background preloader

Läs och skriv med SvD: Guider till journalistik

Läs och skriv med SvD: Guider till journalistik
Related:  Skriva

Att sammanfatta text Det är svårt att sammanfatta och ”skala en text”. Därför fordrar det mycket träning, gemensamt analyserande av delar och helhet för att eleverna ska få en känsla vad det centrala i texten verkligen är. Vem handlar det om? Var utspelar sig handlingen? Vilken är intrigen? En film på tre timmar eller en bok på 300 sidor kan skalas ned till tre meningar eller till och med tre ord. Ett sätt att hjälpa eleverna på traven är att utgå ifrån en något för lång sammanfattning och tillsammans bearbeta texten. Vi utgick ifrån ett elevexempel som fått med alla centrala delar, men som hade alldeles för många ovidkommande detaljer. Jag har läst kapitlet Emil och Alfred ur Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren. Jag har läst kapitlet Emil och Alfred ur Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren. Plötsligt skär sig Alfred i tummen och blodet flödar. Plötsligt skär sig Alfred i tummen och han blir sämre och sämre för varje timme. Samtidigt rasar årets värsta storm. Eleverna var aktiva under hela lektionen.

Svenskabloggen | för elever på Skogsängsskolan Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken Johansson, Britt Sandell Ring, Anniqa Hallgren och Fallgren, 2010. "Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken" är en bok som inspirerar och vägleder dig som önskar utveckla och fördjupa dina kunskaper om genrepedagogik. Boken innehåller beskrivningar av språk- och kunskapsutvecklande arbete i klassrummet och ger många tydliga exempel på hur man kan arbeta med skolans olika genrer. Läsaren får även vägledning kring hur fortlöpande pedagogisk bedömning och dokumentation av elevernas språk- och kunskapsutveckling kan göras. De många klassrumsexemplen i boken omfattar främst årskurserna 1-6, men är anpassningsbara även för äldre årskurser.

Svenska klassiker som e-bok och epub Creepypasta -en ny genre Jack Werner på besök på Sjöstadsskolan Kommunikation på internet sker under helt andra former än vad vi är vana vid. Språket anpassas efter forum, vilket gör att gängse skrivregler inte längre gäller. Creepypasta är en speciell genre, som egentligen är störst på engelska, men som finns i bokform på svenska, sammanställd och översatt av Jack Werner. Namnet Creepypasta är en lek med ordet Copypasta som kommer från copy, paste, dvs de kommandon som används för att kopiera och klistra in text till exempel. Creepypasta är en helt egen genre av spökhistorier på nätet. Mina elever älskar att lyssna på dessa spökhistorier, även om jag får sålla rätt mycket för att det ska passa 11-åringar och ibland censurerar jag språket. Här är en svensk variant av slenderman som är ett rätt bra exempel på hur en genomsnittlig text i forum kan se ut. Uppdrag Skriv en egen Creepypasta-berättelse. Material

ninassprakrum | Samlingsrum för lektioner i språk! Genrer | Skrivguiden Det finns ett hav av litterära genrer och former. De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik All skönlitteratur, oberoende av vilken form den tar, kan i regel klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Epik – Berättande litteratur.Lyrik – Poetiska texter som försöker förmedla en känsla, till exempel sånger eller dikter.Dramatik – Berättelse tänkt att sättas upp som teater eller skådespel. Noveller & romaner En novell är typiskt en kortare berättelse som behandlar en händelse, till skillnad från romaner som behandlar en längre tidsperiod och inkluderar en mer utvecklande historia och många händelser. Läs gärna Skrivguidens artiklar om att skapa bra karaktärer, bipersoners roller, samt att planera romaner med post-it-lappar. Poesi Facklitteratur Essäer

Poesi och diktanalys (åk 9) | Aspens blogg Uppgiften Du ska under kommande veckor läsa och analysera några olika dikter. Här nedan hittar du några av de dikter som jag tycker att en människa bör bära med sig genom livet. Det gör inget om du lär dig åtminstone tre av dem utantill. Förutom att läsa dessa dikter så ska du också analysera tre av dem. I dina diktanalyser så vill jag att du använder dig av några litterära termer. Genre – olika inriktningar inom poesi och andra konstformer.Strof – ett stycke i en diktVersrad – en diktradAllitteration – när det rimmar i början av ordSlutrim – vanligt rimBildspråk – metaforer och liknelserMetafor – att likna något vid något annat utan ordet somLiknelse – att likna något vid något annat med ordet somBesjälning – när döda ting får liv i en dikt.Rytm – den takt som dikten är skriven i En beskrivning av några litterära termer hittar du här. Vill du veta ännu mer om dikter och om hur författare använder olika knep för att bygga sina dikter så kan du läsa vidare på dessa sidor: Dikterna En Ghasel

BokmALEn | Här kan du låna böcker som elever i Grundskolan i Ale har skrivit. Dagboken av Nam Dagboken av Nam på Nödingeskolan år 3. Nam Dagboken Dagboken Läs gärna våra roliga Dagboks-romaner! Filip Emma 5C Emmy Fanny_ Gustav_ Hannes Meja Noah G_ Sebbe Duoab | Språket är inträdesbiljetten till livet

Related: