background preloader

Teknikstöd

Teknikstöd

http://laromteknikstod.se/

Related:  digitala hjälpmedelELEVHÄLSAIKT

Annika Sjödahl - ämnesspanare I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan Dalhemsskolan i Helsingborg har under en lång period haft problem med låga studieresultat och hög frånvaro. Under våren förra året hade skolan sämst skolresultat i hela Helsingborgs kommun. För att vända den dystra utvecklingen gick skolan med i det statliga projektet ”Samverkan för bästa skola” och inför höstterminen 2017 har verksamheten fått ytterligare resurser till att förstärka elevhälsan för att komma till rätta med problemen. En socionom, en beteendevetare, och utökad tid för studie- och yrkesvägledaren tillsattes för att ge bättre skolnärvaro och mer tid för lärarna att öka kvaliteten på undervisningen. – Vi såg att lärare och mentorer hade en väldigt tung arbetsbelastning kring just de sociala frågorna, så något behövde göras.

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan 2014. I rapporten ger forskare också förslag på vad som kan skolor kan göra för att främja den fortsatta utvecklingen. After the Reboot är en uppföljare till Shut Down or Restart? från 2012. Tillsammans med Nestas rapport NextGen, som kom året innan, lyfte den fram digital kompetens och programmering i den engelska skoldebatten.

hemsida Då en skola köper en årslicens får all personal vid respektive ingående skola och samtliga elever vid skolan, inklusive deras föräldrar tillgång till WebMath. Alla har en och samma påloggning. WebMath får användas både på skolan och i hemmet. Licensen gäller ett år från faktureringsdatum Priser exklusive moms. Mia Skäringer skriver om asperger/adhd – My.Perfect.Baby.se Han vill alltid sitta på hästen och sjunga Kalle Theodor ur Pippi Långstrump, sa dagisfröknarna. Han vill ingenting annat. Och när han kommer till versen och därför så grät ju och sörjde hans mor, versen om hur Kalle Theodor slukas av havet, då gråter han alltid. Gråter och sjunger vidare. Ja, det är min pojke, sa jag.

Så gör du en podcast på nollbudget - Internetworld Innehållet i denna artikel: 1. Så spelar du in en podcast 2. Så jobbar Karin och Sara med sin podcast iMovie Jag har haft lite ångest över att jag inte varit så aktiv i min blogg, men tänkte: Bättre sent än aldrig Denna vecka har vi jobbat med film på Rutsborgskolan, treorna har satt igång med att göra filmer om våra asagudar, medan sjuorna gör reklamfilmer om skolan eller "vad gör du om det börjar brinna på skolan". Jag hade en genomgång för treorna i hur man enkelt skapar greenscreen-klipp och hur man redigerar i iMovie. Nu har de satt igång att filma sina olika scener. De använder MacBookens inbyggda webbkamera och Photo Booth.

Sammanfattning av utvecklingen Det finns i genomsnitt lite drygt två datorer i varje hem. Med dator avses här bärbara och stationära datorer, inte surfplattor. Antalet ökar inte längre utan har legat på samma nivå i flera års tid. I enpersonshushåll finns det i genomsnitt 1,5 dator medan det i hushåll med barn finns i genomsnitt 2,5 datorer. Flest datorer, i genomsnitt 2,7, finns inte oväntat i hushåll där någon jobbar inom IT och kommunikation, medan de som jobbar inom vård har i genomsnitt 1,7 datorer i hushållet. Naturligtvis finns det ett samband mellan inkomst och antal datorer.

Att arbeta med särskilt begåvade elever Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Visualiserat Lärande: På Chromebooks tillåt endast Google Dokument under provtillfällen När det var dags för nationella proven och uppsats-delen i svenskan så löste jag behoven på ett smidigt sätt som jag tänkte jag kunde dela med mig utav. Kort sätt handlar det om hur jag gjorde så att alla Chromebooks som tillhörde eleverna som gjorde provet endast kunde komma åt och skriva Google Dokument, alla andra sidor och appar var under provtiden blockerade. Läs längre ner för hur jag gjorde denna enkla och gratis justering. För er som inte är bekanta än med Chromebooks så kan man säga att det är som en enkel bärbar dator där endast webbläsaren kan användas.

Glömt lösenkoden eller enheten har avaktiverats Språk Om du ställt in en lösenkod på din iPhone, iPad eller iPod touch och du eller någon annan angett fel lösenkod för många gånger, kommer enheten att avaktiveras tillfälligt. Läs om vad du ska göra om du inte kommer ihåg din lösenkod eller om din enhet visar ett meddelande som säger att den är avaktiverad. Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg – Fröken Jingfors Med ett skärminspelningsverktyg kan du spela in en genomgång, feedback eller en instruktion till dina elever. Du skapar en film av det som händer på din skärm och du kan spela in din röst och till och med få en liten ruta i ena hörnet där man även kan se dig via webbkameran om du vill det. Det finns många olika verktyg för skärminspelning och jag använder själv mest Screencast-O-matic men även Jing och Office Mix.

Related: