background preloader

Recension av Comic Life - Gör en egen serie

Recension av Comic Life - Gör en egen serie
Användningsområden I Comic Life kan du välja med att skapa och bygga upp en serie från grunden eller att välja en färdig grundmall. När du trycker på plustecknet i översta vänstra hörnet på startsidan, väljer du ”Create a new Comic”. Tryck på den första vita tomma mallen. Jag tycker att denna app har varit lätt att använda för de elever som jag arbetat med. Funktioner Dela genom att skriva ut, maila (jpg/pdf), iTunes, Dropbox eller ladda upp på Twitter eller Facebook.18 st fotofilter.10 st seriebakgrunder.60 st textstilar.Hämta foton från bildmappen eller ta kort med kameran inne i appen.Rotera och ändra storlek genom att använda två fingrar.Öppna serien i appar som Dropbox, Evernote, iBooks… Tänk utanför appen Denna app inbjuder verkligen till att tänka utanför appen: Matte: Gör räknesagor. Undervisningens syfte Bl Utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Sv SvA Uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Related:  Ludification pédagogiqueProfesor

Create Comics Online | Comix Maker | Comic Strips | Comic Generator WriteComics.com - Create your own comics! celebratelanguages.com/spanish Watch TV for learning Spanish, free!www.lingus.tv or Mi Vida Loca Get 1-on-1 help & practice! 4 FREE!!!WeSpeke or HelloTalk Follow self-help ideas & tips NOW!!! Stop thinking ït's too hard. Be committed & put EFFORT into it!!! Recension av Google Drive - Ett stabilt alternativ för gemensamma dokument Användningsområden Många skolor använder Google Drive som lagringsställe för elevernas arbeten och som ett ställe att ge effektiv respons, och föra en dialog kring skolarbetet i direkt anslutning till de olika uppgifterna. Dessutom är det ett utmärkt redskap när elever ska samarbeta kring dokument. För alla som använder sig av Google Drive på webben har ett bra alternativ till plattan varit hett efterlängtat. Appen är stabil och lättanvänd. Den stora skillnaden mellan att använda appen på plattan och att använda Google Drive på datorn, är att det saknas en hel del funktioner i appen. Du kan också skapa dokument och mappar, samt redigera och dela dessa med andra. Sedan finns det tyvärr en hel del saker du inte kan göra i appen. Med detta sagt är det dock viktigt att påpeka att man kan använda plattans webbläsare för att komma åt Google Drive, precis som man gör på sin dator. Funktioner Utöver de funktioner jag tagit upp ovan kan man dessutom göra följande: Tänk utanför appen

Create Your Own Printable Board Game | LoveToKnow Source The creation of an original board game is as entertaining as playing the game itself. If you want a personalized game to give as a gift, use for a specific classroom activity, or keep the family occupied on rainy days, LTK has printable game board templates and tips to get you started. Printable Board Game Templates If you've already got rules in mind and want a pre-made game board, try one of these free, blank printable board games. Snaky Game Board Template A snaky game board is similar to a traditional one with more twists and turns. Suggestions for use: Create a game where players take a detour before they reach the end or reward players with a shortcut for exceptional game play. Random Game Board The random board is ideal for a tricky game. Ideas to customize include: Make challenge cards coincide with arrows on the board to send players backward or forward. Square Board The square board has a traditional feel, but features spaces to place game cards. To make it your own: Microsoft

Educational Software | Teaching with Comics | Bitstrips for Schools Exit Tickets – återkoppling till dig som lärare | TPACK Revinge En ‘Exit Ticket’ eller ‘Utgångs Pass’ är en lapp med svaret på en fråga som de studerande lämnar vid lektionens slut. Svaret är ett kvitto på hur du som lärare har nått fram med din undervisning. De studerande kan skriva svaret på ett papper, men det går också bra att göra digitalt. ‘Exit Tickets’ är en användbar metod för att du som lärare ska få återkoppling på om målen för lektionen har uppnåtts. Ungefär fem, tio minuter innan lektionens slut får eleverna en kärnfråga för lektionens innehåll. Koppla till lektionens mål Det är viktigt att frågan som studenterna får, är kopplad till lektionens mål. Repetition eller annan vinkling? Som lärare får du snabb och direkt återkoppling på hur de studerande har tagit till sig undervisningen. Anonym återkoppling Det bästa är om eleverna får skriva sina Exit Tickets anonymt. Låt alla elever svara samtidigt Oavsett teknik är det bra om eleverna får svara samtidigt. Återkoppling till eleven själv Frågetyper Försök att bara använda en fråga.

