background preloader

Klima změna

Facebook Twitter

Cookies are Not Accepted - New York Times. What's Really Warming the World? Climate deniers blame natural factors; NASA data proves otherwise. Změna klimatu. Český portál ekopsychologie - Všechny články » American Psychological Association: Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges. Foto: kygp / flickr.com (Creative Commons) Psychologové se čím dál více zabývají klimatickými změnami, např. proč podceňujeme jejich nebezpečí, jaké mají dopady na naše duševní zdraví či co nám brání chránit klima v každodenním životě.

Český portál ekopsychologie - Všechny články » American Psychological Association: Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges

Doporučujeme fundovanou zprávu týmu špičkových odborníků, kteří se tématem zabývali v rámci Americké psychologické asociace. Plný text článku. Český portál ekopsychologie - Všechny články » Bezmocní před klimatickou změnou? Foto: © Alžběta Stančáková „Viděla jsem dokument o změně klimatu.

Český portál ekopsychologie - Všechny články » Bezmocní před klimatickou změnou?

Byla jsem v šoku. Řekla jsem si, že k tomu nechci přispívat. Rozhodla jsem se jezdit do práce na kole namísto autem. NASA, NOAA data show 2016 warmest year on record globally. Climate Action. Globální klimatický rozvrat - elektronická knihovna dokumentů v češtině.