background preloader

Bra Bloggar

Facebook Twitter

Checklistor för faktaskrivande. Annas bildtips m.m. Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! Design Freebies and Portfolio by Pablo Stanley. Fröken Elin bedömningsmatris läsfixarna. Träna läsflyt i skolan. Annas bildtips m.m. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Kunskapsvägg åk 1-3.

För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3.

Kunskapsvägg åk 1-3

Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. 20 appar för åk4-9, öva engelska. En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever.

20 appar för åk4-9, öva engelska

Det finns många bra pedagogiska appar till yngre elever som också skulle kunna användas till de äldre eleverna om det inte vore för den naiva layouten och hejaropen med småbarnsröster… Superbraaaa!!! För att fånga de äldre eleverna behövs en helt annan layout för att de ska tycka att det är ok, även innehållet måste spegla de äldre elevernas intressen och vardag. Jag har nu dammsugit AppStore och hittat 20 appar som jag tycker skulle kunna fungera för de lite äldre eleverna från åk4-9. Har du fler förslag får du gärna lämna en kommentar under inlägget. Filmer om Nya Språket lyfter. Homonymer. Behov för IKT i skolan! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor.Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på NU.

Behov för IKT i skolan!

Elementary ⋆ WebEnglish.se. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Vilket stöd behöver eleverna för att lyckas bra i sina ansträngningar med olika skrivuppgifter?

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3)

Det är en av de frågor som Cirkelmodellen vill kasta ljus över. Med en genomtänkt och strukturerad arbetsgång vägleds eleverna genom en rad förberedelser inför det egna skrivarbetet. LÄRVERKTYG INOM NACKAS KOMMUNALA SKOLOR. Eleverna i Nackas kommunala skolor använder dagligen digitala resurser inom olika plattformar såsom PC, Mac, Lärplatta och Chromebook i sitt skolarbete.

LÄRVERKTYG INOM NACKAS KOMMUNALA SKOLOR

Förutom skoldatorer kan elever även ta med sig egna enheter s k BYOD (Bring Your Own Device). Sammantaget ställer detta höga krav på skolan, på pedagogerna, på eleverna och vårdnadshavarna. Alla elever har rätt att få tillgång till de digitala lärverktyg de behöver. "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. " Beställ inloggning till bingel. Analysförmåga. BFL-digitalt BETT2015.pdf. Tips och trix i en digital förskola. Fyra stödstrategier vid närläsning. Som framgick av förra inlägget så presenterar och beskriver artikelförfattarna fyra sätt för läraren att ge stöd.

Fyra stödstrategier vid närläsning

Det som var speciellt för studien, som artikeln bygger på, är att stödet läggs in under olika faser av närläsningen; de distribueras. Stödstrategierna som författarna talar om benämns distributed scaffolds och de inkluderar: Upprepad läsningTextanknutna frågorSamverkande konversationer och samarbeteAnnotationer; anteckningar som eleven för i marginalen under läsningen Upprepad läsning (Repeated Reading) Begreppet upprepad läsning är alldeles säkert bekant för de flesta av er läsare. upprepad läsning rekommenderas för att hjälpa elever att träna upp ordigenkänning och läsflyt.

Artikeln ger begreppet upprepad läsning en annan innebörd. TC Reading and Writing Project on Vimeo. The Teachers College Reading and Writing Project is a research think tank and staff development organization housed at Teachers College, Columbia University.

TC Reading and Writing Project on Vimeo

Led by Lucy Calkins, the Robinson Professor in Children's Literature at Teachers College, the TCRWP has been a leading force in literacy for over 30 years. Kreativ Pedagogik. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Fem strategier för läsning av faktatexter

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter. Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete?

En skolblogg från moobis.se. 15 bra digitala verktyg för geografi. Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT.

15 bra digitala verktyg för geografi

Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder.

Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Start - Bedömningsportalen. Annas bildtips. Information - Bedömningsportalen. Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt. 4-rutan. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet. Lärverktyg inom Nackas kommunala skolor. 30-day-challenge – extramural engelska i fokus. Bokrecension mallar. Ett enkelt och trevligt efterarbete till tyst läsning är givetvis den välkända bokrecensionen. LukiMat. En webbtjänst med forskningsbaserad information om barns utveckling och lärande i läsning och matematik, samt material för att stödja och bedöma dessa färdigheter. Här hittar jag råd, förslag och rekommendationer kring undervisning i läsförståelse som helt överensstämmer med vad jag arbetar med i mina kurser. Om läs- och skrivinlärning.

Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm. Omvärldsbloggen.