Recension av Toontastic - Lätt att göra animerade filmer med ljud Användningsområden I appen Toontastic gör du animerade filmer. Det behövs egentligen ingen introduktion till hur appen fungerar eftersom den är väldigt pedagogisk och enkel att följa, både för barn och vuxna. När du är klar med din film går det att flytta scenernas ordning om det behövs. Filmprojekten ligger kvar i appens bibliotek och man kan spara filmerna till kamerarullen. Funktioner Finns en mycket tydlig Parent Guide när appen startar igång där du kan läsa hur appen fungerar (på engelska).När du valt att göra din film finns det tydliga hjälpavsnitt när du trycker på frågetecknet högst upp i appen. Tänk utanför appen Den här appen är som gjord för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga, oavsett vilket språk eleven arbetar med. Undervisningens syfte Sv Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Förmågor som eleverna ska utveckla

Town creator. This town creator allows you to drag and drop various pieces in order to create a town or city to your liking. The tool tends to work best as either a planning tool or to create a partial map that is then later edited to improve upon the functionalities that are missing, like curved roads for example. But this makes for a great tool to create quick towns for tabletop role playing games and other projects you need quick references for and just all around fun props to hand to players or yourself. Instructions The tool is mostly very straight forward. You click on the categories to view the various pieces and then click on a piece to add it to the map. Click: When you click on a piece you've added to the map not only will it be selected and thus gain an orange border, the piece will also be placed on top of all other pieces within that same layer. Rotate: To rotate a piece click on the piece you want to rotate so it gets an orange border. Grid snap: Resize: Copy: Delete, clear layer & clear all

Fastest Way to Create Comic Strips and Cartoons - Toondoo Vad är din strategi? · Mia Smith De språkliga strategierna gjorde sitt intåg i kursplanerna 2011. Det betyder inte att de gjorde sitt intåg i skolan då, de hade funnits där redan tidigare. Men nu blev det mer handfast att vi måste undervisa om strategier och även, ve och fasa, bedöma dem. Som stöd gav Skolverket 2012 ut en text av Lena Börjesson vid Göteborgs Universitet: Om strategier i engelska och moderna språk. Vi har efter hand blivit allt bättre på detta, men ibland är det lite klurigt. Man tar lätt för givet det man själv gör, utan att tänka på att det inte är självklart för eleven. Stödstrukturer När det gäller stöttning måste vi skilja på träning och elevens egna kunnande. Olika sorts strategier Det ä viktigt att fundera på hur de olika strategierna fungerar. De metakognitiva strategierna handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt korrigera sig själv. Till de kognitiva strategierna hör sådana som har att göra med analys, problemlösning, bearbetning mm. Receptiva strategier .

Recension av Claro ScanPen - Enkel och bra OCR-app med talsyntes Användningsområden Bra OCR-appar är något som ofta efterfrågas. En OCR-app kan du bland annat använda för att fotografera av en text och sedan direkt få den uppläst i din telefon eller platta med hjälp av talsyntes. Någon riktigt bra har hittills varit svår att hitta. Jag vet att flera använder OCR-appar som Prizmo, Google Translate och Pixter, men det är också många som inte är helt nöjda. Ibland är det ett lite omständligt förfarande och det är inte alltid som slutresultatet blir helt bra. Claro ScanPen fungerar lite annorlunda än andra OCR-appar och faktiskt dessutom riktigt bra. I Inställningar kan du välja språk (det finns tio stycken), uppläsningshastighet och ställa in om du vill att Claro ScanPen ska markera en hel rad eller ett ord. Talsyntesen som används är iOS egna, vilket inte kostar något extra. Appen är utmärkt att använda vid uppläsning av matematiktal då eleven enkelt kan fotografera av sidan och markera ett tal i taget för uppläsning. Funktioner Tänk utanför appen Tips!

Campaign Cartographer 3 (CC3) RPG and fantasy map making software Authors, games designers and thousands of gamers have mapped out the worlds of their imagination with Campaign Cartographer 3+ CC3+ is the fastest and most powerful map-making software in its class. So if you're a busy person who wants the best, this is the software for you. In minutes you can learn all you need to rapidly create beautiful maps for campaigns, games and real-world applications, for private and commercial use. A few simple but powerful tools do it all, and you can learn what you need in a matter of minutes. Whenever you need designs, whether it's roleplaying games or wargames, fantasy, modern or SF, CC3+ can help you create them. Over the years, we've improved CC3+ to match the needs of our customers. CC3+ - Because your imagination is unlimited

Learning Zone Languages: SPANISH Capitalization In general, only personal and place names, some abbreviations, only the first word in the title of movies or books, songs. Differential accents Homonyms are distinguished with written accents on the stressed syllable. (e.g.: te /you/- té /tea/, se/3rd person reflexive/ - sé /know/ Colors are adjectives, names of the colors must agree with the nouns in both gender and number. beige,beis - beige cereza - cherry colored chocolate - chocolate colored humo - smoky mostaza - mustard colored oro - gold turquesa - turquoise Spanish verbs are grouped into 3 types. Ser is the equivalent of the verb "to be". Situational dialogue about how to order food in a Spanish restaurant. Verbal periphrasis with infinitive With verbal periphrases we express something by using two verbs in a sentence. Watch now : Verbal periphrasis with participle Spanish Christmas Christmas is a deeply religious holiday in Spain. Telling the time Hours Exercise The verb 'Poner' Preparing for the vacation Future Exercise

Related: