background preloader

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift
Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. En bild som exakt berättar vad en elev förstår är vad vi strävar efter. Jag har lånat layouten och översatt en hel del från det här dokumentet: Tools for formative assessment.

http://kilskrift.blogspot.com/2015/09/50-enkla-och-formativa.html

Related:  SkolutvecklingcinahasselgrenMETOD & FORSKNINGBFL och annat om lärande3IKT verktyg

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering? Vilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan? Vad ska den innehålla? Är min pedagogiska planering en process eller en pappersprodukt? Hur skriver man så att planeringen blir elevnära, elevdelaktig och konkret? Vägen mot en formativ bedömningskultur VT påbörjade jag och min kloka och modiga personal en spännande och utvecklande resa mot att bygga vår visions grund i en formativ bedömningskultur på skolan. Ett resa som har varit mycket utmanande och lärande för oss alla och som nu är inne på 5:e terminen. Vi har kommit till den fasen att vi faktiskt kan se att vårt arbete har gjort stora avtryck i vår gemensamma syn på vad undervisningskvalitet är. Att utmaningarna gett effekt och förändrat vårt förhållningssätt. Det är häftigt! I denna text ska jag försöka beskriva vår resa mot en formativ bedömningskultur.

"In2Sweden" - Lär dig svenska genom Zlatan, Avicii m fl och digitala verktyg!... SchoolTool Utbildningar är ett koncept med digital agenda för pedagogisk och didaktisk utveckling med läroplansförankring. Varje utbildning är omsorgsfullt utformad av en engagerad och erfaren lärare, lärarutbildare, ledare eller coach. En undervisningsresurs för lärare och ett arbetsunderlag för eleverna! E-resursen riktar sig i första hand till lärare i SVA (svenska som andraspråk) och modersmålslärare som undervisar nyanlända och elever i förberedelseklass. Upplägget bygger på undervisning med smart telefon, surfpatta eller dator uppkopplad till Internet och att eleven får lära sig ett nytt språk med stöd av det egna modersmålet genom rörlig media, ljud, bild, text och digitala verktyg. En förutsättning för att kunna använda materialet fullt ut är en samverkan mellan SVA-lärare och modersmålslärare.

magisterjimmy Under veckan så har eleverna i åk 4 presterat så otroligt bra under matematiken! Imponerad är bara förnamnet Gemensam matematikundervisning är så otroligt bra och mini-whiteboards är ett fantastiskt redskap till det! Kan någon kan Canva Det är viktigt rama in lektionen med en början, ett innehåll och ett avslut. Anne-Marie Körlings tankar om att hålla i undervisningen som Ett glas vatten, där lektionens syfte och innehåll är genomtänkt, strukturerat och anpassat efter den elevgrupp läraren möter, fungerar bra som en metafor för detta. Tanken att ”hålla i sin undervisning” fungerar även för längre projekt. Jag gillar att rama in, paketera och rubricera de projekt eleverna håller på med. Minuterna när jag laborerar med bilder och texter gör att nya idéer ploppar upp.

Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå – Problemskapande beteende Dagligen går barn till skolan med känslan av att inte passa in, rädda för att bli missförstådda och lämnade utanför. Det kan vara barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för andra. Det kan vara barn som är bråkiga och aggressiva. Eller barn som på ett eller annat sätt väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem runtomkring. Det är barn som oftast kommer till skolan, olyckliga, otrygga och ledsna. Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med. Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat

"Läxor är meningslösa" – What we should be looking at is the progress students are making, säger han apropå betygsdebatten. James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning.

"THE BIG 5" - De fem viktigaste förmågorna i läroplanen The big 5 är idag ett välkänt begrepp för pedagoger. Det finns fem förmågor som man kan se genomsyrar läroplanen och vi kan också se i läroplanerna att de blir en röd tråd från förskola till gymnasiet. Det är dessa som lärare ska fokusera på när de planerar sin undervisning, skriver lokala pedagogiska planeringar, gör sin bedömning, skriver individuella utvecklingsplaner och för utvecklingssamtal.

"Det är svårare att vara lärare idag än för 20 år sedan" – Jag tycker att det är en större utmaning att arbeta i skolan idag än för 20 år sedan då jag började arbeta som lärare. Anne arbetar i en lågstadieklass, där flera av barnen har neuropsykiatriska diagnoser. Hon har under åren sett en förändring i skolan. – Jag älskar att vara lärare. Det gör nog de flesta lärare, annars hade de inte blivit lärare men förutsättningarna är inte desamma som då jag började.

Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet. Lästips för tonåringar Vi har samlat aktuella böcker för tonåringar som kan sätta igång tankar om rätt och fel, vem man är och vem som bestämmer!

Related: