background preloader

Teacher 2.0

Teacher 2.0

http://learningrevolution.com/

Додаци соц. мрежама Додаци за повећање функционалности социјалних мрежа Иако говоримо о додацима постојећих социјалних мрежа, заправо су представљени Твитер-додаци, који овој мрежи повећавају функционалност тако што чине да се на микроблог могу додати медијски садржаји, упитници, дужи текстови итд. Твитер-дневник (Twournal) Креирање соц. мрежа Креирање социјалних мрежа Поред постојећих социјалних мрежа на које се региструјемо и пријављујемо, Веб 2.0 омогућава и креирање сопствених социјалних мрежа, којима лик дају различите циљне групе и интересне заједнице људи. Члановима овако креиране социјалне мреже на располагању је обично део за уређење личног профила, блог, форум, могућност да се придружују и креирају групе, деле садржаје и креирају нове, обично у вики.

Философът Макс Шелер и етиката на ценностите ‹ Ценности и общност Философът Макс Шелер и етиката на ценностите Иван Колев, Софийски университет „Св. Климент Охридски” На 22 август 1874 г. е роден немският философ и социолог Макс Шелер, основател и най-видният представител на философската антропология. Публикуваме размисли на Иван Колев, преподавател във Философски факултет на Софийски иниверситет „Св. Професионалне заједнице Професионалне заједнице образовних радника .Веб 2.0 још зову и социјалним вебом управо зато што је повезивање његово главно обележје. Популарне социјалне мреже успеле су што ниједан други изум човечанства - невероватном брзином повезале су свет. О квалитету тог повезивања, његовим предностима и манама нећемо расправљати на овом месту.

Алтернативно и неформално образование - Педагогика - Порталът Основните направления, в които се развива неформалното образование са образованието за възрастни, работата с хора в неравностойно положение, както - и основно осъществяването на извънучилищни дейности в училище. През последните години се наблюдава изчезване на границите между формалното и неформалното образование, обединяване на усилията между институциите и организациите, осъществяващи двата вида образование, а нарастващ брой обучители намират професионална реализация и в двете области. Формално е това образование, което се получава в институционално изградените учебни заведения (училища, колежи, лицеи, университети).

Магазини, брошуре, флајери Магазини, брошуре, леци (флајери) Неком врстом дигиталне приче могу се сматрати и мини-магазини, брошуре, флајери и постери који се на мрежи и креирају и деле. У процесу креирања потребно је да обухвате и пренесу суштину неке идеје, концепције или догађаја. Група ових алата је веома разнолика и обухвата различите форме изражавање, као и начине креирања. . Зин (Zeen) Library 2.0 - the future of libraries in the digital age Декрет за учителите. Писмо на имп. Юлиан до учителите в източните провинции на Римската империя Доброто образование според нас не се изразява в пищното бла-гозвучие на думи и реч, а в здравото състояние на един трезв ум и във вярната мярка за добро и зло, красиво и грозно. А този човек, който мисли едно, но обучава учениците си на друго, ми се струва толкова неспособен да възпитава другите, колкото сам той е неспособен да бъде почтен. Когато езикът и мисълта се разминават за дреболии, това несъответствие е лошо, но някак си поносимо. Ако обаче се разминават в основни неща, то учи-телят, който има наум едно, а учи децата на съвсем друго, води живот, достоен за един търговец, и то търговец от най долна проба.

Стрип, графити Стрип, графити Стрип обједињује текст и цртеж и омогућава занимљив и маштовит начин изражавања. Уз помоћ стрипа ученици причају разне приче, показују своју креативност и учење постаје далеко занимљивије. Форма стрипа се може применити готово у свим наставним предметима, поготову што ученици на стрипове реагују изузетно позитивно, привлачан им је и занимљив. Алати за креирање стрипова углавном раде тако што се из колекције понуда ликова, облачића, контекста, бирају одређени и постављају у стрип, а затим се уноси текст, мада има и оних који дају више слободе у креирању и омогућавају постављање слика са рачунара или интернета, при чему омогућавају додатна уређивања.

Congreso TIC

Related: