background preloader

Patricia Diaz – www.patriciadiaz.se

https://www.patriciadiaz.se/

Related:  annalarareIT

Höstens elevaktiva utvecklingssamtal I torsdags började vi höstterminen och redan på måndag är de första utvecklingssamtalen. Vi väljer denna termin att pröva att ha ett annat upplägg än tidigare för våra samtal. Tidigare har vi gått minst en vecka och haft samtalen utspridda under alla dagar den veckan. Denna termin kommer vi ha samtalen under två heldagar. ”Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas” För drygt ett år sedan klubbade regeringen igenom en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Den rödgröna regeringens mål var att Sverige ska vara bäst i världen på att ”tillvarata digitaliseringens möjligheter”. För att detta mål ska kunna uppnås menar de att utbildningspolitiken måste förändras och digitaliseringen av skolväsendet påskyndas.

Workshop med Patricia Diaz på Wisbygymnasiet 20180920 - v1.se/vig Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Workshop med Patricia Diaz på Wisbygymnasiet 20180920 - v1.se/vig Här hittar du länkar och slides som är tänkta att fungera som guidning och stöd under workshopen. Patricia 5d Kollaborativt och Kooperativt Lärande – vad är skillnaden? I Sverige råder det en viss begreppsförvirring kring vad man ska kalla det internationella begreppet Cooperative Learning. I flera böcker såsom Mikael Jensens – Kommunikation i klassrummet (2012), Anders Gustavsson – Delaktighetens språk (2004), Christer Stensmo – Ledarskap i klassrummet (2008) används begreppet Kooperativt Lärande. I andra böcker används begrepp såsom Samarbetsinlärning, Samarbetsinriktat lärande, Samarbetsorienterat lärande, Samlärande, Kollektivt lärande mm.

Gustav Martner Gustav Martner är serie-entreprenör inom marknadsföring och big data och en av Sveriges absolut mest belönade digitala kreatörer. Han är även debattör och aktivist som skapat storskaliga sociala initiativ som t ex Refugee Phones. Gustav är en pionjär inom digitala medier. Tjugo år gammal startade han webbyrån Daddy, som sedermera blev en av världens mest kreativt belönade digitalbyråer.

Kunskapsvägg åk 1-3 För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven.

Lärarna står inför en farlig paradox - Samhälle Simon Bendelin Det blev en något paradoxal dag för de gotländska lärarna i går, när 800 av dem skulle lära sig att möta "digitaliseringsutmaningar i skolan". Programpunkterna hette sådant som "Digitalt klassrum i praktiken", "Appar som följer elevernas lärande" eller "Youtube som lärmiljö". Men på plats fanns även skolöverläkare Lina Hedenius, som talade om baksidan av digitaliseringsprocessen ur ett medicinskt perspektiv. Hon pratade bland annat om den sårbara barnhjärnan och om hur dess utveckling hämmas av alltför mycket skärmtid. BILD: Fredrik Sandberg/TT | "Padda" i klassrummet.

Kunskapsvägg åk 4-6 Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6. Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi. På så sätt tar no mindre med plats när man sätter upp det. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner.

GDPR och Skola! Som alla vet (eller borde veta) får vi en ny lagstiftning gällande dataskydd inom EU den 25 maj. GDPR (General Data Protection Regultation) ersätter tidigare nationell lagstiftning PUL. Jag hör många som oroligt uttalar sig om framtiden och hur GDPR kommer att påverka, nästan lamslå, skolans digitalisering. Så kommer inte bli fallet kan jag säga. Faktum är att GDPR inte borde påverka lärares praktik nämnvärt om vi har gjort saker korrekt sedan tidigare. Men, förstås, om vi har misskött oss blir införandet av GDPR en viktig del i att göra om och göra rätt. Elevernas egna utvecklingsamtal Elevledda utvecklingssamtal gör samtalet till barnens. De får träna sig att reflektera och lär sig att se sina styrkor och utvecklingsområden inom skolämnena. När barnen själva berättar för sin föräldrar om sin kunskapsutveckling, blir de delaktiga och växer med ansvaret.

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet Nyhet: 2015-11-16 Det finns en svårförklarlig och överdriven optimism i synen på vad digitala redskap ska kunna åstadkomma i termer av lärande ute på Sverige skolor. Det menar Catarina Player-Koro, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som i sin forskning granskar förväntningarna på digitala redskap i förhållande till vad som faktiskt sker i skolorna. I en föreläsning under konferensen Forskning pågår gav Catarina Player-Koro en historisk tillbakablick av hur diskussionen kring införandet av datorer och senare olika digitala redskap sett ut i Sverige. Det är en resa som har cirka 45 år på nacken och som bland annat landar i dagens kommunala satsningar på ett digitalt redskap till varje elev, de så kallade 1:1-satsningarna. – Den digitala tekniken har accepterats men inte alls förändrat skolan som många trodde.

Related: