background preloader

Hjälpmedel tips

Facebook Twitter

Startsida. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Crossbow Coloured Reading Rulers (Duo) Designed to be convenient and discreet (205mm x 74mm), the Crossbow Reading Ruler is a small overlay designed specifically to benefit those with Visual Stress and dyslexia.

Crossbow Coloured Reading Rulers (Duo)

Not only does the Eye Level Reading Ruler work to reduce the symptoms of Visual Stress, it also highlights and underlines text, making it easier for the dyslexic reader to keep their place on the page they are reading. Coloured Reading Rulers. Coloured Reading Rulers.

Coloured Reading Rulers

Barn och NPF. Material i StoCKKs bildshop. Acapela Box : create your text to speech messages. 1.

Acapela Box : create your text to speech messages

Your Acceptance of Terms Welcome to the Acapela-Box Website. The following Terms of Service (“TOS”) are between you and Acapela Group and constitute a legal agreement that governs your use of the Acapela-Box Website (referred to as the “Service”). You must agree to these TOS before you can use the Service by clicking the ‘Yes I agree button’ on the Sign Up page. If you do not agree to any of the following terms, please do not try to use the Service. Legal Authority To use and/or register for the Service you must be: a) of legal age to form a binding contract with Acapela Group, and b) cannot be a person barred from receiving the Service under the laws of the country in which you reside or from where you use the Service. Changes to this Agreement Acapela Group may update or change these TOS from time to time and recommends that you review the TOS on a regular basis. 2.

Stressinventering med stressbägaren. Platon är ofta helt slutkörd efter en dag i skolan.

Stressinventering med stressbägaren

För att ta reda på vad det egentligen är som stressar honom och vad som sänker hans stress gjorde vi en stressinventering tillsammans. Resultatet av inventeringen ska sedan analyseras och kan sedan användas för att anpassa skoldagen så att Platons energi räcker hela skoldagen. Stressbägar-modellen. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Page. Tipsbanken är en hemsida utvecklad av Provivus AB, ett företag med lång erfarenhet av att arbeta med barn och elever med och i olika typer av svårigheter samt med kurser och utbildningar för lärare och annan pedagogisk personal i skola och förskola.

page

Tipsbanken är tänkt som en källa till förståelse, inspiration och idéer för lärare i deras relation i vardagen till elever med svårigheter såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, svårigheter med exekutiva funktioner osv men också svårigheter som inte uppfyller kriterierna för någon diagnos. De olika tipsen och råden har samlat in från många lärare under åren genom frågan "vad är det som fungerar hos er? ". KomHIT. KomHit. Information - Material - Bildverktyg  Med Papunets bildverktyg kan du skapa bildmaterial och skriva ut det.

Information - Material - Bildverktyg 

Flexibel lärmiljö. Flexibel lärmiljö Många klassrum är anpassade utefter en förmedlingspedagogik som inte längre stämmer överens med dagens krav på undervisning.

Flexibel lärmiljö

Fokusskärmar är ett stöd för att individanpassa undervisningen eftersom de ger lärare möjligheten att bygga rum i rummet. Använd en eller flera fokusskärmar för att ge eleven eller en grupp elever en egen fristad i klassrummet. Fokusskärmar blir i synnerhet användbara för: skolor som saknar eller har få grupprumklassrum som saknar ytor där elever kan få en fristad från den större gruppen.individanpassad undervisning där eleverna inte kan lämna klassrummet.

Visual dictionary. Pepparkaksbak. Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad. "Vanliga" textdokument i din iPad som du kan markera (Internetsidor, Pagesdokument etc) är numera enkla att få upplästa direkt med hjälp av funktionen Tala markering.

Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad

Du helt enkelt markerar den text du vill ha uppläst och klickar på "Tala". Värre kan det bli att få PDF-filer upplästa på samma sätt eftersom det inte går att markera i dessa. Olika PDF-filer finns t ex på Internet och kan sparas ner i appar som iBooks eller GoodReader där det är enkelt att läsa dem på vanligt sätt, dock ej lyssna på dem. Jag ska visa ett tämligen enkelt sätt att lösa detta. Det enda du behöver är en ocr-app. 1. 4. Tecken som stöd. Förskoleburken: Årsbilder.

Jag har gjort ett material med bilder som passar till årets högtider och traditioner. Kanske vore det bättre att lansera detta i januari då året börjar, men vi jobbar ju terminsvis, så jag tänker att det nog går lika bra nu! Min tanke är att bilderna går att kombinera med en almanacka tillsammans med barnen, eller kanske ett årstidshjul, tillsammans med månadsburkar eller dylikt. Emma har använt bilderna till sitt fina och tydliga årshjul! Bilderna som finns är: nyår, alla hjärtans dag, påsk, midsommar, halloween, valborg, jul, semmeldagen, våffeldagen, FN-dagen, sommartid, vintertid, Sveriges nationaldag, sommarsolståndet, vintersolståndet, vårdagjämning, höstdagjämning, Fars dag, Mors dag, födelsedag, Lucia, alla advent, internationella kvinnodagen, hanukkah, ramadan och kinesiska nyåret. Picto Online. Symbols.

Lektionshandbok Hjällboskolan. Skoldatatek i Sverige. Sju appar som kan öka koncentrationen. 1. Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan.

Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. Sätt igång bruset via telefon eller dator. 2. 3. 4. 5. Här är tre exempel på appar från träningsprogrammet. 6. 7. Stöd vid val av appar - SPSM. Hur bäddar jag in en Youtube-film i mitt inlägg? Hargdata AB. "Brist på kognitiva hjälpmedel" Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov, något även Skolinspektionens granskningar visar. Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen. Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl är att många elever har kognitiva svårigheter. Bara i gymnasieskolan har cirka 15 procent av alla elever i Sverige stora svårigheter på grund av kognitiva funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism, språkstörning eller dyslexi.

Dessutom finns det många elever som saknar diagnos men alltjämt har en kognitiv problematik. En ny publikation "Vägledning för elevhälsan" (2014), signerat Skolverket och Socialstyrelsen, ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Produkt.