background preloader

Digitala lektioner Ämnesområde: Netikett och Årskurs: Åk 4-6

Related:  Datakällkritikkällkritik

Skoltavlan Hämta appen här Skapa konto Vad är skoltavlan? Komma igång Vägledningar och info Skoltavlan Workshops & Webinar Komma igång - film Mallar Klassiska fotobluffar och bildmanipulation Moderskeppet Moderskeppet ger dig ny kunskap och hjälper till med problem i foto, design, webb och video. Allt är skapat med stor pedagogisk omtanke och erfarenhet.Mer om oss Kontakta oss Vi finns i Jönköping. Vi finns där internet finns

Fejkade nyheter Syfte Vilken betydelse har budskap, avsändare och syfte vid bedömningen av en källas tillförlitlighet? Eleverna ska veta hur de kan gå tillväga för att avgöra om en nyhet eller sann eller falsk. Metod Läraren går igenom följande begrepp och på vilket sätt de är relevanta: Olika källor; skriftliga, muntliga och materiellaFörsta-, andrahandskällorAvsändare och syfte (budskap)Aktuellt, eller äldre nyheter? Fler frågor att ställa till en nyhet Om avsändaren: Vem är författare? Eleverna kan fundera på hur ofta de ställer den sortens frågor till sig själva när: de ser på tv-nyheterna,läser i tidningen,hör något som föräldrarna berättar,hör något som en kompis berättar,ser en nyhet på sociala medier. Vad är viral? Viral (virus) är en snabb spridning av fenomen mellan individer i sociala nätverk. Uppgifter att jobba vidare med Vilka fejk/satirsidor känner du till? Vi fortsätter med Konspirationsteorier. Uppgift Eleverna får i uppgift att själva leta upp en fejkad eller satirisk artikel på nätet.

Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Räkna: Vem? Vad?

Språkförhållanden i Norden, Svenska 2 | Lejonet och räven Mina elever hade just avslutat läsning av Kejsaren av Portugallien och en period av undersökning av stilmedel i lyrik med Frödingdikter som exempel när det var dags för detta avsnitt i kursen. En naturlig ”övergång” från vårt litteraturorienterade avsnitt till nästa mer språkorienterade avsnitt blev läsning av förordet till Räggler och paschaser, vilket avslutade ”Frödinglektionerna”. Det gav mersmak! Mina elever och jag arbetar efter principen ”genomgången före lektion – arbete med stoffet på lektion”, vilket gör att de har en del material att ta till sig innan vi ses. Inför lektion 1 En film om dialekter – vad dialekter ”är” och dialektala särdrag Lektion 1: Dialekter (90 min) Inledningsvis samtal om dialekter i klassen (vi har inte så många olika, de flesta talar någon form av stockholmska) och om erfarenhet av dialekter. Vi avslutade med en kort diskussion om dialekternas värde, och huruvida de är värda att ”aktivt bevara” eller ej. Inför lektion 2 Lektion 2 (60 min) Lektion 3 (90 min)

Whiteboard.fi – instruktioner och tips – Fröken Jingfors Med Whiteboard.fi kan läraren ställer en fråga och eleverna skriver sina svar på sin dator/padda/mobil. Läraren ser samtliga elevers svar på sin enhet i realtid. Till skillnad från många liknande verktyg ser jag också elevernas namn kopplat till deras svar och man kan lätt rensa elevernas svar och ställa en ny fråga. I denna text beskriver jag steg för steg hur man använder verktyget och längst ner hittar ni pedagogiska tips om hur och när man kan använda verktyget som en pedagogisk resurs och tips på saker att tänka på. Nu finns det även extra info för dig som arbetar med fjärrundervisning under rubriken ”Olika användningsområden” längre ner i texten. Alla elever kan svara på din fråga, samtidigt Inga kontonWhiteboards.fi är det enklaste verktyget jag har sett på länge. Så här gör man Skapa ett klassrum Gå till whiteboards.fi och tryck på ”new class”. Hur eleverna loggar in Eleverna går till och trycker på ”join class” och skriver in koden. Trycker på .

