background preloader

Svenska - läsning

Facebook Twitter

Sant eller falskt: Läsförståelse – Kooperativt Lärande. Vanligen när man arbetar med läsförståelse läser eleverna en text och svarar därefter på ett antal frågor till texten och lämnar in.

Sant eller falskt: Läsförståelse – Kooperativt Lärande

Det lär eleverna att reflektera över var de läst, att sökläsa och att formulera svar. Om du gjort detta ett tag och vill variera sättet att arbeta med läsförståelse kan du prova att använda dig av strukturen Sant eller Falskt. My Site - START. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier

Läs- och språksatsningen. Här är det många väntat på sedan 9e november!

Läs- och språksatsningen

Barbro Westlunds föreläsning och presentation av kunskapsöversikten Att läsa och förstå. Det är bara att ta fram popcornen och bänka sig. Ankikallman. Om högläsning och självständig läsning.

ankikallman

Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Högläsning är viktig i hemmet, i daghemmet och i skolan för att barnet skall få så många modeller av läsflyt som möjligt. Högläsning varje dag. Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola. Boktipset – Tobias klassrum. Läsa med uppdrag. Vi har läst tillsammans i grupp och haft olika uppdrag.

Läsa med uppdrag

De här uppdragen fanns: LäsareDetektivCowboy: karaktärerCowboy: händelser Läsaren skulle läsa ett kapitel i Den magiska kappan.

Läsande klass

Läsutmaningen – Matematik- och språkverkstaden på Dalhemsskolan. Idag ska du få skriva om hur lätt eller svårt det är för dig att läsa koncentrerat i ca 20 minuter.

Läsutmaningen – Matematik- och språkverkstaden på Dalhemsskolan

Det är viktigt att du kan läsa koncentrerat för att uppnå kursplanens krav, men också för att klara av framtida studier och det dagliga livet samt att du förstår och kan reflektera kring texterna du läser. Är det lätt eller svårt att läsa? Ge exempel.Hur gör du om du läser ett ord eller en mening du inte förstår? Läser du helst skönlitteratur eller fakta? När läser du bäst? Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå.

Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå

Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Träna läsflyt i skolan. Smart läsare. Min bokhylla. LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket. Så här kan man introducera en bok, ett ämne, en lektion, orden och kreativiteten. Ja, så här gör jag. Tema - Flykt. Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov.

Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. Varje pusselbit är en tankeaktivetet som finns i vår hjärna. Julspel läsning. Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader. Vi har nästan läst ut vår fantastiska högläsningsbok Lyckokakan så jag passade på att prova venndiagram på ett sätt som jag har väntat på att få göra. Så enkel och användbar modell . Uppgiften handlade om att jämföra sig själv med huvudpersonen Oskar.

Vi hjälptes åt med att beskriva honom och det blev en lång lista på tavlan; familj, ålder, egenskaper, boende, intressen, kompisar, känslor mm. Därefter valde eleverna från orden på tavlan: likheter hamnade i mitten och olikheter på varsin sida. Att läsa mellan raderna. Tankar och fragor. Lärarhandledningar - Kävlinge kommun. Poängjakt läslovet. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser.

Finns inget enklare faktiskt. Bokpratsspel ny version.

Läsläxa

Träna läsflyt i skolan. Läs- och skrivundervisning : Boksamtalsfilmer. Idag var det världspremiär för mina små boksamtalsfilmer, som jag satt ihop i ett Thinglinkprogram! Börja klicka på den röda pilen i bilden (till vänster om spågumman) så får du se den första informationsfilmen, som berättar hur boksamtalet går till. Sedan är det bara att klicka sig vidare ruta för ruta från vänster till höger. 5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek. How long should you read with your kids.

You may be wondering How long should you read with your kids every day? I am here to tell you why the magic number is reading 20 minutes a night ¦ or more. 5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek. Här är världens bästa barnböcker. Filmer om lässtrategier. Läsfixarmatris. Att göra kopplingar. Jag är en smart läsare - lässtrategier. The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore.

Stavningsskyltar. Läsning spelar roll. La sning för föräldrar. Läsfisken. Bokpratsspel ny version. Läsförståelsestickor. Svenska. Här kommer tips på böcker att läsa i juletid! Fem strategier för läsning av faktatexter.

Boksamtal

Produkter. Fantastiska sagor av Hans Christer Barregren. Lättläst - Lektioner. Bokpratsspel ny version. Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Checklista läsa. Boksamtal- frågekort. Boksamtal- frågekort. Helt rätt bok! Lagom bok. Smart läsare. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Untitled. The flying books - Sök på Google.