background preloader

Barn med behov av särskilt stöd

Facebook Twitter

Olika hantering och bemötande ger olika resultat och mående. När C, snart 15 år, började visa ovilja att gå till skolan så lyssnade inte skolan på oss.

Olika hantering och bemötande ger olika resultat och mående

Det började ned sporadisk frånvaro i årskurs 4 (magont, huvudvärk, trött pga. dålig sömn osv). I årskurs 5 ökade frånvaron. Om språkstörning. I dagens informationssamhälle är språklig och kommunikativ kompetens nyckelförmågor eftersom det ställs stora krav på dessa.

Om språkstörning

Språket är även ett verktyg för att inhämta kunskap och färdigheter. Språket är viktigt för sociala relationer och självförtroendet. För att lära sig ett språk krävs att barnet lär sig betydelser, ordböjningar och principer för hur ord kombineras. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. Tipsbanker. 10 saker varje barn med autism önskar att du visste.

1.

10 saker varje barn med autism önskar att du visste

Information för barn. Victorias ADHD - autism - blogg om NPF. Det enda du behöver förstå för att greppa vad ADHD är.

Victorias ADHD - autism - blogg om NPF

När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet. De flesta människor kan hålla igång två samtalsämnen samtidigt. Fantastiska Föräldrar. LATHUND FÖR PEDAGOGER med hoppiga, ofokuserade, tysta eller arga elever 1.

Fantastiska Föräldrar

Inta (eller pröva) positionen: Du ansvarar för att undervisa eleven som den är. Oavsett orsaker till att eleven är som den är. Den som tar ansvar kan också påverka, medan den som pekar på ansvar hos någon annan inte kommer påverka positivt alls. Barn gör rätt om de kan. Skillnaden mellan ”Barn gör rätt om de kan” och ”Barn gör rätt om de vill” är bara ett ord, men samtidigt oerhörd.

Barn gör rätt om de kan

Ingrid Bosseldal lyssnar på den amerikanske psykologen Ross Greene och känner visst hopp inför framtiden. Det är fortbildningsdagar inför skolstarten. Jag slår mig ner i en nästan fullsatt aula i Folkets Hus vid Järntorget för att under två dagar lyssna till den amerikanske psykologen och författaren Ross Greene. Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad. Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd.

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad

Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Olika syn på särskilt stöd kan bli kontraproduktivt. Gunilla Lindqvist har undersökt hur olika yrkesgrupper i skolan ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Olika syn på särskilt stöd kan bli kontraproduktivt

Hon fann att specialpedagoger, rektorer och lärare har olika uppfattningar om varför barnen är i behov av stöd och vilken roll specialpedagogen ska ha i arbetet med dem. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har arbetat som lärare sedan slutet av 1980-talet, väldigt mycket med barn i behov av särskilt stöd. När jag gick min specialpedagogutbildning blev jag intresserad av att problematisera frågorna mer. Det kom sedan en förfrågan till högskolan där jag arbetade från en kommun om någon ville undersöka de här frågorna och jag svarade ja. Mitt barn är unikt - precis som ditt - sourze.se. Det här är ett brev jag skrev när jag hade varit på föräldramöte i min sons klass.

Mitt barn är unikt - precis som ditt - sourze.se

Det kändes nödvändigt att skriva det. Förhoppningsvis kanske det ger någon läsare en tankeställare, något att ta till sig eller fundera över. Det här är ett brev jag skrev när jag hade varit på föräldramöte i min sons klass. Specialpedagogik: Rätt hjälp till elever med asperger och autism. Aggressivitet – en nödvändig del av familjelivet. Av Jesper Juul Det råder inget tvivel om att vi föds med olika temperament.

Aggressivitet – en nödvändig del av familjelivet

En del av oss är filosofiska och tillbakadragna, vissa är sprudlande och initiativrika och andra är aggressiva – jag kallar dem krigare. De tycks betrakta varje utmaning och varje hinder som något som ska hanteras med all den kraft som krigaren besitter. Vissa barn gråter stilla när de lär de blir besvikna eller inte kan få leksaken att fungera som den ska, men krigarna skriker högt och kastar iväg den långt bort eller sparkar till den. Tips till pedagoger, och annan skolpersonal, om elever som tänker annorlunda, kanske Asperger, kanske särskilt begåvad. Ja, även hemma, på träningen, på kören, scouterna… ja, till och med för chefen i arbetslivet! Inkludering innebär att vi accepterar att alla har olika funktionsuppsättningar. Med eller utan diagnos, så har vi olika förutsättningar. Olika begåvningar. Olika begränsningar. Forskning (bl.a. av Thomas Hehir) visar att en rätt utformad inkluderande undervisning höjer inlärningen och resultaten hos alla elever.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande. Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade. Om vi använder fel ord finns risken att vi landar i synsätt som inte är framåtsyftande. Att använda rätt ord däremot påverkar vår förmåga att utreda, samtala och undanröja hinder för lärande vilket i sin tur bidrar till kompetensutveckling hos alla som jobbar i skolan.

Tips och råd om att strukturera och planera vardagen för ett barn med ADHD och Asperger. Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette - Riksförbundet Attention. Hem Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Svenny Kopp - föreläsning om tjejer med ADHD & Autism. Äntligen fick jag se, höra och träffa henne. Lite starstruck kände jag mig allt. Fräckt överräckte jag också mitt egendesignade anteckningsblock. Hoppas hon gillar det : )Jag brukar rekommendera allt hon säger. 20 saker du inte får glömma ifall du älskar en person med ADHD/ADD.

//Marie. Page. Hem - Riksförbundet Attention. Victorias ADHD - autism - blogg om NPF. Varför diagnos? Diagnos eller inte diagnos? Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Begåvade barn - Välkommen! Aspergers syndrom - en introduktion. Tips och råd om att strukturera och planera vardagen för ett barn med ADHD och Asperger. Tips och råd om att strukturera och planera vardagen för ett barn med ADHD och Asperger. Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. NPF-FORUM — Neuropsykiatriska Funktionshinder. Appar för elever i behov av särskilt stöd.

Barn i behov (intresseorganisation)