background preloader

Svenska

Facebook Twitter

NO med Nina. I ett resonemang och förklaring ska du ha: En bredd = flera aspekter t.ex. olika fördelar och nackdelar, miljö, påverkan för dig som individ, påverkan globalt (hela jorden)vittEtt djup = tänka följder/konsekvenser i flera led.

NO med Nina

Checklista för ett resonemang Förklara varförFörklara vad det kan leda till … leder till … som kan göra att … och då …. Det gör att …. vilket medför …. Ge exempelProblematisera Å ena sidan… Å andra sidan…Använd bindeordeftersom, vilket, därför, och, men, för att, samt, eller, däremot, dessutom, slutligen, även, till sist. Gurra Imiterar - 50 svenska dialekter. Sökresultat: tungan rätt i mun. 185605 1 Retorikmatchen handledning.

Läsa

Skriva. "Pippi kom till när jag hade luftrörsinfektion" Hur kom du egentligen på Pippis namn?

"Pippi kom till när jag hade luftrörsinfektion"

– Det är omöjligt för mig att rekonstruera detta, namnet kom bara flygande, det var inget jag hade tänkt ut i förväg. I nödlägen då jag verkligen ville bli underhållen och få mamma att fortsätta berätta gällde det att komma på något bra och Pippi kom till när jag hade en luftrörsinfektion med tillhörande feber. På den tiden var man tvungen att ligga till sängs då man hade feber - även tre dagar efter det att febern försvunnit - så du kan förstå att jag suktade efter underhållning i en tid då det varken fanns tv eller barnradio. – Jag har visst hittat på "herr Liljonkvast" (som i "Nils Karlsson Pyssling" tar med den sjuke pojken Göran till Skymningslandet, reds anm) också. Dina kusiner har sagt att den första Pippiboken som du fick i tioårspresent skilde sig lite grann från den muntliga versionen?

Stavning

Ingridremvall. Sinnesövning Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen.

ingridremvall

Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Genom att diskutera hur saker upplevs med övriga sinnen ges inspiration till att krydda sin berättelse med detta. Metodik: Denna övning gör jag genom att visa WS-deltagarna bilder av de olika sinnena. Sedan får de spåna fritt (jag skriver på post-itlappar) vad kan man smaka, känna, höra, känna - i relation till PLATS och SAK/FIGUR. Sedan uppmanas de att försöka få med ett eller flera sinnen i sin berättelse då de berättar om vad huvudpersonen upplever. Då lapparna är skrivna väljer man ut en eller flera saker och jobbar vidare med sin egen berättelse i grupp eller individuellt. PDF med sinnena och en kort beskrivning finns nedan. Meningar med elever » att skapa mening. Känner du igen dialekten? Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska)

Minoritetsspråk + nordiska språk

Magiska skrinet. Frågebatteri - Google Dokument. Studio – literacy and writing tools for teachers, librarians, educators and classrooms. Professional artwork jumpstarts student creativity, quickly drawing them into the writing process and scaffolding their progress.

Studio – literacy and writing tools for teachers, librarians, educators and classrooms

Simple tools keeps them on track; social feedback keeps them going. Onboard students with or without email, issue challenges, review and share work, and build a beautiful class library. All in a private setting that collects NO data from you or your students. Storybird is free for educators. In fact, we pay you. “Storybird can be used by all ages, for all different subjects... Shannon Miller K-12 District Teacher Librarian at Van Meter Community School. “Users can choose artwork from a specific artist and then add text to create a storybook... Larry Ferlazzo Teacher, author, blogger. “I think I love Storybird just as much as my students enjoy using it.

Editable Christmas bookmarks (SB1904) Miljöbeskrivningar. Kamratrespons på muntlig text. Jag jobbar mycket med egenrespons och kamratrespons på skriven text och men även på lösningar i matematik.

Kamratrespons på muntlig text

När vi jobbar med den skrivna texten jobbar vi med stödstrukturer i form av responsformulär och vi avslutar alltid responsen, både den egna och kamratresponsen med två stjärnor och en önskan som ett sätt att sammanfatta sina åsikter. Under hösten har vi jobbat intensivt med muntlig text. Muntlig text i form av att skapa en radiopodd om valet. Vi har jobbat med att synligöra arbetsgången för att kunna genomföra ett sådant här projekt. Det blev ett bra tillfälle att prata om processen fram till målet. Alla har jobbat intensivt med sina program och vi har nu lagt upp dem på vår klassblogg. Därefter funderade vi på hur man skulle kunna formulera responsen i form av två stjärnor och en önskan.

Lite om nordiska språk ~ Kilskrift. Jag har stött på så många lärare som tycker att det är svårt att undervisa i nordiska språk.

Lite om nordiska språk ~ Kilskrift

En del nöjer sig med att lära sina elever att räkna på de olika språken och vill det sig riktigt illa så så hoppar man helt enkelt över de få rader som finns i Lgr11 om de nordiska språken. I syftestexten: "Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. " och under rubriken Språkbruk i det centrala innehållet:

FREE Printables from MakeBeliefsComix.com! Barnens bibliotek Hem. ROMANPROJEKT. Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Www.linkoping.se/Global/Skola och barnomsorg/Områden/Ånestad-Berga/Ånestadsskolan/Skolbiblioteket/Informationssökning/Åsneryd.pdf?epslanguage=sv. Åsneryd. 20+ Little Lonely Houses For The Solitary Soul. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Ordklasser. Www.majema.se/media/majemaarkivet/bonusmaterial/Majema-arkivet_Sprk_Drake.pdf.

ELK