background preloader

November 2019

Facebook Twitter

Vi, skuggorna – slavar i Sverige - Av Per Olsson // Artikel i Offensiv Slavarbete och rakt igenom omänskliga förhållanden är inget ”skuggsamhälle”, utan börjar bli en integrerad del av svensk kapitalism.

Vi, skuggorna – slavar i Sverige -

Det är människor, inte skuggor, vid sidan av samhället som exploateras. I den utmärkta reportageboken Vi, skuggorna – ett Sverige du inte känner till (Leopard förlag, 2019) av Elinor Torp, som också har skrivit den prisade Döden på jobbet, ges många skakande bilder från ett arbetsliv där de allra längst ner behandlas som trälar. Det är en dyster verklighet som har ”blivit en del av vår ekonomi”. Vi kan inte längre blunda för migrationskrisen. Foto: Darko Vojinovic Det är djupt oansvarigt av regeringen att öppnabför utökad anhöriginvandring och ny asylgrund.

Vi kan inte längre blunda för migrationskrisen

De senaste åren har Sverige kombinerat stor invandring med svag integration vilket inneburit omfattande påfrestningar på samhället och blottlagt vår oförmåga att integrera människor från andra länder. För att komma till rätta med integrationen måste migrationspolitiken stramas upp under en lång tid framöver. Migration och integration är två sidor av samma mynt, skriver de skånska moderaterna Maria Malmer Stenergard och Anna Jähnke. Gång på gång försöker regeringen sätta bilden av att flyktingkrisen nu är över. För varannan utrikesfödd tar det över åtta år innan de kommer i arbete och för de som saknar gymnasieutbildning tar det hisnande 18 år.

"Allt fler strandsatta i Sverige utanför alla skyddssystem" Debatt Publicerad: 2019-11-26 11:03 DEBATT – av Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och tidigare utredare i utredningen om praktiska verkställighetshinder och preskription En ung man besöker en frivilliggrupp som erbjuder rådgivning om asyl.

"Allt fler strandsatta i Sverige utanför alla skyddssystem"

Han har meddelats beslut om utvisning från Sverige, men kan inte lämna landet. Mannen förklarar att han inte vet när, eller ens om, något kommer hända i hans ärende. Vi har en regering som låter radikala islamister härja fritt. DEBATT.

Vi har en regering som låter radikala islamister härja fritt

Sex personer som bedöms som säkerhetsrisker och ska utvisas är på fri fot. En av dem är spårlöst försvunnen, sedan han struntat i sin anmälningsplikt. Damberg, hur ska du stoppa säkerhetshoten från att röra sig fritt? DEBATT.

Damberg, hur ska du stoppa säkerhetshoten från att röra sig fritt?

De sex individer som bedömts utgöra hot mot Sveriges säkerhet och trots beslut om utvisning har släppts ur förvar då utvisningarna inte kunnat genomföras visar på bristerna i svensk lagstiftning. Vi är många som fortfarande väntar på regeringens och Mikael Dambergs plan för att skydda Sverige från personer som inte borde kunna röra sig ute i samhället. På initiativ av Moderaterna samlas i dag riksdagen till en särskild debatt med anledning av att personer som Säkerhetspolisen bedömt utgör ett hot mot rikets säkerhet släppts fria. Beslut har fattats om att dessa individer ska utvisas, men på grund av verkställighetshinder har de inte kunnat genomföras. Istället kan de röra sig fritt i samhället. 14 dagars fängelse för att ha rekryterat eller finansierat en terroristorganisation, är orimligt lågt mot bakgrund av brottets allvar. Nummer på alla men ingen har koll.

Tåget från Köpenhamn rullar avstannande in mot Station Hyllie.

Nummer på alla men ingen har koll.

En högtalarröst upplyser passagerarna att här väntar pass- och id-kontroll. Tåget står still. Minuterna går. Till sist uppenbarar sig en polis och en passkontrollant. Långsamt arbetar de sig igenom vagnen, passagerare för passagerare. Premiuminnehåll. Partier vill låsa in säkerhetshot längre. Vägledande: Ungdom utvisas trots gymnasielag. Under torsdagen meddelade Migrationsöverdomstolen en prejudicerande dom kring de ungdomar, cirka 7 500 stycken, som omfattas av gymnasielagen och sökt uppehållstillstånd med stöd av den.

