background preloader

Ekonomi

Facebook Twitter

Välfärdsmodeller. GYStefan HT 2015. Så ska arbetslöshet bland unga lösas. Konjunkturer arbetslöshet inflation. Poor us - Why Poverty? - Dokumentärfilm.nu. About Video Uploaded on 9 February, 2013 En animerad dokumentärfilm om fattigdomens historia.

Poor us - Why Poverty? - Dokumentärfilm.nu

Money As Debt - Full Length Documentary. Uppslaget-frihandel_573712. Samhällsekonomi och ekonomisk utveckling. Ekonomiskakretsloppet.jpg (JPEG Image, 435 × 312 pixels) Korta pensionsfakta - Pensionsmyndigheten. Pensionärer i Sverige och utomlands Antal pensionärer med allmän pension 2013 var 2 065 000 varav 1,8 miljoner med svenskt medborgarskap. 136 800 personer nybeviljades hel eller delvis allmän pension 2013.

Korta pensionsfakta - Pensionsmyndigheten

Statistik ålderspension 1 285 000 pensionärer födda 1938 och senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert. 780 000 pensionärer födda 1937 och tidigare omfattas inte av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett enklare kuvert. Pressmeddelande årsbesked pensionärer 2014 2013 fanns 138 355 personer bosatta utomlands med svensk pension. Lyxfällan - Avsnitt 11 - TV3 Play. Studentbudget. Faktura-telia.png (PNG Image, 500 × 648 pixels) Lyxfällan - TV3 Play. Greklands kris. Pension från flera håll - Pensionsmyndigheten.

Din pyramid kan se annorlunda ut Pyramiden ovan symboliserar de olika delarna i pensionssystemet.

Pension från flera håll - Pensionsmyndigheten

Hur stora de olika delarna är i just ditt pensionssparande eller om alla delar finns med är individuellt för dig. Privat pensionssparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver. Din allmänna pension. Om pensionssystemet - Pensionsmyndigheten. Det reformerade pensionssystemet är ett så kallad avgiftsbestämt system där pensionerna är helt och fullt kopplade till inbetalda avgifter för individens så kallade pensionsrätter.

Om pensionssystemet - Pensionsmyndigheten

Varje års pensionsrätt under hela livet ligger till grund för pensionen, till skillnad från ATP-systemet där pensionen byggdes på intjänade pensionspoäng för de 15 bästa åren. Sjukförsäkring. Hur ser ekonomin ut om du blir sjuk?

Sjukförsäkring

Det sociala sjukförsäkringssystemet ger dig ett visst grundskydd, men ekonomin för dig som företagare kan bli hårt ansträngd vid längre tids sjukdom. Så här fungerar sjukförsäkringssystemet. Ung konsument - Startsida - Ung Konsument. Lektionsbanken - Lektion - Sex snabba frågor om konsumenträtt. Ett kort kunskapstest som tar pulsen på elevernas kunskaper om grundläggande konsumenträtt.

Lektionsbanken - Lektion - Sex snabba frågor om konsumenträtt

Uppgiften ger en fingervisning om hur mycket eleverna kan om detta. Uppgiften kan också fungera lite som en uppvärmnnigsövning för fortsatt fördjupning i ämnet. Instruktion Låt eleverna individellt lösa kunskapstestet och svara på frågorna nedan. 1. Lektionsbanken - Lektion - Tre skräcksenarior för en student. Makroekonomi 2.0 by Martin Andersson on Prezi. Privatekonomi by Martin Andersson on Prezi. Statens utgifter 2015. Skattekollen - Vart går dina skattepengar? Vi kan leva utan tillväxt. Det är en myt att välstånd kräver ständig tillväxt.

