background preloader

Miljö

Facebook Twitter

Lärorika program för alla utbildningsnivåer. Sysav – tar hand om och återvinner avfall. Bomull är det absolut vanligaste materialet i t-shirts.

Sysav – tar hand om och återvinner avfall

Det är skönt att bära närmast kroppen men ganska svårt att odla. Skräplabbet. Lektionsforslag skola. Håll Sverige Rent. Sökresultat: Hållbar utveckling. Östersjön miljöproblem. Våra ekologiska fotavtryck. Play / Ditt ekologiska avtryck – en film om klimatångest, växthusgaser och förändring. Ditt ekologiska avtryck – en film om klimatångest, växthusgaser och förändring Logga in för att se, lyssna eller boka produkten Om Har du klimatångest?

Play / Ditt ekologiska avtryck – en film om klimatångest, växthusgaser och förändring

Då är du inte ensam – nästan varannan svensk oroas över klimatet, visar en ny opinionsundersökning. Mest klimatångest har unga tjejer – medan äldre män oroar sig minst. Vår Miljöhjälte - Magnus Carlson - Världsnaturfonden WWF. Detta händer varje dag i Östersjön - Världsnaturfonden WWF. MEDAN DU SOV ... - Världsnaturfonden WWF. … flydde en orangutangfamilj uppåt i träden, medan stammarna sågades av och fälldes runtomkring dem.

MEDAN DU SOV ... - Världsnaturfonden WWF

På gigantiska åkermarker utan naturliga ängsväxter letade bin förgäves efter mat, innan de segnade ner och dog av svält. MEDAN DU SOV ... - Världsnaturfonden WWF. I en värld utan bin - Världsnaturfonden WWF. Ekologiska fotavtryck - Världsnaturfonden WWF. Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan. Riksdagens mål uppnås inte "Den biologiska mångfalden ska bevaras” – så står det i riksdagens miljökvalitetsmål.

Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

Sverige har också skrivit på Konventionen om biologisk mångfald och har därmed lovat att försöka bevara den naturliga mångfalden inom landet. I dagsläget ser det inte ut att lyckas. Ett av de miljömål som Sverige ska arbeta efter heter “Ett rikt växt- och djurliv", det vill säga biologisk mångfald. Men Naturvårdsverket bedömer inte att målet kommer att nås till 2020. Vad är de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige? Natursidan. Lektionsplaneraren.

Miljömässigt hållbar konsumtion. Ordlista om energi, klimat och hållbar utveckling. Klasser. Lärarrum - Sophias Sopskola. Att jobba med avfallsfrågor i skolan är både tacksamt, lätt och roligt.

Lärarrum - Sophias Sopskola

Det är ett ämne som ligger nära oss alla. Alla har sopor hemma, alla har ett förhållningssätt till det och det nära perspektivet från min egen sophink har långt gående konsekvenser för stora frågor som angår både mig och hela världen. Sambandet mellan det jag gör i min vardag och hur planeten påverkas är både tydligt och lätt att förklara. Vi föreslår nedanstående matris som utgångspunkt för arbetet i skolan. Utifrån den kan man välja vad man vill fokusera på utifrån sin egen klass, egna förutsättningar, tidstillgång och lokala resurser. Uppgifter och experiment - www.kappala.se. Här hittar du förslag på uppgifter och experiment om avloppsrening och kretslopp.

Uppgifter och experiment - www.kappala.se

Förslag på lektionsupplägg hittar du under Lärarhandledning. För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av uppgifterna rekommenderar vi att ni först tittar på våra filmer om avloppsrening, diskuterar och svarar på våra frågor. FilmerFrågor kopplade till filmerna Experiment Vad löser upp sig? Det är bara toalettpapper som får spolas ner i toaletten, allt annat papper ska slängas i papperskorgen. Eh handledning aldre 2019 webb 190222. 6315 youthlpreport svensk final. Our Planet - skolmaterial - Vår planet på hållbar väg - Världsnaturfonden WWF. Our Planet - Världsnaturfonden WWF. Overshoot Day 29 juli: Jordens resurser tar slut för i år - Världsnaturfonden WWF. Redan i dag, måndag den 29 juli, har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser.

Overshoot Day 29 juli: Jordens resurser tar slut för i år - Världsnaturfonden WWF

Det innebär att ”Overshoot Day” för hela vår planet infaller rekordtidigt i år. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande, och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter. Hallbar utveckling v. Faktablad för skolor. Klädernas miljö och klimatpåverkan – Naturskyddsföreningen i skolan. Varför köper vi så mycket kläder?

Klädernas miljö och klimatpåverkan – Naturskyddsföreningen i skolan

Jo, det finns många saker som spelar in. Det kommer hela tiden nya trender och nya plagg i butikerna som lockar till fler köp. Kläder säljs ofta till ett lågt pris, vilket innebär att många fler har råd att köpa nya kläder ofta. Att köpa kläder har blivit en hobby och en fritidsaktivitet för många. Vad är problemet? Kläderna innehåller material som kräver stora resurser att producera. Det finns inte oändliga resurser för att tillverka kläder. Det är miljöbelastande att tillverka kläder. Kläder kan vara tillverkade under dåliga arbetsförhållanden. Om företaget som säljer kläder inte har en bra kontroll på hur tillverkningskedjan ser ut och ställer krav på sina fabriker finns stor risk att plagget har tillverkats på ett oschysst sätt. En tröjas livscykel. Följ T-shirten. Ämnen: Ke, Bi, Ge, Hkk, Bl, Sv, Sl Övningen Följ T-shirten handlar om att öka förståelsen för alla steg i ett klädesplaggs eller en textilprodukts livscykel.

Följ T-shirten

Det handlar om energianvändning och klimat- och miljöpåverkan. Du som lärare kan även välja att addera sociala perspektiv såsom arbetsvillkor och hälsoaspekter. Ordkort hallbar utveckling 2018 0. Ordlista 2018 1. Energismart affisch 1. Växthusgaser och växthuseffekten - konsekvenser av människans påverkan (Geografi > Miljö och hållbarhet) Klimatscenarier klimatet och framtiden 2018. Läromedel - NE.

Redaktionens favoritfilmer om miljön. Ibland blir till och med vi på re­dak­tio­nen trötta av att läsa FN-rap­por­ter och behöver sätta oss ner framför en riktigt bra film.

Redaktionens favoritfilmer om miljön

Kul­tur­re­dak­tö­ren frågade några av våra re­dak­tions­med­lem­mar om vilka deras fa­vo­rit­fil­mer med miljötema är. Anna Ljung­ström Avatar (2009) ”Om vi pratar spelfilm tillhör James Camerons Avatar en favorit, delvis av no­stal­gis­ka skäl. Den var en viktig del i mitt eget mil­jöupp­vak­nan­de i tidiga tonåren. För lärare - Världsnaturfonden WWF. Härifrån till hållbarheten: Omställning. Klimatresan: Sverige koldioxidbantar.