background preloader

Litteratur

Facebook Twitter

Chambers samtalsmodell. När väl alla elevernas tankar fanns på plats fick de tillsammans försöka se vad som hängde ihop med vartannat och streck drogs mellan och inom de olika kolumnerna.

Chambers samtalsmodell

Därefter började det något mer fördjupande samtalet, där eleverna fick förklara och utveckla sina tankar. I denna fas ingick också att vara en aktiv lyssnare så att man kunde ta vid där någon annan slutat. Utvärdering Vad tyckte då eleverna om detta arbetssätt? Många var mycket positiva. Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9) Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen. Pdf: läsförmågor Några förslag på roller att dela in i är: Diskussionsledare Hit hör uppgifter som att till varje tillfälle sammanfatta kapitlet innan diskussionen och sedan leda diskussionen och se till att alla kommer till tals under lektionen.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen

SKOLA. Henrik Birkebo: Examinerande boksamtal. Distansundervisningen i våras kläckte idén: varför inte examinera genom enskilda samtal?

Henrik Birkebo: Examinerande boksamtal

Tidskrävande, ja – men det blir väldigt tydligt vad eleverna faktiskt kan, skriver svensk- och engelskläraren Henrik Birkebo. (red.) Jag brukar inte fråga eleverna om boken var bra eller dålig. Mer om det här. Vad handlade texten om? Men så hade vi då läst klart boken, eller lyssnat oss igenom den.

Vad handlade texten om?

Självklart hade vi stannat upp och inför varje tillfälle repeterat vad som hänt senast vi läste, för att se till att vi hänger med. Examinerande boksamtal. Jag kom på det i våras när vi hade distansundervisning: Enskilda, examinerande boksamtal.

Examinerande boksamtal

Redan då bestämde jag mig för att jag måste ta med mig detta in i post-coronaundervisningen. Ett nytt land utanfor mitt fonster lararmaterial. Ett nytt land utanfor mitt fonster elevmaterial. En droppe midnatt lararmaterial utokat 1. En droppe midnatt elevmaterial utokat 1. Vilja Förlag. Vinterboken 2020 boktips för unga Webbversion (1) Brorsan ar kung. SKOLA. GetFile. Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet - PDF Free Download.

1 Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet.

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet - PDF Free Download

Marknadsledande läromedel. Undervisning på vetenskaplig grund. Elevernas texter (38348-01) Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden.

Elevernas texter (38348-01)

Därför behöver deras lärare erbjuda en systematisk skrivundervisning som omfattar dels konkreta exempel på hur språket i olika texter ser ut, dels ett textanalytiskt metaspråk som kan användas för att samtala om texter och som knyter an till läroplanernas intentioner om språkutveckling. Med hjälp av exempel från elevers egna texter diskuterar författaren ett brett urval av centrala språk- och litteraturvetenskapliga begrepp.

Bland annat presenteras textbindning, textaktivitet och genre samt olika narratologiska begrepp. Kursplan för Berättande utan gräns. Språk och diskriminering (37398-01) Våra erfarenheter, idéer och föreställningar om andra människor styr hur vi bemöter varandra.

Språk och diskriminering (37398-01)

En grupp kan exempelvis uppfattas som främmande och avvikande av andra grupper och därför behandlas med misstänksamhet eller avoghet. Uppfattningar om vem som ses som normal och vem som ses som avvikande konstrueras ofta med hjälp av språket. Sättet att uttrycka sig på kan därmed visa vilka diskriminerande strukturer vi lever inom. Sociolingvistik i praktiken (38213-01)

Kungadottern

Ta det som en man – lärarhandledning - Bonnierförlagen. Bonnierförlagen, 2019-11-30 Sexualkunskap är ett innehåll i kursplanerna.

Ta det som en man – lärarhandledning - Bonnierförlagen

Nobelpriskampen 2007. Struktur med index, länkar och slides. Ett längre gemensamt läsprojekt består ofta av många både stora och små uppgifter.

Struktur med index, länkar och slides

Det blir snabbt svårt att hålla ordning på dokument, frågor och svar, både för läraren och eleverna. Tidigare har jag från en huvudsida med hjälp av andra dokument länkat till just stora och små uppgifter. Problemet är bara att det blir så många dokument och en svår gränsdragning vilka uppgifter som verkligen ”förtjänar” ett eget dokument.

Därför samlar jag numera ALLT i samma dokument. Styckeinledning hjälper föga då antalet stycken snabbt blir många. Ett bloggkollektiv med läsglädje. Ett bloggkollektiv med läsglädje. Jag heter inte Miriam - Majgull Axelsson - Pocket. Majgull Axelsson är tillbaka med en ny gripande roman. Jag heter inte Miriam är en stark roman om identitet, utanförskap och mörka hemligheter av en av Sveriges största författare. HBTQ-böcker – Tekoppens tankar. Om listan känns lång och oöverskådlig – vilket den är! – så kan du kika på dessa korta tipslistor: En mer komplett lista, som sträcker sig till 2007, finns hos Jan Magnusson. Ingång till Flugornas herre. Flugornas herre är så rik på alla sätt, inte minst tematiskt.

Atombombshotet, medmänsklighetens tunna fernissa, imperialistiska (över)tron eller utvecklingspessimism? Flugornas herre. Kanon enligt O – enligt O. 31 kanonböcker 2016 Böcker utvalda i december 2016 under rubriken 31 kanonböcker (som blev 3 titlar till och dessutom flera serier). 1/12 Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf 2/12 En halv gul sol av Chimamanda Ngozi Adichie 3/12 Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström. En droppe midnatt vardegrundsarbete 1. Kostnadsfritt arbetsmaterial - Vilja Förlag. Hela Björnstad, delas på fb. Den digitala bokcirkeln läser Björnstad av Fredrik Backman - Documenti Google. BJÖRNSTAD AV FREDRIK BACKMAN. Normbrytande litteratur eller litteratur som pekar ut det normbrytande - Det öppna klassrummet. Visst känns det att det är sommarlov nu? De sista veckorna fullspäckade med betygsättning, mentorsdagar, avslutningsfester och skolavslutningsbestyr, därefter efterarbete och utvärderingar – och sedan: Lugnet.

Även om värdegrunden ska finnas med oss hela tiden, i precis allt vi gör, så är det inte konstigt om det känns aningen avlägset att föra djupare diskussioner kort inpå och i början av sommarlovet. Så känner åtminstone jag, som dessutom väntar barn vilken sekund som helst och därmed har huvudet fullt med annat. Att bli förälder utan att föda den här gången, det kommer bli stort.