Vi kan leva utan tillväxt

När regeringar i hela världen vill öka konsumtionen i krisens spår är det hög tid att inse att miljön inte tål en evigt ­växande ekonomi, skriver Christer Sanne. Äntligen vill man utropa, äntligen vågar ett offentligt sanktionerat organ säga att tron på fortsatt ekonomisk tillväxt är fantasier och önsketänkande! Dessutom kan man peka på konkreta och trovärdiga alternativ. Rapporten ”Prosperity without Growth?” (Välstånd utan tillväxt?) Att särskilt västvärlden konsumerar mer än jorden tål är välkänt. Frihandel ska inte gå före rätten till mat. EU – nästan alltid uppbackade av Sverige – sätter nästan alltid liberalisering och avregleringar före andra viktiga målsättningar.Jens Holm USA har nyligen dragit Indien inför Världshandelsorganisationen, WTO.

Frihandel ska inte gå före rätten till mat

Indien har enligt USA otillbörligen gynnat lokal produktion av solpaneler inom ramen för landets nationella solenergiplan. I våras fälldes Kanada av WTO:s tvistelösningsmekanism, efter anmälan av Japan och EU, för att provinsen Ontario haft utvecklandet av lokala jobb och företag som ett av kriterierna i sin omfattande satsning på förnybar energi. SLI.SE. Film och spel. Det har blivit bättre. Då man promenerar längs med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att föreställa sig att Sverige för mindre än 150 år sedan var ett fattigt land.

Det har blivit bättre

Men hur blev Sverige det land det är idag? Nationalekonomi för unga. Skola. På denna sida kan du ladda ner skolmaterial från Ekonomifakta.

Skola

Här hittar du bland annat Klas Eklunds bok Vår ekonomi – i korthet samt information om vår populära (och kostnadsfria) föreläsningsturné Det har blivit bättre. Vår ekonomiLadda ner Klas Eklunds bok Vår ekonomi – i korthet samt frågor att diskutera i klassrummet. Boken ger eleven alla de verktyg som behövs för att förstå samhällsekonomin och ger dessutom en unik insikt i Sveriges ekonomi. Författaren, Klas Eklund, är en av Sveriges främsta läroboksförfattare och tillika en av Sveriges mest anlitade och erkända ekonomer.Det har blivit bättrePå 150 år har Sverige gått från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli en modern välfärdsstat. Ekonomismart. ”Förstå marknadsekonomin är viktigt för demokratin” I medierna matas vi med Greklands skuldkris och den ekonomiska situationen i länder som Spanien och Italien. EU har krismöten för att förhindra eurosamarbetets kollaps. Ekonominyheter tar en självklar och stor plats i tidningar, tv och radio, och program om privatekonomi som TV3:s Lyxfällan fångar tittare vecka efter vecka.

Dessutom lyfter de nya kursplanerna i samhällskunskap tydligt fram undervisningen i ekonomi, både privatekonomi och samhällsekonomi, i det centrala innehållet. Trots detta tycks svenska samhällskunskapslärare inte prioritera ekonomiundervisning särskilt mycket. Det är allvarligt, anser Bengt Schüllerqvist, föreståndare för CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet. – Eleverna måste få kunskaper så att de kan förstå och delta i den ekonomiska debatten. Enligt en internationell jämförelse saknar svenska elever kunskaper om ekonomiska begrepp. Ekonomi och handel. Till privatekonomin hör också det ansvar som följer i rollen som konsument.

De lagar som reglerar våra avtal på marknaderna rymmer både rättigheter och skyldigheter. Här ingår bland annat frågor om avtal för egna boendet och när man som sambo ska dela hem och bohag med någon annan. Många ungdomar hamnar direkt efter skolan i ett växande ekonomiskt risktagande. Material för undervisning i ekonomi. Samhällsekonomi by Martin Andersson on Prezi. Untitled Prezi by Olga Smirnoff on Prezi. VÄLFÄRD by Pär-Anders Zetterberg on Prezi. Internationell ekonomi idag och i framtiden - Handel Miljöekonomi Resursfördelning av Leif Holmvall, Hans Axelsson utgiven av Liber - Bläddra i boken på Smakprov.se.