Vägledande: Ungdom utvisas trots gymnasielag

En ungdom som omfattas av gymnasielagen, som trädde i kraft i juli 2018, vägras nämligen uppehållstillstånd och ska utvisas till hemlandet Afghanistan. Detta på grund av att han i maj förra året dömdes av Malmö tingsrätt för en rad brott som ägde rum i november 2017. Två fall av våldsamt motstånd, olovlig körning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Staffet stannade vid böter på grund av ungdomens uppgivna ålder. – Bötesbrott brukar normalt inte leda till utvisning, säger Nils Pålbrant, rådman är specialiserad på ungdomsmål och brottmål vid Uppsala tingsrätt.

Eu-medborgare slipper utvisning - trots två inbrott på 18 månader. Straffrätt Publicerad: 2019-11-29 13:50 Foto: Jonas Ekströmer /SCANPIX Att den litauiske mannen begått två inbrottsstölder på 18 månader räcker inte för att utvisa honom från Sverige, enligt en oenig hovrätt.

Eu-medborgare slipper utvisning - trots två inbrott på 18 månader

Mannen fick i tingsrätten ett års fängelse och fem års utvisning, men döms nu alltså bara till fängelse. Brottsligheten räcker, med hänsyn till den begränsade återfallsrisken, inte för att utvisa en EU-medborgare. Pantburkstjuv får fängelse och utvisas - Strängnäs - Eskilstuna Kuriren. Åsa Wallin Mannen, som är utländsk medborgare och periodvis vistas i Sverige, är enligt Eskilstuna tingsrätt tidigare dömd för flera brott.

Pantburkstjuv får fängelse och utvisas - Strängnäs - Eskilstuna Kuriren

I Sverige för grova olovliga körningar samt snatteri och i hemlandet för stöld med hjälp av, eller hot om, våld eller vapen mot person. Nu döms 23-åringen för två stölder – en i Mariefred och en i Norrköping – och grova olovliga körningar. Med tanke på den tidigare och nya brottsligheten bedömer domstolen att mannen riskerar att fortsätta sin brottsliga bana. Rätten konstaterar att han saknar jobb i Sverige, aldrig haft ett lagligt arbete här och saknar svensk adress. Därför blir påföljden fängelse i fem månader och utvisning, med förbud att återvända på tre år. Damberg om de frisläppta islamisterna: Utvisningshinder ska undanröjas. Totalt togs sex personer i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) vid Säpos offensiv i våras.

Damberg om de frisläppta islamisterna: Utvisningshinder ska undanröjas

Och i veckan beslutade regeringen att männen, som enligt Säpo bidrar till islamisk radikalisering och utgör en fara mot Sverige, ska utvisas. Men utvisningarna kan inte verkställas på grund av situationen i deras hemländer. ”Äventyrar Sveriges säkerhet” Moderatledaren Ulf Kristersson går till hårt angrepp mot Stefan Löfvens regering angående frisläppandet av de sex männen. – Det är en absurd situation. Oppositionens föreslår nya åtgärder mot utvisningsdömda imamer. Under fredagen hölls en debatt, som Moderaterna initierat, om hur man ska kunna verkställa utvisning av personer som utgör säkerhetshot. Debatten kommer efter att sex imamer som av Säpo klassas som ett hot mot rikets säkerhet, dömts till utvisning. Men som senare stoppades i domstol på grund av situationen i deras hemländer. Oppositionen vill se förändringar Centerpartiets förslag går ut på att de som bryter mot anmälningsplikten ska hamna i förvar.

Moderaterna vill ge mer pengar till Säkerhetspolisen för att punktbevaka imamerna och Sverigedemokraterna ser hellre att man portar imamerna från att vistas i moskéer. Damberg kritisk till förslagen Mikael Damberg ansåg att Centerns förslag var ”ett konstruktivt inlägg i debatten”, men upplevde samtidigt att inget parti kom med några nya idéer. Vill regeringen inte stoppa ID-fuskarna? Skuggsamhället, kallas det ofta.

Spökpersoner, säger gränspolisen. Drygt 870 000 utländska medborgare har fått svenska samordningsnummer – och uppemot hälften har inte kunnat styrka sin identitet. Det utbredda ID-fusket uppmärksammas nu i artikelserier i både DN och SvD. Anställda utan arbetstillstånd utnyttjas på byggarbetsplatser, nagelsalonger och restauranger – på sina håll till den grad att det är svårt för schysta företag att konkurrera. Enligt Nationellt underrättelsecentrum används falska eller kapade identiteter till såväl bidragsbrott som terrorfinansiering. Swedavia: Säkerhetsluckor på Arlanda ska täppas till. Hittills i år har gränspolisen vid Arlanda, så vitt känt, upptäckt fem individer som arbetat inne på säkerhetsklassat område på flygplatsen, trots att de saknade så väl arbets- som uppehållstillstånd.

I februari handlade det om tre uzbekiska medborgare som fått jobb i ett städföretag som polisen själva upphandlat. Trots att polisen själv intygad att de tre männen var säkerhetsprövade missade man att de tre uzbekerna inte ens hade rätt att vistats i Sverige. Polisen anmälde sig själva för tjänstefel efter det inträffade, men anmälan lades ner. Städföretaget, som enligt Säkerhetsskyddslagen, är huvudansvarig för att det sker en grundläggande prövning straffades med en företagsbot på 180.000 kronor – men de fick behålla städavtalet med polisen. Under den gångna veckan var det dags igen. De fem individerna hade alla – åtminstone på pappret – genomgått godkända säkerhetsprövningar.

Ett annat bekymmer är att det heller inte är säkert att ”rätt” individer prövas. Samordningsnummer kan ges utan att identiteten är styrkt. Artikel. - Det är hemskt att flickor som gått genom extrema faror för att komma till ett säkert ställe blir utvisade, säger Monirah Hashemi. Hon kom själv till Sverige på ett kulturellt gästarbete 2013 och har turnerat både i Sverige och utomlands med Riksteatern och den egenskrivna pjäsen Sitaraha, som handlar om kvinnors svåra situation i Afghanistan. En uppföljare, Sitaraha 2, sätts upp till hösten och handlar om ensamkommande flickors flykt. Att det är så många fler pojkar än flickor som flytt från Afghanistan har kulturella orsaker, förklarar hon. - Det är alltid farligare för kvinnor och flickor att resa.

Familjen och släktingar låter dem inte resa utan en manlig familjemedlem. Migrationsverkets statistik visar att det är lättare för flickor och kvinnor från Afghanistan att få asyl i Sverige, än vad det är för män och pojkar. Krönika: ”Den glupande hungern vittnar om hennes utsatthet” Vårt möte är en ren slump och Simin Rezai är misstänksam och avvisande. Hon tror att vi är svenska poliser som rest till Paris för att gripa henne, ta henne till Sverige och flyga henne tillbaka Afghanistan.

Till slut börjar hon sakta prata. Under sin första vecka i Paris har hon levt på frukt och vatten, som frivilliga hjälparbetare delar ut bland migranterna som sover utomhus runt Porte de la Chapelle. ”Det går inte att sova bland alla råttor” Världen - Flickan under bron. Tvångsutvisningarna intensifieras till världens farligaste land. Simin försvann spårlöst från Karlstad – återfanns i tältläger i Paris.

Hon är ensam, rädd och frusen när SVT:s team Claes JB Löfgren och fotograf Emil Larsson möter Simin Rezai vid ett av de tältläger som uppstått under broarna i den franska huvudstaden. – Sedan jag kom hit för en vecka sedan har jag sovit ute på gatan. Fotografen: Det var ett oförglömligt möte. Fotograf Emil Larsson berättar om ett starkt möte. – Hennes och tolkens ögon möttes, bara en sekund, och de kände igen varandra. Saknade uppehållstillstånd – fick städjobb hos polisen på Arlanda. Samordningsnummer kan ges utan att identiteten är styrkt.

Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot - Riksdagen. Aktivisten Elin Ersson överklagar till hovrätten. Ali och Mushtaba kan sättas på planet till Afghanistan i dag. Hon ska utvisas ensam till Afghanistan. Utvisningen av Ali och Mushtaba stoppades – framtiden oviss. Väskorna var packade och personalen hade informerat Mushtaba om att han skulle vara redo att deporteras till Kabul i Afghanistan. Han har en dokumenterad funktionsnedsättning och har till stor del svårt att förstå informationen från personalen, men han förstod att han var med på listan. Uttalande: Utvisningar av barnfamiljer till Afghanistan behöver stoppas! - Svenska kyrkan. Svenska kyrkan bedriver ett omfattande arbete för och med människor på flykt. Dådet som fick Danmark att införa gränskontroller mot Sverige. ”Absurda anklagelser från MP och V” Som politiker har vi alla ett stort ansvar att inte vilseleda medborgarna.

Det gäller även Malin Björk (V) och Alice Bah Kuhnke (MP), som helt förvränger mitt budskap om behovet av att sätta stopp för människosmugglarna på Medelhavet. Jag kan inte se något annat syfte än att, i sann vänsterpopulistisk anda, brunsmeta mig och Kristdemokraterna. Björks och Kuhnkes anklagelser om att mitt parti och jag inte skulle värna asylrätten eller civilsamhället är absurda. Det kanske blir så när man inte har några egna, trovärdiga förslag för en human, ordnad och ansvarsfull migrationspolitik. Ge Abdolah och Samiaullah en fristad i Sverige.

