background preloader

Att skriva filmmanus

Att skriva filmmanus
Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell. Eleverna presenterar sina noveller i mindre grupper som jag bestämt. Varje punkt ovan motsvarar ett antal scener. Filmtekniska inslag planeras för varje scen. Anslag – olika sätt att börja filmen anslag1 (en allvetande berättare – De misstänkta)anslag2 (direkt in i handlingen – James Bond intro)anslag3 (tillbakablickar/ramberättelse – Forrest Gump)anslag4 (presentera karaktärerna i en lång dialog – The usual suspects) Hur dramaturgin i en scen byggs upp Related:  Skrivawriting

Vistapriset Novelltävling del 1 | Lär för livet! På Vistaskolan bestämdes att vi skulle ha en Novelltävling; Stora Vistapriset. Novellen skulle beröra någon av de diskrimineringsgrunder som alla arbetar strukturerat mot på skolan: begrepp och lagaretnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattningkön, könsidentitet och sexuell läggningbristande tillgänglighet, funktionsnedsättning och ålder Skrivövningar för inspiration För att eleverna i fyran, som jag undervisar, skulle bli inspirerade att börja skriva, valde jag att starta med två skrivövningar. En inledning, där de fick i uppgift att någon skulle spegla sig i något, utseendet skulle beskrivas men att personen skulle känna sig som något annat på insidan. Skrivövning 1: inledning För att få alla elever aktiva valde jag att ge förslag till en inledning. Efter att de som ville läsa upp läst upp fick eleverna skriva vidare i ca fem minuter. Skrivövning 2: att skriva i dialogform Nästa skrivövning handlade om att skriva i dialogform. Modellera en tankekarta Här är en modell:

I NPtider - Starwarsify your life and survive! Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno! Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa. Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna! Mina elever fick i läxa att titta på filmen och läsa om hur du skriver Fanfiction via länken nedan. Om du vill ha modelltexter att visa dina elever så att de förstår vad fanfiction är kan du låta dem läsa mina elevers färdiga texter här: Olaf and the heat (Texten utgår från filmen Frozen och något oväntat händer med Olaf!) Fanfiction year 9 Before you come to class you need to read the wiki on how to write Fanfaction below. 1. 2. 2. 4.

Så skriver du en novell på 20 minuter Bibliotekspodden Solen Stockholms stadsbibliotek har en egen podcast där bibliotekarierna Elias Hillström, Alice Thorburn och Patrik Schylström snackar skönlitteratur utifrån olika teman. Utdrag: Det roliga avsnittet, Fantasy, Hjältar och förebilder. Bokpalt Enligt dem själva "Den perfekta bokklubben, eftersom du själv inte behöver säga ett skvatt." Utdrag: Tobias och Elma har läst en underbar bok av en 15-årig tös vid namn Maya van Wagenen, som försökte att lämna sin sociala isolering med hjälp av en vett och etikett-guide från 50-talet. Bokpodden Bokhora-gänget gjorde en podcast tillsammans med Bokus, den är inte aktiv längre men värd en genomlyssning ändå! Utdrag: Noveller, Fantasy, Apropå mat. Books & Dreams Chefredaktören Carina Nunstedt intervjuar författare. Utdrag: Hemma hos Michael Nyqvist i Paris. Deckarpodden Med deckarförfattarna Sofie Sahrenbrandt och Emelie Schepp. Ett eget rum Tuva Holmlander och Marcus Stenberg pratar om all möjlig litteratur på ett lättsamt sätt. Hög av Serier

Anna's wet day out Find a picture of the hero of your story in a magazine or on the internet, big enough for your teaching situation. Procedure Stage 1: Brainstorming Write the title 'Anna's wet day out' at the top of the board. Check students understand the meaning.Divide your board into four quarters and title these: 'Anna', 'Day out', 'What happened' and 'The end'.Show students the picture and ask the following questions: How old is she? Stage 2: Think about your audienceEstablish that the aim of a story is to entertain. Stage 3: Selection of ideas - story planAsk students to copy the grid from the board and then in each part to choose and copy just the information they want to include in their story. Stage 4: Story feedbackAsk students to tell their stories in small groups. Take students' plans in and mark them to show you consider the plan itself to be important and to give them any advice you think is needed.

10 steg till att bli en författare Del 5: Att välja form Vem berättar? Är det nu eller dåtid? Och hur är stilen på texten? Del 5 handlar om hur en berättelse kan berättas. När man kommit på vad och vem berättelsen ska handla om, är det dags att börja tänka på hur man vill skriva den. Vem som berättar När man pratar om berättarperspektiv så menar man vem som för berättelsen framåt. Det vanligaste är att skriva i det som kallas ”tredje person”. Ett bra tips är experimentera, och prova vilket berättarperspektiv som känns mest naturligt. Nu eller då Nästa val man måste göra är vilket tempus texten ska ha. Det vanligaste är att skriva som i den första meningen, i imperfekt. Det finns för- och nackdelar med båda formerna, och även här är det bra att testa sig fram. Stil och ton och tempo Förutom berättarperspektiv och tempus spelar stilen, tonen och tempot i texten väldigt stor roll för hur läsaren uppfattar den. En berättelse kan skrivas på hur många olika sätt som helst.

7 Easy Ways to Support Student Writing in Any Content Area More teachers are being asked to support student literacy in all content areas. For those trained in English language arts, this isn’t a big deal. But if you have spent your career learning best practices in science, social studies, physical education, music, math, or one of many other content areas, the idea of “teaching” students how to write on top of covering your own content may seem impossible. Good news: It’s not all that complicated, and it doesn’t have to be time-consuming, either. You can get this information by reading the cheat sheet above, listening to the 28-minute podcast, or reading the full transcript. Then tell me what you think in the comments section below.

KP:s serieskola! | KPwebben Johan Wanloo har ritat serier så länge han kan minnas. Han får inspiration av saker i vardagen. Hur länge jobbar du med en seriestripp? – Det är olika. Hur får du idéer? – Jag får inspiration av saker i vardagen. Måste serien vara rolig? – Nej! Måste man kunna teckna bra? – Jag tycker man ska rita så bra man kan och vara noggrann. Hur får man till karaktärerna? – Jag tycker att det blir bäst när man inte bestämmer för mycket detaljer om hur figurerna ska vara innan man gör serien. Har du några andra tips? – Det är inte så kul om exakt samma sak händer i text och bild. När började du göra serier? – Det har jag gjort så länge jag kan minnas.

Bingo-writing - Kittys engelskoppgaver Velg ut det bingoskjemaet du ønsker å bruke.Del ut skjemaet til elevene.Om ønskelig kan dere snakke om ordene/setningene i rutene før elevene begynner å skrive. Det lønner seg i de fleste sammenhenger, og siden bingo pleier å motivere, opplever jeg at de faktisk pleier å følge bedre med enn vanlig :-)Elevene starter så med å skrive en tekst, og når de bruker et av ordene i bingoskjemaet, så kan de sette et kryss over ordet.Når de har brukt 5 ord på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt, så kan de få BINGO!NB! Noen elever er lure, og klarer kjapt å bruke mange ord i bare 2-3 setninger. Jeg pleier derfor å si at man må ha skrevet minst en halv side (7. trinn) før man har lov til å rope bingo. Differensiering: Skjemaene kan med fordel brukes flere ganger. De som strever i engelsk kan da få det samme skjemaet på nytt, mens de det går lettere for, kan få et nytt skjema å jobbe med. Foreløpig finnes Bingo-writing i 4 utgaver: Irregular verbs 1 & 2 Denne oversikten kan du finne her :-)

Flash fiction – skriva mikronovell Att träna på att planera och beskriva dramaturgin i en berättelse, samt att skriva så att läsaren tvingas ”läsa mellan raderna”. Eleverna läser flera mikronoveller och analyserar texterna. I gemensamma övningar förstår eleverna hur texten kan byggas upp. Slutligen skriver eleverna egna noveller. Om begreppen flash fiction, mininovell och mikronovell Det förekommer många olika förklaringar till begreppen. Fem tips för flash fiction De korta texterna kan balansera mellan nattsvart allvar och skratt. Titeln är viktig, lägg mycket tid på den.Börja i mitten – du har inte tid att bygga upp scener. Metod och arbetsuppgifter Börja med att läsa andras kortnoveller i helklass och diskutera dem, både innehåll och form: Vad handlar den om? Klassisk kortprosa att inspireras av ”A Little Fable” av Franz Kafka (under 90 ord)”Ett halvt ark papper” av August Strindberg (under 600 ord) i 9b har skrivit mikronovell efter mikronovell. Jag ler. Gemensamma övningar

More Free Graphic Organizers for Teaching Writing More Free Graphic Organizers for Teaching Writing Introduction The free graphic organizers that I offer on this page come from the collection of 50 More WRITERizers, the successor of 50 WRITERizers, which has generated loads of interest over the last couple of years—thanks to you and our colleagues. I truly believe that this newer collection breaks completely new ground. I just simply haven’t seen anything ANYWHERE that is anything like what you are about to see here. These graphic organizers feature… 4 structured sets of numbered, sequential pages.tagged information that students reference and transfer to related organizers.a series of manipulatives used to construct 7 individual, common-core-based, writing projects. Whether or not they are truly ground-breaking makes no difference to me. What WILL make a difference is how they will impact your kids. Quick Links for THIS Pagefree graphic organizers You may use the following quick links to go directly to what interests you on this page.

Related: