background preloader

ClassroomScreen

https://classroomscreen.com/

Related:  SvenskaIkt2WebsidorDataDigitala verktyg

SpråklIKT - Pedagog Göteborg I Göteborg, där vi har Google Classroom känns det som vi har goda förutsättningar för att klara av att smidigt hantera lärandet på distans genom att skjuta ut uppgifter, länka material för att skapa skriftlig interaktion. Google erbjuder sin hjälp och en lösning för att hjälpa skolor att hålla för att hålla kontakten: G-suite: helping businesses and schools stay connected in response to coronavirus . När man inte kan ses fysiskt och ändå vill förklara något och rigga för muntlig interaktion så kan ett sätt att mötas och nå ut till eleverna vara att bjuda in till online-lektioner via Google Meet. SpråklIKT - Pedagog Göteborg Den 6 februari skrev våra elever på Johannebergsskolan ”Elyseum” det första delprovet av svenskans nationella prov med hjälp av provportalen Exam.net. Lärare och elever var nöjda! Vår skola är inte den enda skolan som brottats med att försöka hitta lösningar för att låta eleverna skriva sina texter på datorn, precis som de är vana vid från sitt skolarbete. Problemet är att det då har varit en omständlig organisatorisk apparat som varit både tids- och resurskrävande. Kristoffer Amonsson, min kollega, och jag satt så sent som i måndags under arbetslagstiden och testade provportalen Exam.net.

Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio, ESP, är ett stöd för undervisningen i språk. Den hjälper elever att följa och dokumentera vad de kan i alla språk som de lär sig. Det finns en utförlig handledning för lärare. Språkportfolion är Europarådets stöd för språkundervisningen och den finns i många olika varianter i Europa. pråkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Digital verktygslåda BFL+IKT Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen. Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.

Whiteboard.fi – instruktioner och tips – Fröken Jingfors Med Whiteboard.fi kan läraren ställer en fråga och eleverna skriver sina svar på sin dator/padda/mobil. Läraren ser samtliga elevers svar på sin enhet i realtid. Till skillnad från många liknande verktyg ser jag också elevernas namn kopplat till deras svar och man kan lätt rensa elevernas svar och ställa en ny fråga. I denna text beskriver jag steg för steg hur man använder verktyget och längst ner hittar ni pedagogiska tips om hur och när man kan använda verktyget som en pedagogisk resurs och tips på saker att tänka på. Nu finns det även extra info för dig som arbetar med fjärrundervisning under rubriken ”Olika användningsområden” längre ner i texten.

36 frågor som får hen att bli kär i dig! - Metro Mode Är du singel och längtar efter kärlek, eller dejtar du kanske någon och känner att det är dags att lära känna varandra mer på djupet? Ställ nedanstående 36 frågor till varandra och se om ni får kärleken att spira. Foto: Unsplash Psykologen Arthur Aaron vid Stony Brook University, New York, utformade 1997 ett experiment med 36 frågor med syftet att stärka hypotesen om att när människor visar sig sårbara för varandra så uppstår ett starkt band. Programmera - det kan jag inte så det får jag ju prova! - Sara Bruun Programmera i Scratch har jag aldrig provat på engelska så det tänkte jag vi skulle prova. Jag har inte en aning om det kommer att fungera, men vi får väl se vad eleverna tycker. Jag tänker mig att de ska få de tre lektionerna som är kvar denna termin och de ska då:

Stava Rex Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Stava Rex för PC Version 1.1 rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office. Du kan läsa en detaljerad beskrivning av Stava Rex för PC här. Vad kan en dator tillföra undervisningen? – Digi-bloggen Efter de nyligen reviderade styrdokumenten med en hel del digitala inslag har en av sommarens stora lärarsnackisar i sociala medier varit debatten om digitala verktygens vara eller icke vara i skolan. Igen. Jag anser att datorn har stor potential, så länge man använder den ändamålsenligt. Självklart ska både elever och lärare lära sig hur modern teknik fungerar och kan användas i olika sammanhang.

Länkskafferiet - Skolämnen På denna webbplats bidrar användarna själva med ljudinspelningar för att träna olika språk. Du kan alltså även själv bidra med egna ljudinspelningar. Det finns hörövningar på 13 olika språk, bland annat engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska och spanska. Sidan drivs av Group of Pedagogical Experiments vid Académie of Versailles. Svenska på finska I finland finns inga landsting, så den finska språkvården i Sverige har byggt ett nytt finskt ord: maakäräjät. För de finnar som bor i Sverige måste kunna tala med varandra på sitt eget språk om svenska samhällsfenomen. Men nya finska ord, för viktiga svenska företeelser, uppstår också spontant. Systembolaget får kort och gott heta Systeemi. Systeemi och liknande uppfinningar kallas svecismer – ord eller uttryck som är lånade från svenskan, i mer eller mindre finskanpassad form. Finskspråkiga i Sverige lånar lätt in svenska ord, särskilt i talspråket, och i takt med att svecismerna ser dagens ljus blir också den finska som talas i Sverige mer och mer olik den finska som talas i Finland.

OneTab samlar snabbt och lätt dina öppna webflikar i en flik med delbar lista... Har du liksom jag alltid tusen flikar öppna i din webläsare? Plus flera fönster öppna samtidigt..? OneTab är ett litet tillägg till Chromes webläsare som spar minne och kan förenkla tillvaron en smula genom att ordna flikarna i en lista. SpellRight Witch eller which? Nu kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp. SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Version 2.0 rättar text i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open Office/Libre Office samt i klippbordsmiljö, vilket betyder att man enkelt kan rätta text till exempel i blogg eller på Facebook.

Related:  Digitalisering - utveckla kompetens och verktygfridabasArtiklar mm