background preloader

Samer

Facebook Twitter

Rasismens historia: Vilka svenskar var först? Min samiska historia: Vi får aldrig glömma. Samernas tid. Samerna - om självbestämmande och rätt · Charlotta Granath. Sveriges fem nationella minoritetsfolk är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Samerna - om självbestämmande och rätt · Charlotta Granath

Skolverket har tagit fram följande material för arbetet med nationella minoriteter. Det finns filmer och exempel för undervisningen och hänvisningar till läroplanen, material väl värt att ta del av och gå igenom. De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär är något som står i läroplanens centrala innehåll. Det är därmed något som vi arbetar med i undervisningen.

För att få en bakgrund till samernas historia finns följande tre filmer från UR Play Samernas tid . Sedan urminnes tider har den samiska befolkningen varit bosatt i ett område som idag sträcker sig över fyra länder. Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Samerna har använt markerna i Sápmi för jakt och fiske och som betesmark för sina renar. I syfte att framställa samer som en lägre stående ras. Här finns ett utbildningsmaterial Övning 1: Diskutera. Samernas historia: Kampen om lappmarken. Lappland är det enda svenska landskap där det aldrig varit krig.

Samernas historia: Kampen om lappmarken

Men de juridiska och ekonomiska stridigheterna har varit desto intensivare. Samernas land har i många sekel varit föremål för olika länders anspråk. Gratis skolmaterial - Samerna - ett av världens urfolk. När samerna slutade betraktas som svenskar. ”Sveriges höga svansföring sticker i ögonen” De bortglömda sockensamerna 16 november 2015 kl 12:10 - Vetandets värld. Anita Järvenpää i Vaxholm och Lasse Pettersson i Björklinge utanför Uppsala bär på samma historia och samma anor.

De bortglömda sockensamerna 16 november 2015 kl 12:10 - Vetandets värld

Anita är släkt med Lapp-Tomas, Tomas Berger, som föddes 1812 och var sockensame i Alfta socken inom nuvarande Ovanåkers kommun i Hälsingland. Lasse var släkt med Lapp-Brita, Brita Stina Åberg, född 1835 i Ingbo i nordvästra Uppland. Det här kan man läsa i boken Hästslaktare och korgmakare från 1999, skriven av etnologen Ingvar Svanberg vid Uppsala universitet. Svanberg skriver i boken att omkring sekelskiftet 1800 fanns en så kallad sockensamisk befolkning i landskapen Jämtland, Dalarna, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och norra Uppland.

En socken hade i regel en eller två samer anställda för att hjälpa till med diverse sysslor som slakt av hästar och andra husdjur. Samerna anlitades också för att jaga rovdjur och det finns även uppgifter om att sockensamerna i Dalarna under en period även hade små renhjordar. Reporter: Jörgen Heikkivet@sverigesradio.se.

Samerna var här långt innan vi svenskar fanns. 1789 utlystes en tävling om de bästa förslagen för att få in samerna i det svenska samhället.

Samerna var här långt innan vi svenskar fanns

Vinnaren föreslog att de med våld skulle tvingas bort från sin nomadtillvaro, att barnen skulle tas ifrån dem och uppfostras av samhället. Samerna som fanns här långt före svenskarna har genom historien mötts av nonchalans och illvilja. För några dagar sedan firade samerna sin nationaldag, som de har gjort de senaste femton åren. Detta behandlades cirka femton sekunder i SVT, vilket är typiskt för hur den svenska majoriteten alltid behandlat den inhemska ursprungsbefolkningen – i bästa fall med ointresse och nonchalans, i värsta fall med illvilja och aggression.

Det finns ett mycket större svenskt medieintresse och engagemang för ursprungsbefolkningar längre bort – ju längre bort desto större intresse – som för till exempel Australiens aboriginer eller för indianer i Syd- och Nordamerika. Samer har funnits i Sverige långt innan det fanns något som hette Sverige eller svenskar. Ångermanna lappmark. Om de som ”talte god svenska” K U S T S A M E R – kustskogssamerna, sjösamerna – om en minst månghundraårig kultur- och nöringsföreteelse Det handlar om en nyupptäckt.Men den är inte gjord av en nykläcktforskare, utan av en som varit med ett ganska bra tag.

Ångermanna lappmark

Apropå samiska ”shelters” och ”i stormens öga”… Undertecknad började följa Medelpads, Ångermanland och Hälsinglands samer i arkiven i samband med en projektledartjänst som inleddes den 15 september 1998. Det var då jag började arbeta på Länsmuseet Västernorrland (idag kallar Länsmuseet Murberget). Kombinerade färdiga och egna nyinsamlade excerpter. Redan i samband med vårt seminarium i Ramsele 5-6 februari 1999 hade jag ett par tusen namn och drygt tusental till inkom under de följande ren.

Men det var inte förrän år 2014 som jag på allvar i arkiven började följa en av dessa grupper (egentligen tre generationer av ungefär samma upplägg av vinter-/årstidsgrupp) i arkiven. Nomadiseringsområdet är nära nog lika stort som fjällsamernas. Här är historien om samerna. Här är historien om samerna. Övriga - Samer.se. Till stor del av denna fördom grundar sig på att man tror att alla samer livnär sig på renskötseln, vilket inte är fallet.

Övriga - Samer.se

Det finns fler samer som sysselsätter sig med andra jobb eller studier, än de som faktiskt är renskötare. Åter till fördomen, - nej, samer blir inte rika för att de lever på bidrag. De fåtal bidrag eller ersättning som en samisk privatperson kan få, så har de flesta anknytning till renskötseln. Det statliga bidraget till rennäringen består av ett pristillägg på renkött. Renen måste då vara slaktad i en livsmedelsgodkänd anläggning. Rovdjursersättning är en ersättning från staten som ska täcka kostnader för de renar som dödas av rovdjur, inventering av rovdjur och annat merarbete som uppkommer på grund av Sveriges rovdjurspolitik. Statlig ersättning för merkostnader till följd av Tjernobylolyckan som inträffade 1986, utbetalas än till vissa renägare, på grund av att köttet innehåller för höga halter av det radioaktiva ämnet cesium.