background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Svenskpoddenavsnitt7 retorikextramaterial. Lyssna på dialekter - Institutet för språk och folkminnen. I menyn kan du välja bland alla Sveriges landskap i bokstavsordning och hitta inspelningar från olika socknar och städer.

Lyssna på dialekter - Institutet för språk och folkminnen

Alla de ljudklipp på dialekt som vi för närvarande har utlagda på webbplatsen kan nås härifrån. En del av inspelningarna ligger direkt på varje landskapssida, medan du når andra via länkar till vår Karta. Du kan använda dig av Kartan om du förutom dialekter också är intresserad av namn och folkminnen. Kartan, som innehåller material från alla Sveriges landskap, ger en visuell överblick. Den ger också en bredare bild genom att presentera olika typer av material från våra arkiv på ett och samma ställe. De flesta inspelningarna är gjorda under andra halvan av 1900-talet och representerar ett äldre språkbruk. Bildetema Danska-finska-bokmål-nynorsk-svenska. Beskrivande text. Beskrivande texter. Vi jobbar just nu ämnesövergripande med svenska och no i vår åk 5-6.

Beskrivande texter

Alla våra ämnesövergripande jobb utgår från ett språkutvecklande arbetssätt och STL (Skriva sig till lärande). I detta område har vi fördjupat oss om djur och i svenskan har vi jobbat med hur man skriver beskrivande texter utifrån ett no-perspektiv. En del av de kunskapskrav vi jobbar mot. För att starta igång ett område så börjar vi med att inspirera och skapa förförståelse. Quiz: Vilka reklamslogans känner du igen? - News55. Är det här världens bästa annonser? 33 extremt kraftfulla reklambilder som är omöjliga att ignorera. Alla dramaövningar - från A till Ö.

Källkritik

NO med Nina. I ett resonemang och förklaring ska du ha: En bredd = flera aspekter t.ex. olika fördelar och nackdelar, miljö, påverkan för dig som individ, påverkan globalt (hela jorden)vittEtt djup = tänka följder/konsekvenser i flera led.

NO med Nina

Checklista för ett resonemang Förklara varförFörklara vad det kan leda till … leder till … som kan göra att … och då …. Det gör att …. vilket medför …. Ge exempelProblematisera Å ena sidan… Å andra sidan…Använd bindeordeftersom, vilket, därför, och, men, för att, samt, eller, däremot, dessutom, slutligen, även, till sist. Gurra Imiterar - 50 svenska dialekter. Sökresultat: tungan rätt i mun. 185605 1 Retorikmatchen handledning.

Läsa

Skriva. "Pippi kom till när jag hade luftrörsinfektion" Hur kom du egentligen på Pippis namn?

"Pippi kom till när jag hade luftrörsinfektion"

– Det är omöjligt för mig att rekonstruera detta, namnet kom bara flygande, det var inget jag hade tänkt ut i förväg. I nödlägen då jag verkligen ville bli underhållen och få mamma att fortsätta berätta gällde det att komma på något bra och Pippi kom till när jag hade en luftrörsinfektion med tillhörande feber. På den tiden var man tvungen att ligga till sängs då man hade feber - även tre dagar efter det att febern försvunnit - så du kan förstå att jag suktade efter underhållning i en tid då det varken fanns tv eller barnradio. – Jag har visst hittat på "herr Liljonkvast" (som i "Nils Karlsson Pyssling" tar med den sjuke pojken Göran till Skymningslandet, reds anm) också.

Dina kusiner har sagt att den första Pippiboken som du fick i tioårspresent skilde sig lite grann från den muntliga versionen? – Ja, Tommy och Annika var ju inte med i den ursprungliga versionen. Karin Sörbring med Karin Nyman.Foto: Cornelia Nordström.

Stavning

Ingridremvall. Sinnesövning Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen.

ingridremvall

Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Genom att diskutera hur saker upplevs med övriga sinnen ges inspiration till att krydda sin berättelse med detta. Metodik: Denna övning gör jag genom att visa WS-deltagarna bilder av de olika sinnena. Sedan får de spåna fritt (jag skriver på post-itlappar) vad kan man smaka, känna, höra, känna - i relation till PLATS och SAK/FIGUR. Meningar med elever » att skapa mening.

Känner du igen dialekten? Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska)

Minoritetsspråk + nordiska språk

Magiska skrinet. Frågebatteri - Google Dokument. Studio – literacy and writing tools for teachers, librarians, educators and classrooms. Editable Christmas bookmarks (SB1904) Miljöbeskrivningar.

Kamratrespons på muntlig text. Jag jobbar mycket med egenrespons och kamratrespons på skriven text och men även på lösningar i matematik.

Kamratrespons på muntlig text

När vi jobbar med den skrivna texten jobbar vi med stödstrukturer i form av responsformulär och vi avslutar alltid responsen, både den egna och kamratresponsen med två stjärnor och en önskan som ett sätt att sammanfatta sina åsikter. Under hösten har vi jobbat intensivt med muntlig text. Muntlig text i form av att skapa en radiopodd om valet. Lite om nordiska språk ~ Kilskrift. Jag har stött på så många lärare som tycker att det är svårt att undervisa i nordiska språk.

Lite om nordiska språk ~ Kilskrift

En del nöjer sig med att lära sina elever att räkna på de olika språken och vill det sig riktigt illa så så hoppar man helt enkelt över de få rader som finns i Lgr11 om de nordiska språken. I syftestexten: FREE Printables from MakeBeliefsComix.com! Barnens bibliotek Hem. ROMANPROJEKT. Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Www.linkoping.se/Global/Skola och barnomsorg/Områden/Ånestad-Berga/Ånestadsskolan/Skolbiblioteket/Informationssökning/Åsneryd.pdf?epslanguage=sv.

Åsneryd. 20+ Little Lonely Houses For The Solitary Soul. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Ordklasser. Www.majema.se/media/majemaarkivet/bonusmaterial/Majema-arkivet_Sprk_Drake.pdf.

ELK