background preloader

Resursbanken

Facebook Twitter

Kardía lärarsidor - Kardía lärande. IKT på Johannes skola. När eleverna behöver dela på iPadsen begränsar det till en del vad man kan göra i klassrummet- eller gör det åtminstone lite mindre enkelt att planera arbetet.

IKT på Johannes skola

Just nu har jag varit mycket i vår ena årskurs 3. Jag har tagit en mindre del, ungefär sex barn, från klassen, och jobbat med saker de behöver öva på i mindre grupp. Det har intressant nog fungerat bättre att låta eleverna jobba två och två på en iPad än att ha en iPad var. Vi har valt att fokusera på matematik och klockan, och då primärt arbetat med apparna Moji Klockis, Math Racing, Stop the Clock och Tiokompisar. För länkar se nedan! Appar vi har arbetat med i stationer: Moji Klockis Moji Klockis 7 kr Moji klockis är en fantastiskt bra app för elever som behöver öva på klockan. Tiokompisar Tiokompisar 28 kr /eller Friends of ten, som den heter i den engelska version vi använder, eftersom det är en engelskspråkig klass) Math Racing Math Racing 7 kr. Nyfiken på programmering 22 april 2015. Fysik - undervisningsstöd för grundskolan. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Fysik - undervisningsstöd för grundskolan

Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. IKT på Johannes skola. Mobbning och kränkningar på nätet. Mobbning och kränkningar är några av de negativa företeelser som kan uppstå när många människor befinner sig på samma ställe – vare sig det är på skolgården, i omklädningsrummet, eller på internet.

Mobbning och kränkningar på nätet

Om någon blir utsatt för mobbning under skoltid är det skolans ansvar att agera mot kränkningarna – även om situationen först uppstod på internet och utanför skoltid. Samma regler kring mobbning och kränkningar gäller på nätet som överallt annars i samhället. Mobbning definieras av Skolverket som kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag. Mobbning handlar med andra ord om systematiska trakasserier av en person och inte om enstaka konflikter. Twitter - Min webbplats. Workshops (APD-dagar) vt-15. Nosa på programmering på fritids, del 2. Det här ska inte bli krångligt och svårt.

Nosa på programmering på fritids, del 2

Det är meningen att du som pedagog ska förstå och det är meningen att endast vara precis det som rubriken anger – lite ”nosning” på vad programmering är, för barnen. Informationssäkerhetsskolan, ISA film 5. 53 Colorized Black & White Photos From History Will Blow You Away. Subscribe Share on FacebookShare on Twitter.

53 Colorized Black & White Photos From History Will Blow You Away

Pedagog Stenungsund. Geometriarbetet forsätter med stort engagemang. Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå.

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang

De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. De som vill utmana sig väljer lite svårare och de beskriver också mer noggrant och exakt. Trollungar på nätet inte så gulligt som det låter! I andra säsongen av programmet Trolljägarna på TV 3 fortsätter Robert Aschberg att jaga nättroll.

Trollungar på nätet inte så gulligt som det låter!

En av de utsatta i det första programmet var Saga Scott som deltog i Paradise Hotel hösten 2014. Hennes deltagande i Paradise Hotel har inneburit att hon blivit en förebild för en del ungdommar samtidigt som hon blivit hatad av andra. Ur Trolljägarna 3 mars 2015 via Aftonbladet Inlägget ovan är skrivet av en pojke som är 13 år. När Robert Aschberg ringer upp mamman till pojken är hennes första reaktion, att det inte kan vara sant att hennes son skulle kunna skriva något sådant. Nosa på nätet – sagoboken. IKT i förskolan, ett lustfyllt lärande. IKT i förskolan, ett lustfyllt lärande. Appanalys-utskift.pdf. Ebba Wide Open. Choose a License. VPP=Volyme Purchase Program - Spårande pedagoger. Engelska body. V14. Om djur från främmande länder. Sveriges bästa webbplats om djur. Programmering i skolan...?! - Spårande pedagoger. Spara musik till din iPad, gratis och lätt.

Spara musik till din iPad är nu möjligt tack vare Karl Malberts fina arbete.

Spara musik till din iPad, gratis och lätt

Det var en sorg för många av oss när Multimediabyrån lades ner och Karls melodier och loopar försvann. Nu har han återuppstått i Malberts melodier. Länk till sidan här: Det är en webbresurs men fungerar för iPads om du laddar ner till exempel MyMedia (gratisapp) som kan spara filerna. Webbresursen innehåller närmare 400 musikstycken av en mängd olika stilar och karaktärer. Musiken är fri att ladda ned och använda för all form av icke-kommersiell verksamhet. Ladda ned melodier med iPad-iPhone.mp4. Digitala lärresurser. Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser.

Digitala lärresurser

Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Hitta fria bilder. Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag.

Hitta fria bilder

Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan. Förstelärare i förskolan prioriteras i Helsingborg. Nu är det dags att synliggöra barn och pedagogers arbete på förskolorna. Med fokus på förstelärare i förskolan och med en tryckt skrift som utforskar världen genom barns ögon, vill Helsingborg visa på vikten av små barns lärprocesser. Hur börjar man en utveckling från omsorg till pedagogisk verksamhet? Hur påverkas barnen av miljön och pedagogerna runt omkring? Vad “blir” barnen på våra förskolor? Varför är vi på jobbet? Vad blir då pedagogens nästa steg? ”Eleverna behöver lära sig hantera datorn i skolan” På DN Debatt (16/4) skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson om hur datorer bör slängas ut ur svenska klassrum.

Han menar att användningen av datorer gör eleverna okoncentrerade och att de är sämre arbetsredskap än analoga varianter och att eleverna därmed lär sig mindre. Jag håller inte med, skriver matematikläraren Sabine Louvet. Datorn ska inte användas som en ersättare för penna och papper. De studier som Danielsson hänvisar till säger att det är svårare att anteckna på en dator. Klart att det är svårare! Läraren som planerar sin lektion bör fråga sig vad det finns för syfte med att använda datorn. ”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat. Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Men trots enorma satsningar har skolresultaten sjunkit. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet.

Janna Scheéle - Lärarkvällarna. Grej of the day - nu även i Minibladet. – Här behövs ingen kurs eller bok. Det funkar för att barn älskar kunskap, att få gå hem rak i ryggen och säga; pappa, vet du vad jag har lärt mig? Och så gillar barn sagostunder, men om du är en dålig berättare så har du inte en suck. Men utan kopplingarna mellan grejerna, stegen från det som hände då till hur världen ser ut nu, är det inget värt. Hackad läroplan. Www.mucf.se. Fengu ÓGEÐ á skrifstofunni - útkoman er klikkuð - MYNDIR - fréttanetið.

Fólk. Fotokalendern. Ett historiskt misstag - Magasinet Neo. Essä: Behöver historien korrigeras så att kvinnor inte hamnar på undantag? Frågan blev ett politiskt debattämne sedan Dagens Nyheter uppmärksammat stora könsskillnader i moderna läroböcker och utbildningsminister Gustav Fridolin har läxat upp förlagen. Cartoon.Pho.to - Anima tus retratos con ¡emociones nuevas! WebEnglish.se ⋆ Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. This Math Professor Pranked His Entire Class On April Fool's Day With This Epic Video. NB11_LWB_ Beginner. Blogg. SETT 2015 – Digital skattjakt i...

Tänk om barnen skulle få frågan om vilka som vill följa med på skattjakt… Hur många tror du skulle tacka nej?! Kom och lyssna på Anna Stigsdotter, leg. förskollärare när hon berättar och visar hur hon arbetar med Xnote på sin förskoleavdelning Stubben på Ögärdets förskola. Bara fantasin som sätter gränser kring hur den kan... Läs vidare SETT 2015 – Workshop med Helena... Tisdagen den 14 april 16.00-16.30 kommer Helena Wallberg till TÄNK OM:s monter C37 för en workshop kring “Hur kan man ställa frågor som utvecklar?”. Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö - Pedagog Skåne Nordväst. Glädje. Three Awesome Educational Games Hiding in Plain Sight. By Tanner Higgin, Graphite When I was in school, game-based learning was a novelty. Avancerad lektion i källkritik? Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT.

Om internet i skolan, om nätet och annat. StoryJumper och Storybird - två webverktyg för att skapa och dela berättelser. Page. Introducera kod för dina elever. Jenny på Wendes. Worldometers. KodMalmo; AV-Media KronobergAV-Media Kronoberg. Digitala verktygslådan. UR bloggar på Folkbildningsnätet - Folkbildningsnätet. Film och program för förskola och skola. Lärportalen för matematik. F Y L G J A - Tyras fantastiska resa.

Hej Världen. Ed and Periodic Videos. Länkar till alla med Pinterest, fb grupp: Pinterest-Idébank för lärare. Introduktion till Google Analytics — Webbmekanikern. Roliga och lärorika barnspel för iPhone, iPad och Android. Förslag på iPadappar för NO och teknik  På gårdagens workshop pratade vi om appar för NO och teknik för att arbeta med iPads. När jag gick igenom de appar jag tagit ner saknar jag flera områden. Skriva ut Book Creator bok.

Ipads i undervisningen för ökad delaktighet. Infosök och källkritik. Inspiratörer. IKT-inspirera mera. ISA - för årskurs 4 och 5. Presentation av U4 i 1ME118 Hanna Rovira. Anmälan skolor och förskolor till Earth Hour 2015. Appar för gymnasiesärskolan. Lesson Plans Made By Innovative Teachers. Framtidens Läromedel - Syd. Pantutmaning. Free brain breaks for your classroom - GoNoodle. Educational Technology and Mobile Learning: A Round-up of The Best iPad Apps for Teachers and Educators. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Lär dig kommunicera säkert online. Gästblogg av Håkan Fleischer – Digital kompetens med strukturerad kreativitet och digitala läromedel 2015-02-27. Zaption.com. Uppgift%202.pdf. 50 Resources For Teaching With iPads. Skolbibliotekarie och filmpedagog i samverkan. Idehafte1_27-32.pdf. Skapande skola på Medioteket. iMovie i undervisningen - iPad i skolan.

Resursbanken