Sökkritik Lektionens syfte Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera över vilka söktjänster de använder och hur presentationen av informationen de får påverkar bilden av verkligheten. Lektionen tar sin utgångspunkt i Googles söktjänst, eftersom 95 procent av alla svenskar använder den söktjänsten. Förberedelser Du som lärare bör ha gått igenom övningarna som handlar om Google – här finns frågorna och svaren till övningen (pdf). I presentationen nedan får du också en kort introduktion till några av de vanligaste söktjänsterna, hur de presenterar sig själva och hur Wikipedia presenterar dem. Genomförande Gör en enkel förfrågan i klassen om vilka som använder vilka söktjänster. Förslag på fördjupning Eleverna kan arbeta vidare med sin förståelse för sökningar och algoritmers betydelse i lektionen Undersök och diskutera algoritmer.

kallkritik: att hitta korrekt information på internet | internetkunskap.se Postat denfebruari 17, 2010 Taggar: Aftonbladet, Annika Lidne, Bilddagboken, Björn Falkevik, Disruptive Media, DN, Expressen, Facebook, Google, Information, Internet, Internetkunskap, Jennifer Bark, Jerry Silfwer, Källa, Källkritik, Lärare, Mimersbrunn, Skolungdomar, Sociala Nätverk, Sofia Mirjamsdotter, Sondera, SvD, Therese Göterheim, Twitter, Uppsatser, Utbildning, Wikipedia Kommentarer: 17 Responses I den här filmen får du lära dig de viktigaste grunderna i att tänka kritiskt och hitta korrekt information på internet samt tips på webbplatser där du kan hitta användbar och pålitlig information, beroende på vad det är du letar efter. Medverkande: PR-konsulten Jerry Silfwer aka @doktorspinn Jerry är kommunikationsrådgivare och affärsområdeschef på PR-byrån Springtime. Han bloggar på PR-bloggen Doktor Spinn, Springtime-bloggen samt på SSBD. Frågor du får svar på i den här filmen är: Hur värderar du informationen från en sökning? Sökmotorer: Google.se Uppslagsverk: Nyhetsmedier:

Vems är webbplatsen? Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6) Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6) Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Smått och gott och en kyss Ännu detta lilla sportlov har jag tränat på att inte jobba så mycket, och jag är ganska nöjd med hur jag har lyckats. Denna bild av Vättern sedd från Rosenlundsbankarna får illustrera att jag i alla fall några enstaka gånger har varit utanför dörren.Alla ettor som var på plats har hållit sina bokredovisningar och skrivit sina romanprov. Precis som förra året fick de flesta mycket gjort på provet, men en stor grupp återstår att pröva på omprovstid nu på onsdag, så jag har skrivit en förenklad instruktion med vägledning av de frågor som ställdes under provet, eftersom jag inte kommer att vara närvarande. Vi har en gemensam omprovstid på onsdagar kl 14 ungefär varannan vecka från november och framåt. Vi lärare turas om att vakta enligt ett rullande schema. Nu är romanproven rättade, och nästa arbetsområde är färdigplanerat. Nu är det emellertid fortfarande söndag, och söndag är enligt en nu etablerad tradition Svenska 3-bedömningsdag.

Padlet – så funkar det! – Patricia Diaz tl;dr: ett inlägg som handlar om Padlet. Nedan finns en bildguide som förklarar hur det går till att komma igång med Padlet. (Sedan följer ett längre inlägg där verktyget beskrivs mer i detalj.) I en artikel i Grundskoletidningen beskriver jag hur den digitala och kollaborativa ”anslagstavlan” Padlet fungerar och hur verktyget kan användas i undervisningen, till exempel för att snabbt och smidigt samla in entrance och exit tickets. Här finns även länk till ett par år gammalt blogginlägg om Padlet där jag berättar mer om hur jag använder Padlet med eleverna. Använd gärna den här länken för att skapa ett Padlet-konto. Bella loggar in - Fake news  

Related: