background preloader

Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis!

https://digitalalektioner.iis.se/

Related:  MIK (Medie- och informationskunnighet)Digitala verktyg för lärande och digital kompetensprogrammeringOsorteratNätsmart

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Viralgranskarens varningslista Metro Viralgranskaren är ett initiativ från Metro som sedan 2014 granskat påståenden som sprids på sociala medier för att reda ut om dessa är falska eller sanna. Detta är Viralgranskarens varningslista där vi varnar för webbplatser som sprider eller tidigare spridit falska uppgifter, med motiveringar till varför just dessa sajter finns på listan. Har du hittat en ny fejk- eller satirsajt som verkar tas på allvar? Tipsa oss med formuläret längst ned. Om du undrar över en sajt kan du söka i listan – använd cmd+F på Mac och ctrl+F på PC.

Om programmering - webbkurs Gå vår webbkurs om programmering. Den vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor i den takt som passar dig. Registrera dig Registrering Om programmering Därför ska du delta Dataskyddsguide - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet För närvarande tillämpas personuppgiftslagen på behandling av personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas. Den upphäver personuppgiftsdirektivet från 1995 och ersätter den nationella personuppgiftslagen i egenskap av en allmän lag som ska tillämpas på behandling av personuppgifter. Den förestående dataskyddsreformen kräver förberedelser såväl av de aktörer som ansvarar för läroanstalternas verksamhet som av personalen.

För en skola fri från porr Ni kanske har sett att centerkvinnorna har startat en kampanj för en porrfri skola där man förordar filter på alla skoldatorer. Det strider ju mot all forskning på området så jag spelade in en liten film som sammanfattar kritiken mot den typen av satsningar. För den som vill läsa mer rekommenderar jag mina böcker. Här länkar jag till förlagens sidor men böckerna finns såklart hos alla bokhandlare också. Vad gör unga på nätet? Kanske främst kapitlet Säkerhet till salu och avsnittet Tekniska lösningar på mänskliga problem.

Skolbiblioteksbloggen I Google Scholar kan du söka efter vetenskaplig litteratur från världens alla hörn. Här hittar du avhandlingar, böcker, artiklar och mycket mer från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Mycket finns i fulltext men vissa artiklar kan du bara se abstract på, då måste du gå vidare för att få tillgång till artikeln eller boken. Många fördelar med att låta elever göra film. – Fröken Jingfors När mina elever ska skapa en film så kan syftet vara att de ska beskriva något så utförligt de kan, värdera en teori, jämföra olika religioner, ta ställning i en fråga eller diskutera ett ämne. Alla dessa förmågor har jag i mina kursers kunskapskrav. Hur väl eleven har fått till ljudet, om de har snygga övergångar eller bakgrundsljud har ingenting med min bedömning att göra.

Programmering - Skellefteå kommun I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. Felix Gyllenstig Serrao SpelLäraren Felix Gyllenstig Serrao Profile: Jag lärare i Göteborg som är väldigt intresserad av spel. Jag har märkt att många lärare inte har någon större kunskapsbas när det kommer till spel. Därför vill jag genom att blogga och föreläsa om spel informera både lärare och föräldrar om spel och ge lärare pedagogiska verktyg genom spel.

Föreläsare Niclas Ottosson Niclas Ottosson har föreläst om Nätmobbing och Etik på nätet på skolor runt om i Sverige sedan 2005. I samarbete med Rädda Barnen har han mött över 80000 elever och pedagoger under olika utbildningsdagar och hans erfarenheter har lett fram till en mängd olika verktyg för att på ett effektivt och långsiktigt sätt motarbeta olika former av nätmobbing och digitala kränkninga . Niclas har också arbetat som lärare inom gymnasieskola och grundskola och studerat pedagogok, IKT och media, Kommunikation, Etik i Skolan, Mänskliga rättigheter i skolan och specialpedagogik. De levlar sina kunskaper Har alla bestämt sig för vad de ska börja med? Hitta ett lugnt ställe! uppmanar Christina Löfving och skickar iväg eleverna från klassrummet till skolbiblioteket, en trappa upp. Väl där hämtar de var sin dator och sprider ut sig i de färgglada sofforna och sittpuffarna. Det är klass 4 i Spekerödskolan i Stenungsunds kommun som ska ha veckans MIK-lektion, det vill säga medie- och kommunikationskunnighet. I dag kan de välja mellan att programmera, skriva på Wikimini, göra boktips och läsa nyheter på Minibladet eller 8 Sidor.

Digitala verktyg stärker undervisningen I min undervisning använder jag många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer. De flesta moment jag har i min undervisning kan stödjas av digitala verktyg som motiverar, intresserar och utmanar eleverna. Genom att använda digitala inslag som en naturlig del i undervisningen kan jag förbättra förutsättningarna för att lyckas med ett formativt arbete. Efter utvärderingar och diskussioner har jag tillsammans med eleverna kommit fram till att de blir betydligt mer motiverade, engagerade och intresserade när digitala inslag är med i undervisningen. Jag är övertygad om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men det räcker inte med att tekniken utvecklas. Pedagogiken och hur man integrerar tekniken i undervisningen är det avgörande för att stärka undervisningen och få önskad effekt på lärandet.

Scratch Fördjupning – Vi bygger ett matematikspel I denna fördjupningskurs i Scratch kommer vi att skapa ett enkelt matematikspel, där vi i spelet tränar addition och huvudräkning, presenterat av vår sprajt Abby. Vi kommer skapa ett antal variabler, där vi slumpar fram tal som vi adderar. Vi kommer också skapa variabler för ett enkelt poängsystem och för att hålla koll på hur många fel vi har, så att Abby kan be oss att träna lite mer när vi inte lyckas så bra i spelet. Med hjälp av operatorerna i Scratch förenar vi kodblock och jobbar med matematiken i spelet. Då detta är en fördjupningskurs är det förutsatt att du har grundkunskaper inom Scratch.

Related:  Skola - inget ämneStudiedag DigitaliseringLänkar som jag vill gå igenom senare