background preloader

Vikingar

Facebook Twitter

Vikingens värld mycket äldre än du tror. Stormansgrav funnen i Uppsala. Den kvinnliga vikingakrigaren. Jamtli. Gånge-Rolf satte spår i Normandie. Den största utgrävningen någonsin i Gamla Uppsala - ArkeologiGamlaUppsala. Nu är resultaten från den stora utgrävningen i Gamla Uppsala klara!

Den största utgrävningen någonsin i Gamla Uppsala - ArkeologiGamlaUppsala

Vi har börjat lägga ut analysrapporterna här på hemsidan! Inte bara arkeologer har varit inblandade i vår utgrävning, utan också många andra forskare som paleoekologer, osteologer, runexperter och specialister på sten, keramik och metall. Vi kommer att publicera alla deras rapporter här på hemsidan. Läs de första genom att klicka på nyheten nedan! Resultaten från utgrävningen finns också presenterade i populärvetenskaplig form i boken Gamla Uppsala – människor och makter i högarnas skugga av Kristina Ekero Eriksson. Inom kort kommer också at Upsalum – människor och landskapande. Läs mer om varför vi undersökt platsen. Amazon.co. Vikingar, sjörövare, danska fogdar – så började Söderhamns historia. För 6-7 000 år sedan kommer de högsta partierna, Östra och Västra berget, upp som öar i den yttersta skärgården.

Vikingar, sjörövare, danska fogdar – så började Söderhamns historia

Under stenåldern och bronsåldern stiger ytterligare landområden ur havet och vid bronsålderns slut, cirka 500 före Kristus, ligger strandlinjen 17 meter över nuvarande havsnivå. Det innebär att stadsområdet nu består av ett antal mindre holmar och delar av Östra och Västra berget. Fortfarande ligger 95 procent av stadsområdet under vatten. År 1982 gjorde Riksantikvarieämbetet en ominventering av fasta fornlämningar inom Söderhamnsområdet. Det konstaterades då att det inte fanns några synliga lämningar från sten- och bronsåldern. Både söder och norr om Söderhamn finns stora stenrösen från bronsåldern men som sagt, inga är kända i Söderhamnsområdet.

Landhöjningen fortgår med knappt 10 millimeter per år samtidigt som tiden tickar från bronsålder till järnålder (500 f. Under järnåldern har en stor del av stadsområdet blivit fastland med en del utanför liggande öar. The Vikings in Ireland. When Irish archaeologists working under Dublin’s South Great George’s Street just over a decade ago excavated the remains of four young men buried with fragments of Viking shields, daggers, and personal ornaments, the discovery appeared to be simply more evidence of the Viking presence in Ireland.

The Vikings in Ireland

At least 77 Viking burials have been discovered across Dublin since the late 1700s, some accidentally by ditch diggers, others by archaeologists working on building sites. Is the Period of the Vikings older than what believed? Ancient Origins seeks to uncover, what we believe, is one of the most important pieces of knowledge we can acquire as human beings – our beginnings.

Is the Period of the Vikings older than what believed?

While many believe that we already hold such knowledge, our view is that there still exists a multitude of anomalies and mysteries in humanity's past that deserve further examination. We therefore wish to foster an open community that is dedicated to investigating, understanding and explaining the origins of our species on planet earth. To this end, we aim to organize, support and even finance efforts in this direction.

Our aim is to move beyond theories and to present a thorough examination of current research and evidence and to offer alternative viewpoints and explanations to those currently held by mainstream science and archaeology. Better Identification of Viking Corpses Reveals: Half of the Warriors Were Female. From: tor.com Shieldmaidens are not a myth!

Better Identification of Viking Corpses Reveals: Half of the Warriors Were Female

A recent archaeological discovery has shattered the stereotype of exclusively male Viking warriors sailing out to war while their long-suffering wives wait at home with baby Vikings. Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka - Stockholms läns museum. Med hjälp av georadar har forskare identifierat en tidigare okänd stormannagård på Birka.

Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka - Stockholms läns museum

Gården kan ha tillhört en man vid namn Herigar som var kungens ställföreträdare på Birka och som omnämns i de skriftliga historiska källorna. Undersökningarna ger bevis för dess läge vid Korshamn på Björkö. Resultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt. Det var under våren 2016 som ett antal husterrasser identifierades i området vid Korshamn. Korshamn var en av de viktigaste hamnvikarna på Björkö, och ligger utanför vikingastaden Birkas stadsvall. . – Denna typ av vikingatida högstatusmiljöer har tidigare bara identifierats på ett fåtal platser i södra Skandinavien, till exempel vid Tissø och vid det kungliga residenset Lejre i Danmark. Ny arkeologisk teknik avslöjar ett ogästvänligt Birka. I turistreklamen beskrivs Birka som en perfekt handelsplats, dit köpmän och fria hantverkare från hela den då kända världen kom för att göra affärer under stadens storhetstid från mitten av 700-talet och tvåhundra år framåt.

Ny arkeologisk teknik avslöjar ett ogästvänligt Birka

Men kanske måste den bilden förändras sedan det österrikiska Ludwig Bolzmann-institutet, LBI, gjort mätningar med de allra modernaste geofysiska metoderna. Tekniken är densamma som bl.a. användes för att avslöja nya fakta om Stonehenge i England häromåret. Sanningen om vikingar - del 1. Historia Vikingar!

Sanningen om vikingar - del 1

Vilka var de? Mytomspunna, råbarkade sjöfarare från Norden som härjade och plundrade för 1 000 år sedan. Men vikingarna var inte bara plundrare. De var också framgångsrika handelsmän och upptäckare som reste längre än några andra européer hade gjort före dem. Ny forskning: Främsta vikingakrigaren var kvinna. Birka, som brukar kallas Sveriges första stad, är ett världsarv där man hittat många viktiga fynd från vikingatiden och mycket av det vi idag vet om perioden stammar därifrån.

Ny forskning: Främsta vikingakrigaren var kvinna

Kammargraven är en av öns främsta fyndplatser och den grävdes ut redan på 1800-talet av arkeologen Hjalmar Stolpe, som också gjorde utförliga teckningar av fynden. Där hittade han mängder av värdefulla gravgåvor; bland annat vapen som svärd, pilspetsar, sköldar och rester av spjut. I kammaren fanns också kvarlevorna av två hästar och skelettet av en människa, som man utgår från var den mäktiga person som begravdes där. – Det är en av de mest välutrustade gravarna på Birka, och därmed i vikingavärlden, säger Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolog vid Uppsala universitet, och ledare för ett nytt forskningsprojekt kring graven. Helt klart en kvinna Forskarna har tagit för givet att skelettet i en så imponerande och välutrustad grav, som dessutom omgavs med vad man betraktade som manliga föremål, var en man. Unikt fall. Vetenskapens värld - Varnhem och de kristna vikingarna.