background preloader

Källkritik på nätet

https://www.metro.se/viralgranskaren

Related:  KällkritikkällkritikKällkritik

Guide för källkritik för lärare Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla. Hur vet man att det är sant? Se till att kolla källan! Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Mediekunskap Syfte: Ge ökad kunskap om källor och källkritik. Passar för: åk 4-6, so, mediekunskap.Tidsåtgång: 1-2 lektioner.Förberedelser: Tillgång till Internet.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna. En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Viralgranskarens varningslista Metro Viralgranskaren är ett initiativ från Metro som sedan 2014 granskat påståenden som sprids på sociala medier för att reda ut om dessa är falska eller sanna. Detta är Viralgranskarens varningslista där vi varnar för webbplatser som sprider eller tidigare spridit falska uppgifter, med motiveringar till varför just dessa sajter finns på listan. Har du hittat en ny fejk- eller satirsajt som verkar tas på allvar? Tipsa oss med formuläret längst ned.

Stadsbiblioteket - Malmö stad Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten. Webbkakor (cookies) på malmo.se På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts. Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo.se på sidan Om webbkakor (cookies) som du når via en länk i sidfoten.

Källkritik för yngre elever I artikeln ”Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan” kan du läsa om hur lärare i förskola och förskoleklass kan utveckla arbetssätt som kombinerar digitala verktyg och medier med lek och undervisning. Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan I artikeln ”Källkritik i förskoleklass” besöker vi några skolor där lärare och bibliotekarier tagit sagan Superundersökarna som utgångspunkt för det källkritiska arbetet. ’ Källkritik i förskoleklass

Granska digitala identiteter Lektionens syfte Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om förekomsten av falska identiteter, bedrägerier och grooming på nätet. Förberedelse Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet Källkritik Lärartips för källkritiskt arbete Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är Storken – Jakob, 20, lurade hela Sverige På kort tid fick en ung man Sverige att koka med sina absurda låtsasnyheter och debattartiklar från ”arga extremfeminister”. Hans motiv? Kicken och klicken. – Det är otroligt roligt när något man skrivit ihop på en timme diskuteras av halva Sverige, och till och med kommenteras av politiker, säger Jakob till Viralgranskaren. ►LÄS MER: Nej, Gudrun Schyman vill inte förbjuda skägg Han förstår de som går på fejkartiklarna, men vissa upprörda kommentarer får även honom att häpna.

Demokrati Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda. Demokrati handlar om att alla människor ska ha lika rättigheter. Demokrati handlar om att folket har möjlighet att vara med och bestämma. Åsneryd - webbplats för källkritik - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN Förmodligen känner du till Åsneryd - om inte gör ett besök:-) Tusentals elever använder webbplatsen i sitt arbete med källkritik. Åsneryd har fräschat upp sig under sommaren - kika in och se resultatet! Du kan numera också använda adressen eller Åsneryd är en webbsida som kom till världen redan 2003 i samband med att jag planerade min undervisning i källkritik. Jag ville ha ett material som jag kunde ”lura” mina elever med och som jag sedan skulle kunna utgå från i min undervisning. Jag ville att de verkligen skulle känna sig lurade – och få ”Åsneöron”.

Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. Lärare bloggar om källkritik – Kolla Källans idélåda Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet. Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan i Linköping, låter barnen i förskoleklass bekanta sig med informationssökning och informationshantering på ett lekfullt och roligt sätt. Hon läser ett stycke ur en bok som tar upp något vardagsnära fenomen.

Fakta om källkritik Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor, för att ta reda på om informationen är trovärdig och går att lita på. Du tar reda på källans egenskaper genom att ställa frågor i stil med: Vem står bakom källan?

Related:  Digitala hjälpmedel