M: Undanröj hinder för utvisningar av personer som utgör säkerhetshot. Danska gränskontroller ses som kritik mot svensk flyktingpolitik - nordiska politiker hoppas kontrollerna inte blir fler. Norden ska bli världens mest integrerade region, har de nordiska regeringarna slagit fast. Ändå införs nya gränskontroller och gränshinder avskaffas långsamt.

Är den fria rörligheten inom Norden hotad? Fler byter spår: ”Ett sätt att undgå utvisning” Arbetsmarknaden23 september 2019 20:25 Att asylsökande som fått avslag byter spår och i stället söker arbetstillstånd blir allt vanligare. Ensamkommande med avslag dras in i kriminalitet - TT. SKL: Gymnasielagen har kortslutit sig själv. Deportationerna till Afghanistan fortsätter trots stora protester - Nyhetsmagasinet Syre. Mer demonstrationer, fler deportationer och så börjar allt om igen - Nyhetsmagasinet Syre. Ansiktsigenkänning testas på flygplats. Nyheterna på TV4 Play - Kontroversiell teknik ska stoppa terrorister från att ta sig in i Sverige. Ensamkommande med avslag dras in i kriminalitet. Stor insats mot internationella brottsnätverk - Nyheter (Ekot)

Stöldligor knips åt i sju svenska hamnar. Operation Trident ska stoppa utländska stöldligor. Rysk man jobbade på Arlanda utan tillstånd. Man jobbade på Arlanda flygplats och var papperslös. Massdeportation till Kabul från Arlanda ikväll - Nyhetsmagasinet Syre. ”Har min dotter inte rätt till sin pappa?” - Nyhetsmagasinet Syre. Liv utan gränser protesterar på barnkonventionens 30-årsdag - Nyhetsmagasinet Syre. KD: Skuggsamhället ska inte tillåtas att växa. Gränspolisen: Ska inte leda till stora förseningar - Nyheter (Ekot)

Gränsland Öresund. Ska stoppa kriminella från Sverige – därför inför Danmark kontroller - Nyheterna - tv4.se. Danska gränskontroller mot Sverige och gemensamma krafttag mot brottsligheten - Efter fem - tv4.se. Hundratals ensamkommande kan bli bostadslösa - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland. Särskild rapport nr 20/2019: EU:s informationssystem till stöd för gränskontroll – ett kraftfullt verktyg, men mer fokus på aktuella och fullständiga uppgifter behövs. Danmark inför gränskontroller mot Sverige. Damberg slår tillbaka mot kritiken: De undergräver Säpos arbete. Barn som ska utvisas får dåligt stöd – UNICEF Sveriges blogg. Elin Ersson döms till böter för försök att stoppa utvisning. Flygplansaktivist fälls av tingsrätten – igen. Unicef kritisk till hantering av barn som utvisas.

Aktivisten Elin Ersson döms till dagsböter – igen. Unicef: Barn ges dåligt stöd vid utvisning - Nyheter (Ekot) En av de sex radikala islamisterna försvunnen. EU-visum nyckel när ”spökpersoner” lockas till Sverige. Terrordömd kan inte utvisas – hotas i hemlandet - P4 Jämtland. Därför utvisas inte imamerna: ”En bedömningsfråga” David Lega (KD): Hjälp till smugglare hjälper inga flyktingar. M beskyller trög Löfven för frisläppandet av utvisade islamister - Nyheterna - tv4.se. Damberg: Hinder för utvisning ska undanröjas. 46-åringen som greps i Strömsund misstänkt för terrorbrott har släppts. Därför kastas jihadist-imamerna inte ut ur Sverige – ännu. Gränspolisens larm: ”Spökpersoner” utnyttjar svenska systemet. David Idrisson kan inte utvisas – släpps ur förvar. Därför utvisas inte imamerna: ”En bedömningsfråga” Angered: Man skjuten i foten. 45-åring skjuten i foten i Angered - P4 Göteborg.

Skottlossning i Angered – man skjuten i foten. ”I skuggsamhället finns inga kollektivavtal eller minsta löner” Issa flydde till Sverige – nu är han tillbaka i Afghanistan. Damberg: Hinder för utvisning ska undanröjas. Damberg svarar på kritiken: Bättre om översynen gjorts tidigare - Nyheter (Ekot) Polisen: Utländska ligor bakom bil-och båtstölder. 1 000 barn väntar på tvångsutvisning till Afghanistan. Trots besluten – polisen utvisar inte barnfamiljer till Afghanistan. Experter: Svårt lösa frågan om utvisade imamerna. Samtliga sex förvarstagna islamister utvisas - Nyheter - Norrköpings Tidningar. Demokratin är under attack.