background preloader

Anpassningar/ stöd

Facebook Twitter

Skapa struktur i klassrummet. SVAR: När vi inte har kontroll blir vi stressade.

Skapa struktur i klassrummet

Jag tror, utan att veta hur din klass är, att du behöver skapa en struktur i ditt klassrum som ger dig kontrollen tillbaka. Förmodligen har du elever i klassrummet som inte vet vad som ska hända, vad som förväntas av dem och vad som är syftet. Då kan struktur, visuell kommunikation och rutiner hjälpa. En bra start är att fundera över hur man startar och avslutar lektionen med eleverna i klassrummet. Det kan vara bra att skapa en rutin för de dessa två återkommande moment, då känner eleverna igen sig och följer lättare. Aktivitetsbilder. Appar för elever i behov av särskilt stöd. Skoldatatek Helsingborg. Spatial träning » Svärds matte. Jag har ett specialprojekt, som pågått i mer än tio år, som jag kallar ”Du och rummet” Jag har funderat en hel del kring barnets spatiala förmåga och hur denna förmåga avspeglas i hur barnet arbetar med matematik.

Spatial träning » Svärds matte

När vi arbetar med andra områden i matematiken, så följer vi många gånger utstakade vägar. Men hur får man in träning av spatiala färdigheter? Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå.