background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Stödmallar – #mellanstadiebloggen [LÄRARRUMMET] Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Engelska.

Bedömning

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema. Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet.

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema

Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp. Grundupplägget är så här: Sök efter information på internet om julfirande i engelskspråkiga länder.Samla ihop korta informationsfragment.Utifrån dessa fragment, skriv en kort text.Reflektera över hur själva sökandet gick till – den viktigaste biten av dem alla.

-att skriva är att tänka. Checklistor för ökad måluppfyllelse, eller, en organisk väg mot utveckling - Didaktiska laboratoriet. Nu lyfter vi skolan, är du med? My Teacher Me Universe. IKT i språkundervisningen. Så inledde jag en lektion med mina 6:or och mina 5:or.

IKT i språkundervisningen

Efter att ha nått fram erbjöd jag mig att ha samma lektion med parallellklasserna också, vilket välkomnades med öppna armar. Det här var nog den viktigaste lektionen jag kommer ha under året. IT förändrar skolan. Att utveckla ett resonemang i svenska. Få eleverna tänka kring sitt lärande. #alltidlarande är det jag gillar mest just nu.

Få eleverna tänka kring sitt lärande

Jag har under våren arbetat stenhårt med att synliggöra elevernas lärande för dem själva. Låt eleverna bli ägare av sitt kunskapsinhämtande! Ingrids BFL-sida. Kamratbedömning Nej, det är inte en droid från Star Wars, det är såklart en förkortning (som allt annat inom pedagogiken)!

Ingrids BFL-sida

C3B4ME står för "see three before me" och syftar helt enkelt på att träna eleverna att alltid undersäka tre källor innan de vänder sig till sin lärare. När det har blivit självklart för eleverna, fatta vilken tillgång för både mig och dem! Feed forward. Släpp taget Jonte-textsamtal utifrån en läsupplevelse. Nu ska vi berätta om hur vi arbetar språkutvecklande med ”Släpp taget, Jonte” av Johan Eriksson: Förväntansfulla barn klev på måndagen in i klassrummet och hade fått boken framför sig.

Släpp taget Jonte-textsamtal utifrån en läsupplevelse

Instruktionen var att titta noga på framsidan en stund för sig själva. Därefter startade boksamtalet: Vi blev SPÅGUMMOR och ställde muntliga hypoteser : Fröken Marias blogg. Ni som redan har prövat Kahoot, Grattis!

Fröken Marias blogg

Ni som inte har, gör det. Det är ett mycket roligt sätt att kolla av elevernas kunskaper. Du startar ett konto på sedan är du igång. Här skapar du dina egna frågor på det som ska gås igenom. Du behöver minst två enheter. Tips på julpyssel! Del 1. Fina snögubbar när första snön fallit?

Tips på julpyssel! Del 1

Här läser du mer Att göra snögubbar av fötter är ju superroligt, kombinera detta med en engelska lektion och sjung sången Walking in a winter Wonderland. Mobbning. Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift. I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna.

Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift

Där finns en mer ingående LPP för lärare och här kommer ni få ta del av en mer lättläst LPP ämnad för elever och föräldrar. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Från frö till blomma – bedömning för lärande. Det finns många varianter för att snabbt få fatt i om eleverna är med på det vi gått igenom eller inte alls.

Från frö till blomma – bedömning för lärande

Det svåraste med det, oavsett vilken metod, är nog att faktiskt genomföra det. Jag hade en genomgång förra veckan om att skriva och utveckla text. Vi tog upp flera nya, svåra saker och när vi var klara skulle jag givetvis ha använt exit tickets! Jag skulle bett alla skriva vad de hade lärt sig på en lapp och på en annan lapp skulle de skrivit vad de vill att jag skulle förklara igen. Att planera ett arbetsområde: Centrala begrepp. Eleverna ska lära sig resonera och argumentera.

Att planera ett arbetsområde: Centrala begrepp

För att kunna det krävs att de kan och förstår begrepp som de i sin tur kan koppla ihop i samband och sammanhang. Begreppsförståelse har också en viktig funktion att fylla i elevernas läsutveckling. Ju fler ord, begrepp och synonymer de känner till desto bättre blir deras läsförståelse. Som lärare måste jag välja ut ett antal centrala begrepp att bygga min undervisning på. Vilka begrepp jag väljer påverkas av flera olika faktorer. När jag planerar arbetsområdet Lag och Rätt utgår jag från lärarhandledningen till PULS samhällskunskap.

Kindergarten Kindergarten. Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Det tar ca 2 veckor att förbereda och jag avslutar förberedandet med att ta ut eleverna en och en och går igenom hela samtalet. Vi börjar med elevledda samtal redan i ettan.

Det pågår två till tre samtal samtidigt i klassrummet, de sitter utspridda med ryggarna mot varandra. I love IT. Ingelas tips och trix. En Läsande Klass. Vi har fått den stora förmånen att få dela med oss av vår strukturerade forskningsbaserade undervisning i läsförståelsestrategier i form av en handledningsbok i projektet En läsande klass.

Boken kommer att ges ut i april 2014. Vår undervisning bygger på en modell där man undervisar i de lässtrategier som man har sett att goda läsare använder sig av. Här får du träffa våra Läsfixare; Touras kloka ord om vårt projekt "En läsande klass" Forskning har klart belagt att explicit undervisning i metakognitiva strategier ger effekt, dvs. förbättrad läsförståelse. I "En läsande klass" har dessa kompletterats med att skapa inre bilder (Konstnären), en annan strategi.

Under de senaste 10-15 åren har det utvecklats olika sätt att praktiskt undervisa utifrån olika aspekter av metakognitiva strategier. Kartkunskap - prov. Skrivmallar – genrepedagogik samt IKT- tips. Skrivmallar – genrepedagogik samt IKT- tips. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Tydliggöra Lgr 11 i engelska. Stöd för att utveckla undervisningen.

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Tänk om de bara skulle lämna in till mig - vad lönlöst! Johan Andersson och Linda Söderlind arbetar med blogg som verktyg med sina elever i årskurs 1 på Sportfiskeakademin i Forshaga. EduCanon: Ett bra verktyg för flippade lärare. Appar för berättande. Appar för berättande. Om skolan blir hel-flippad… Skype in the Classroom part 2: Guest Speakers - hur funkar det? Skype in the Classroom är en helt fantastisk resurs som erbjuder mängder med spännande möjligheter.

Jag ser det främst ur ett perspektiv som språklärare, men här finns det något för lärare inom alla områden. Om du vill veta hur man blir medlem och sätter upp en profil - klicka här. Guest Speakers. Engbloggalfa. Språklänkportalen - Startsidan. Framtidskompassen. Livets glada pussel. Och så var det det här med kamratbedömningen. Lust, motivation och lärande. PedagogiskaBloggar. Undervisaengelska.blogg.se - Workshopmaterial (Maria) IKT-skafferiet. Tankar och tips om IKT i engelskundervisningen.