background preloader

ADHD

Facebook Twitter

Nationella vård- och insatsprogram. Genomförande Insatser kan och bör ges direkt när behov identifierats.

Nationella vård- och insatsprogram

Stödet ska utgå och anpassas utifrån behov, funktion och aktuella symtom. Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst har i uppdrag att upptäcka behov och ge insatser, och många kan ges utan diagnos. När diagnosspecifik behandling är nödvändig kan andra insatser ges i väntan på eller under utredning. Stegvis modell för vård och insatser Den stegvisa modell som utgör grunden för vård- och insatsprogrammet för adhd innebär att man utreder i den utsträckning som behövs för att kunna ge rätt insatser.

Samordning mellan huvudmän För att insatserna ska bli så effektiva som möjligt behöver de samordnas och koordineras, både inom den egna verksamheten och i samverkan med andra.

Arbetsbord observation

Npf litteraturtips. Funktionshinderbana prova på en npf-diagnos. Självhjälp - Självhjälp På Vägen. Gratis material - stress, förberedelser, utvärdering, kartläggning. Föreställ dig hur det är att leva medautism, Aspergers syndrom, ADHD ellernågon annan neuropsykiatrisk diagnos Allt mitt material på denna sida är fritt att ladda ner och använda.

gratis material - stress, förberedelser, utvärdering, kartläggning

Instruktioner om hur materialet kan användas finns på min externa blogg "Ett annat sätt att tänka". Följ länken vid respektive material nedan för att komma till rätt blogginlägg. Allt material öppnas i nytt fönster/flik. Bildstöd. Såhär vill jag ha det i skolan - samtal kring anpassningar med bildstöd 170510.

Nog

Adhdfilm jag älskar mig. Bemötande. Apptips för koncentration. Goda egenskaper, positiva ord om ADHD. Kaosteknik. Apptips. Kognitionsappar - www.hi.se. Film teknikstöd. Kognitiva svårigheter. Tips bemöta ADHD. Uppmärksamhetsproblem. Asberger ingår i autismspektrat. Beteende problem skolan (barn gör rätt om de kan) Niki Apps. Webbinarium. Npf_rapport_rev.pdf.

ADHD - Informationsmaterial. Janssen har genom åren tagit fram uppskattat utbildnings- och informationsmaterial.

ADHD - Informationsmaterial

Här finner du en lista över det material vi har tillgängligt för dig som patient/anhörig.​ JC-100063 Till Dig som har ett syskon med ADHDEn liten broschyr med svar på frågor och funderingar från syskon (eller kompisar och andra) till barn med ADHD. E-bokLadda ner JC-090618 ADHD - När vardagen är kaosBroschyren är utarbetad av Janssen och innehåller kortfattad information om ADHD.Ladda ner JC-080626 - Du är klok som en bok, LinaI boken berättar Lina om hur hon upplever sin vardag och de utmaningar som hon ställs inför.

Boken vänder sig till barn med ADHD, deras familjemedlemmar eller andra personer i barnets närhet. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Ny sajt – så kan du stötta eleverna. Tillsammans med kollegan psykologen David Edfelt har Gunilla Carlsson Kendall skapat en webbplats – Tipsbanken – med tips, råd och information för pedagoger om hur man kan jobba med elever som har svårt med bland annat koncentrationen, sociala relationer och tidsuppfattning. – Vi har hållit utbildningar för pedagoger under många år.

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

Vi har föreläst om vilka svårigheter barn kan ha men också lyssnat till vilka behov lärarna har. Jag brukar fråga grupperna: vad har ni för erfarenheter av vad som fungerar för de här eleverna? Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio. "Undervisa elever med ADHD - så gör du!

Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio

" är en webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone - när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger dem grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF. Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande.

Kursinnehållet motsvarar en heldagsutbildning. Till vår hjälp har vi haft ett flertal experter med lång yrkeserfarenhet inom respektive område, däribland specialpedagog, psykiater, förstelärare, leg psykolog, kommunikatör och forskare inom neurovetenskap. Målet med kursen är: ADHD. God förståelse och bra bemötande ger möjlighet till bättre uppmärksamhet och koncentration.

ADHD

Det gäller såväl i skolan som i hemmet och på fritiden. Resultatet är bättre förutsättningar för inlärning och socialt samspel. När du som pedagog möter en person med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) gör det med nyfikenhet. Det kan ge dig flera av de strategier du behöver för att stödja eleven till en bra utveckling. Föräldrarna bidrar också till att öka förståelsen genom sina erfarenheter och kunskaper. Vi är alla olika Personer med samma diagnos är också olika, unika. En god kontakt med föräldrar kan vara viktigt för skolan. CUMM.