background preloader

Alt hjälpmedel

Facebook Twitter

Gratis webbkurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Välkommen till den här kostnadsfria kursen i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Gratis webbkurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Här får du lära dig att använda tecken (med händerna) samtidigt som du talar. Under kursens gång får du prova att använda tecknen som stöd vid samtal i olika situationer. Till vem riktar sig den här kursen? AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation. Aragonese Portal of Augmentative and Alternative Communication. Bildstöd. Free visual supports you can make for your child. Material från StoCKK. StoCKK har tagit fram olika typer av material för kommunikativt och kognitivt stöd.

Material från StoCKK

Du kan ladda ner och använda detta material för eget bruk. ​ När det är öppet hus i vår visningsmiljö har du möjlighet att köpa mycket av vårt material inplastat, och med tillhörande kardborreband.​ Tips och sammanställningar. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Aut. Språkstörning. Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F. Albin är 15 år och går på en 7-9 skola i Umeå.

Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F

Barn gör rätt om de kan

Mina söner har Asperger och ADHD: TEMA kost: Sönernas förbättringar. Nu är det TEMA kost för neurobloggarna.

Mina söner har Asperger och ADHD: TEMA kost: Sönernas förbättringar

Jag tänkte att jag skulle sammanställa sönernas förbättringar sen vi la om kosten. Vill ni läsa ett sammanfattande inlägg med mina viktigaste kost-blogginlägg och viktigaste länkar, läser ni detta andra gamla inlägg. 5 bilder som visar verkligheten för folk med dyslexi. Omkring 10 procent i hela världen har dyslexi.

5 bilder som visar verkligheten för folk med dyslexi

Bara i Sverige kämpar en miljon med dessa läs- och skrivsvårigheter. För oss som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå hur det faktiskt känns att ha. Därför har människor med dyslexi gjort olika rörliga bilder som förklarar hur deras verklighet ser ut. Dyslexi påverkar möjligheterna för människa att läsa och/eller skriva. ”Även mentorn måste veta hur verktygen fungerar” Som mentor har du huvudansvar för undervisningen, det är du som möter eleven i vardagen och ska se till att allt fungerar.

”Även mentorn måste veta hur verktygen fungerar”

Om du tvekar inför de digitala verktygen, då blir de inte använda. – Det har vi sett många exempel på. Eleverna är små detektorer som känner av lärarens vibbar. Mentorn måste förstå hur viktig han eller hon är för utfallet. Untitled. Under fyra år arbetade jag i Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt (Bräcke Diakoni), ett Arvsfondsprojekt som avslutades årsskiftet 2012-2013.

untitled

Målet med projektet var att förmedla kunskap om våldsutsattheten bland kvinnor med funktionsnedsättning. I projektet arbetade jag bland annat med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Målet var att den som har kommunikationssvårigheter skall ha möjlighet att berätta om sina erfarenheter av våld. Språkbussen. Landskrona Vision AB - Start. Välkommen till SÖKcentrum! Teckenpärlor - HEM. Hargdata - Ladda ner - Communicate: SymWriter. DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning. Åtgärdsbank - Umeå. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar. Demokonto - Legimus. Demokonto är till för dig som inte arbetar på bibliotek men har behov av att visa talböcker i ditt arbete.

Demokonto - Legimus

Du kan bara ladda ner ett begränsat antal böcker. Du som är lärare, specialpedagog, logoped eller liknande och har behov att visa talböcker men inte arbetar på bibliotek kan nu använda ett demokonto. Med demokontot kan du söka alla böcker i legimus.se och appen Legimus, men du kan bara ladda ner ett begränsat antal titlar: Amy Segerstedt (1835-1928) av Beatrice Christensen Sköld Valentin Haüy: blindpedagogikens fader av Beatrice Christensen Sköld Louis Braille: skapare av ett skriftsystem av Beatrice Christensen Sköld Läsliv, 2013, 3 Social rapport, 2010 Folkhälsopolitisk rapport, 2005 Skolverkets rapport, 249 Brottsutvecklingen i Sverige, 2001-2003.

Redaktör: Lars Dolmén. Emerson Reader – Daisyspelare för Mac. Låt oss börja att definiera vad Daisy är. DAISY står för Digital Accessible Information System. Det är en sorts talböcker som skapas som hjälpmedel för personer med läshinder. Genom att boken spelas upp genom speciella spelare kan man, förutom att höra inläst text få ytterligare service som stöd för sin bokläsning. Beroende på vilken information som är kopplad till inläsningen kan man få en innehållsförteckning så att det är lättare att navigera i boken. Kurskategorier. Händernas värld. Frågor. Att utnyttja den moderna mobilen som pedagogiskt verktyg. Kapitel 2. I detta avsnittet kommer jag att visa på ett konkret sätt att använda mobilen för att flippa lektionen. Givetvis kan du använda Pc, Mac eller surfplatta i stället, men då ser tillvägagångssättet annorlunda ut. Informationen finns på samma ställe, men du når den via andra vägar. Teknikstöd. Digitala verktyg för lärande & delaktighet - Välkommen.

Bildordlista. Stöd i undervisningen. De individuella behoven är olika. För någon är det bra att ha sitt eget material i en traditionell bänk för att slippa onödig förflyttning i rummet. För en annan person kan just förflyttningen vara viktig utifrån ett rörelsebehov. Kartlägg hur den fysiska miljön ser ut på din skola utifrån din elevs perspektiv. Checklista Barn, elever och vuxna med autismspektrumtillstånd behöver oftast en miljö som tar hänsyn till perception, uppmärksamhet och planering.

Stödmaterial för inkludering av elever med NPF,AST.pdf. Utbildning – Resurser – Videor. Precodia - demo. ReadHear Mac – Key Benefits. Ljudabsorbenter och ljuddämpande tavlor hittar du hos desenio. Hjälpmedel - OS X - Syn. Mathilda är autistisk. Eller kanske har hon autism. Vi har Mathilda, och hon är underbar! Låna ljudböcker via Elib till mobila enheter med äpplen. Skrev i ett tidigare inlägg om hur man kunde låna gratis e-böcker via Elib till iPad, och skrev där också att ljudböcker från Elib INTE kunde strömmas till mobila enheter (eftersom det står på bibliotekets webbsida) Fick sedan ett fantastiskt tips på Facebook angående problemet med att inte kunna strömma ljudböcker från elib till mobila enheter.

I dagsläget fungerar det endast på datorer är svaret som står på deras sida. Att strömma ljudböcker fungerar alldeles utmärkt till datorer som är ansluta till nätet, och lånas på samma sätt som e-böcker, med den viktiga skillnaden att man inte laddar ner boken i datorn utan att boken strömmas direkt via wifi-nätverket på skolan eller hemma. Men för de elever som vill/behöver läsa med öronen, och inte har tillgång/vill ha tillgång till Daisyböcker finns en lösning (i alla fall till mobila enheter med äpplen:) Öppna webbläsaren SkyFire och sätt den i Desktopsläge (se bild nedan) Appar som hjälpmedel « autismnvskane. Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier.

Särnät. AB - Katalogen. Dyslexi hjälpmedel.

Autism