background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Kid Friendly Search Engines. Tülays IKT-sida: Källkritik. "På Safer Internet Day, den 11 februari, lanserade Statens medieråd MIK-rummet – en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar.

Tülays IKT-sida: Källkritik

Webbplatsen syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det kommer att finnas bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. Samarbetspartners är UR, Svensk Biblioteksförening och Konsumentverket. " No Hate Speech MovementTillsammans mo näthat. Lärarguider i upphovsrätt. Medialized: The power of pictures.

En bild lär kunna säga mer än tusen ord.

Medialized: The power of pictures

Men hur resonerar de fotografer som försöker påverka med sina bilder? Vi möter Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget. Parisfotografen Katrin Jacobson använder sig av konstfotografi i kampen mot övergrepp på barn. Den israeliske människorättskämpen Yoav Gross förser palestinier på Västbanken med kameror så att de ska kunna skydda sig mot bosättare. 168249-1_101942_Medialized_kopieringsunderlag.pdf. Är det sant?: Källkritik. Tips och idéer. Mediatiden: Vem kan man lita på? Dagens unga är ofta missnöjda med traditionella medier.

Mediatiden: Vem kan man lita på?

Page. Om att vara källkritisk. Det är inte alltid självklart att vara källkritisk när man tittar på tv, det är mer naturligt att vara uppmärksam när man läser tidningar och surfar på internet.

Om att vara källkritisk

Andreas Widholm är expert på källkritik och i Är det sant? Analyserar han ett påhittat nyhetsinslag för att belysa problematiken med nyheter och olika källor. <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. </h3><p>Var god aktivera JavaScript i inställningarna för din webbläsare. </p> Spela hela programmet Är det sant? "Ska inte ta det man läser för givet" Redigeringens makt. Bildens makt kan vi ana i dramatiska nyhetsreportage, men redigeringens betydelse är inte alltid lika lätt att upptäcka.

Redigeringens makt

Ett och samma råmaterial kan redigeras på så olika sätt att berättelsen blir helt förändrad. Konflikten mellan israeler och palestinier har pågått i decennier och fördjupas när medier skildrar konflikten på olika sätt. Producenterna bakom UR:s tv-serie Medialized filmade i Israel och på Gazaremsan i tre veckor. Därefter klippte de ihop ett israelvänligt och ett palestinavänligt inslag ur ett och samma råmaterial.

<h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. Spela hela programmet Medialized Your place or mine? Klippet är hämtat ur programmet Your place or mine? I klippet ovan ser vi materialet klippt ur pro-israeliskt perspektiv. Klippet är hämtat ur programmet Your place or mine? I nästa sekvens har samma material klippts ihop till en pro-palestinsk film. PUBLICISTERNA - No Hate Speech Movement. Vad ska man göra med om man har en blogg, ett Instagramkonto eller ett forum och stämningen i kommentarsfältet spårar ut?

PUBLICISTERNA - No Hate Speech Movement

Och var går gränsen? I det här avsnittet pratar vi om det publicistiska ansvaret på internet. Till vår hjälp har vi tre superproffs: Michaela Forni, bloggare och vice VD på bloggportalen Devote, Margret Atladottir från Politism och Frederic Pavlidis, chefredaktör på Svenskafans.com. När du kommenterar på internet har du ju ett eget ansvar för vad, och hur, du uttrycker dig.

Men de som driver bloggen, forumet, tidningen, eller Instagramkontot du kommenterar på – vad har de för ansvar? Ladda ner. Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. Hon menar att eleverna får en bättre förståelse för hur information kan skapas och förändras genom att använda Wikipedia som en lärresurs. Samtidigt bidrar de till att förbättra och bygga vidare på uppslagsverket. Första hjälpen för källkritik på internet. MIK-rummet. Öppen uppgift (8) Planera för ett ”projekt på plats” som omsätter några av dina kunskaper från kursen med elever, kollegor eller andra i din lokala närmiljö.

Öppen uppgift (8)

Att utveckla samarbeten på arbetsplatsen är något jag strävar efter, framför allt under det senaste året. Att försöka se vilka möjligheter som finns. Vilka kompetenser har jag? Hur kan jag använda dem i mitt arbetsliv och i ett samarbete? Vad behöver elever och lärare hjälp med där jag kan bistå? För att försöka få igång samarbete och få svaren på frågorna ska jag när terminen börjar ta och dela med mig av mina tankar till det programlag som jag sitter med i.

Men, jag kan försöka hitta tillfällen, kanske informellt vid kaffebordet där jag delar med mig av de digitala kunskaper jag har. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål. Ibiblioteket - home. Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt. För att motverka att omedvetet förstärka och vidmakthålla myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt

Handboken Schyst! Innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna i handboken är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring begreppet jämlikhet. Regional tillväxt genom jämställdhet.