background preloader

Historie

Facebook Twitter

Historiens Verden. His­to­ri­ens Verden Med knapt 21450 A4-sider er His­to­ri­ens Verden den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.

Historiens Verden

His­to­ri­ens Verden er udviklet af Det Hi­sto­ris­ke Akademi og for­fat­tet af his­to­ri­ke­re med un­der­vis­nings­er­fa­ring fra grund­sko­le, gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og u­ni­ver­si­te­ter. NYE KILDETEKSTER Et af fokuspunkterne på His­to­ri­ens­Ver­den.dk er udgivelsen af kildetekster. I den for­bin­del­se har vi et særligt fokus på unikke danske kildetekster fra Englænderkrigene i det 19. årh­undr­ed­e og dansk kolonihistorie. Følg med i udgivelserne og få indsigt i dansk historie fra kildernes verden. Forordning om ekstraordinær afgift til flådebeskyttelse Den 19. marts 1779 Forordning om Vest­in­disk og guineisk Rente- og Generaltoldkammer Den 7. januar 1760 Kong Gorm den Gamle Rimkrøniken Kong Erik Menved Rimkrøniken Kong Christoffer 2. Kong Erik Lam Rimkrøniken Svend Grathe Rimkrøniken Forbud mod græsning på strandkanterne I Den 27. maj 1808. Hjem. Biography in context - Søg information om historiske personligheder. World History - US History. Kildekritikkens ordbog - Københavns Universitet.

Kilde En kilde er ikke nødvendigvis skriftlig.

Kildekritikkens ordbog - Københavns Universitet

Arkæologer anvender ting de har fundet i jorden som kilder. Historikere beskæftiger sig dog oftest med skriftlige kilder, selvom malerier, monumenter, film og andre kulturelle produkter også anvendes som kilder af historikere. Selv abstrakte fænomener som indretningen af et museum kan være en kilde. Levn og beretning En kilde kan både være levn og beretning. Autencitet Et afgørende spørgsmålet man altid skal stille er om kilden er, hvad den påstår at være? Afsender Ofte er afsenderen af en kilde tydeligt markeret ved at en tekst har en bestemt forfatter.

Førstehåndsberetning. Den lille guldbog om kildekritik, Rigsarkivet 2015. Kildekritisk øvelse om Spadeslaget. Rigsarkivet. Diskursanalyse - Historisk Metode. Gotisk alfabet - en introduktion til gotisk skriftlæsning. Gotisk skrift møder man, når man vil læse ældre tekster.

Gotisk alfabet - en introduktion til gotisk skriftlæsning

Gotisk skrift var nemlig den officielle skrift indtil 1875. Gotisk skrift kan både være trykt og håndskreven. The History Manifesto. The History Manifesto is a call to arms to historians and everyone interested in the role of history in contemporary society.

The History Manifesto

Leading historians David Armitage and Jo Guldi identify a recent shift back to longer-term narratives, following many decades of increasing specialization, which they argue is vital for the future of historical scholarship and how it is communicated. Danmarkshistorien.dk. Gyldendal - Den Store Danske. Danmarks historie.

Temaer - Det Kongelige Bibliotek. Regeringerne efter grundloven af 5. juni 1953. NatMus Temaer. What are Cookies?

NatMus Temaer

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Contact Nationalmuseet.

Grundloven

Grønlands kolonialisering. Vikinger. Middelalderen. Korstogene. Pesten. Renæassancen. Reformationen. Danmark Moderne tid. 1. verdenskrig. 2. verdenskrig. Kolde krig. Børn og skole. Kvinder og ligestilling. Migration/Indvandring. Udsatte. Menneskerettigheder. Videnskabshistorie.

Filmcentralen / streaming af danske kortfilm og dokumentarfilm. Historielab - Kildebank. Kildetekster - His2rie - Frydenlund. Arkivalieronline - se originale dokumenter på nettet. Det er tilladt at foretage download af enkelte billeder til personlig brug til privat eller professionel forskning via ”download-knappen” i billedviseren.

Arkivalieronline - se originale dokumenter på nettet

Ønsker du at foretage download af billeder i større omfang fra Arkivalieronline, skal du altid kontakte Rigsarkivet, før du begynder at hente billeder. Billeder doneret af Ancestry Ancestry har doneret farvebillederne af kirkebøgerne (indtil 1892). Billederne må ikke downloades af andre firmaer, der har salg af ydelser målrettet slægtsforskere som forretningsområde. Det er tilladt at downloade et eller flere af farvebillederne til personlig brug til privat eller professionel forskning. Det kræver derimod skriftlig tilladelse fra Ancestry, hvis du ønsker at downloade mere end blot nogle få billeder. Kontakt Kontakt Rigsarkivet på mailbox@sa.dk hvis du har spørgsmål om brugen af billeder på Arkivalieronline. Arbejdermuseet. E-manuskripter - Det Kongelige Bibliotek. Mediestream - Herunder fri adgang til danske aviser før 1918! Video: Introduktion og søgevejledning På eKurser.nu kan du finde et ekursus, som via to korte videoer giver en god introduktion til aviserne i Mediestream og leverer brugbare søgetips.

Mediestream - Herunder fri adgang til danske aviser før 1918!

Hvis du er mere til tekst end video, kan du finde vores egne guides her. Visualisér dine søgninger med Smurf Med værktøjet Smurf kan man få visualiseret sine søgninger i de digitaliserede aviser over tid. På den måde kan man bl.a. spotte tidens tendenser, se ud- og afvikling af ord og undersøge om Poul Schlüter blev mere omtalt end Anker Jørgensen (det gjorde han ikke). Andre digitale avisarkiver Flere mediehuse har selv gjort deres digitale aviser tilgængelige online, så alle kan få adgang – enten gratis eller mod betaling. Du kan desuden få gratis adgang til alle digitaliserede færøske aviser i det Færøske Nationalbiblioteks avisportal. Nationalsang i Danmark. Kilder til Danmarkshistorien - Det Kongelige Bibliotek.

Indgangen til din Danmarkshistorie. Digitale kildesamlinger - Historie - Index at The Royal Danish Library. Nationalmuseets Samlinger Online. EuroDocs. National Archives -kilder til USAs historie. Temaer - Det Kongelige Bibliotek. Danmarks Breve. Københavns Stadsarkiv.