en del i den allt intensivare debatten. I boken Rör dig, lär dig får du ta del av arbetet med och resultaten av en omfattande undersökning om motorik och inlärning. I Rör dig, lär dig finner man råd och rörelseförslag till skolpersonal, föräldrar och idrottsledare som vill hjälpa barn att utveckla sin motorik. Ur innehållet: Klicken saga. Materialet passar i hemmet, förskolan och för de yngre åldrarna i skolan.

Klicken saga

Vi kopplar materialet till forskning, fakta och lärande och läroplaner. Saga: Upptäck världen med våra vänner Klicken, Pricken och Droppen Och där landande den sista klicken på paletten. Röd, gul och blå. Konstnären ska precis fatta tag om penseln och börja måla när telefonen ringer. ”Det här kommer bli ett långt samtal”, suckar han högt innan han lämnar rummet för att svara. ”Hörde ni? Tappat min färg och mig själv, och kanske fått bilda en bit av himlen. Kanske blandats med lite svart färg. Färg och hela jag hade försvunnit in i den svarta sörjan, tänker den blå klicken. De andra färgerna har inte svarat men den blå färgklicken tänker inte vänta. Bäst att ge sig av innan färgen stelnar, då är det för sent... .

Konkret och tydligt. Visste du att... ...studier visar att barn rör sig för lite.

Konkret och tydligt

Endast 22% av tjejerna och 44% av killarna kommer upp i WHOs rekommendationer om att röra sig 60 minuter per dag. Studien visar även att vi rör oss som mest i när vi är i förskole- och skolmiljö. Kan vi ge mer fysisk aktivitet i förskola och skola hjälper vi barnen till ökat välmående. Tryck här om du vill veta mer. Forskning visar att korta stunder av högintensiv träning kan skapar fler mitokondrier i kroppen. Vår ”energifabrik” vilket innebär att vi genom rörelse kan bli pigga och mer alerta. Utbildningsstyrelsen - Lek och rörelsetips. Viktigt att grundfärdigheterna (åla, krypa, gå, springa, hoppa och rulla) automatiseras, för all vidare utveckling av rörelser bygger på dessa.

Utbildningsstyrelsen - Lek och rörelsetips

Det kan tränas på t.ex. följande sätt: Åla- barnen ålar på mage från ena sidan av salen till den andra. . - åla genom och under redskap ex. mattor på bänkar - parvis ålar barnen efter varandra och håller den som är framför i fötterna, hittar en gemensam rytm. Utveckla det genom att flera par går ihop och bildar en lång orm. Gå - låt barnen gå fritt omkring, variera med att gå med tunga steg, snabba steg, långsamma steg, lätta steg osv. - barnen håller varandra parvis i händerna, det ena barnet går bakåt och det andra framåt - barnen går bredvid varandra med kontakt, t.ex. ben mot ben, armbåge mot armbåge osv.

Träningsupplägg. Medveten motorisk träning - Karin Andréason, Gustav Bärgaskörd - böcker (9789127445130)