background preloader

Kommunikation

Facebook Twitter

Härskarna ibland oss. Jagets Försvar Gg. Celeste Headlee: 10 regler för bättre samtal. Förortsungar. SSU uttalar sitt stöd för Alia Khalifa - SSU. Låt niqabtjejen studera – men inte jobba – Lundagard.se. Mångfald eller enfald?

Låt niqabtjejen studera – men inte jobba – Lundagard.se

Att tillåta niqab, en huvudduk som endast blottar ögonen, på en utbildning skulle kanske innebära både och. Men att inte tillåta den kan i värsta fall visa sig vara enbart det senare. Förra veckan kunde vi läsa i tidningarna om 24-åriga Alia Khalifa som bär niqab och läser till barnskötare på Åsö vuxengymnasium. Stockholms stad hävdar att hennes klädsel inte lämpar sig för det yrket. Nu behandlas ärendet av diskrimineringsombudsmannen, DO. Alla har rätt till utbildning, oavsett religiös övertygelse, klädstil eller politisk bakgrund. Alia Khalifa: Förbjud mig inte att vara mig själv. Jag har burit heltäckande slöja - niqab - sedan i i fjol.

Alia Khalifa: Förbjud mig inte att vara mig själv

Jag tog beslutet efter noggranna studier av islam. Niqab är en del av islam och inte en kulturell sedvänja som många i okunskap hävdar. Inom de fyra islamiska rättsskolorna anser en del att niqaben är obligatorisk, medan andra menar att det enbart är en stark rekommendation. Judendomen. Gud sa till Abraham att han och hans familj skulle bege sig till Kanaans land - det förlovade landet (nuvarande Israel och Palestina).

Judendomen

Gud slöt ett förbund (överenskommelse) med Abraham. Förbundet innebar att Gud skulle skydda judarna som hade blivit utvalda att sprida budskapet om Gud i hela världen. Överenskommelsen innebar också att judarna skulle följa Guds lag. Abraham och hans ättlingar gav därefter upphov till Israels tolv stammar. Abraham räknas därför som judarnas stamfader.

Eftersom judendomen också utgör grunden för kristendomen och islam brukar de tre religionerna tillsammans kallas för de abrahamitiska religionerna. Om Raoul Wallenberg - Raoul Wallenberg Academy. Historisk bakgrund. "Trodde aldrig att jag skulle överleva koncentrationslägret" - Malou Efter tio (TV4) Vad är grejen med Förintelsen? Kalla fakta - Var går gränsen för extrema plagg (islam)? - Del 3. Kalla fakta - Var går gränsen för extrema plagg (islam)? - Del 2. Kalla fakta - Var går gränsen för extrema plagg (islam)? - Del 1. Henrik Fexeus - kroppsspråk (Hjärnstorm) En rolig historia : Kommunikationens historia - Play - NE. Communication Fail. Vika papper » LEKDATABASEN. Grupputveckling i fyra faser.

Allt mer arbete sker i grupp och ju mer komplex en uppgift är, desto större är behovet av att samarbeta.

Grupputveckling i fyra faser

Genom ökad kunskap om hur grupper fungerar har arbetsgruppen större möjligheter att utvecklas i rätt riktning, prestera bättre och i högre grad skapa engagemang och arbetsglädje. Till grund för den här texten ligger Susan Wheelans grupputvecklingsmodell, där gruppens utveckling sker stadievis. Gruppen by Åse Holmberg. Creaza. Creaza. Härskartekniker del 1 - www.alltomjamstalldhet.se. Lär dig fajtas mot härskarna — Vision. Tipsen: Så bemöter du härskartekniker. Förminskad, förlöjligad och utfryst.

Tipsen: Så bemöter du härskartekniker

Att bli utsatt för härskarteknik är både obehagligt och destruktivt. Men det går att värja sig – så här identifierar och bemöter du kontorets ”härskare”. Det var i slutet på 60-talet som den norska socialpsykologen formulerade teorin om de fem härskarteknikerna – strategin bakom den ”dolda makten” som utövas i styrelserum och på arbetsplatser världen över. I november släpper författarduon Rebecka Bohlin och Sara Berg boken ”Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier”.

Fakta och olika exempel om att kommunicera med andra människor - gratis utveckling på biz4you.se. Avkodning avser översättning av kodad data till ursprunglig form. läsa och tolka brevet Mottagaren får det kodade budskapet och avkodar det, vilket sker genom att exempelvis läsa och tolka brevet.

Fakta och olika exempel om att kommunicera med andra människor - gratis utveckling på biz4you.se

Därefter sker en återkoppling till sändaren. Mellan sändaren och mottagaren kan det ske brus d.v.s. störande faktorer som gör att budskapet blir otydligt. Brus kan vara buller, hög musik, synintryck, överflödig information eller motsägelser alltså saker som skapar förvirring. När mottagaren tar emot budskapet gör den en avkodning likadant som sändarens kodning, högt personlig. Avkodning påverkas också av mottagarens känslor för sändaren, värderingar eller erfarenheter av liknande situationer. " avkodning menas inte bara en ”översättning” från skrift till tal. Med avkodning menas att man har identifierat det skrivna ordet dvs. dess betydelse, uttal och grammatiska egenskaper. Så blev barngruppen på förskolan tryggare med hjälp av struktur. Hur gör man en splittrad barngrupp tryggare?

Så blev barngruppen på förskolan tryggare med hjälp av struktur

Bellisgårdens förskola arbetar med veckoscheman, struktur och ett gemensamt synsätt bland pedagogerna. – Oavsett vilken pedagog barnen går till ska det vara samma förhållningssätt som gäller och samma barnsyn, säger Louise Hansson, förskollärare. Förra sommaren började Aina Eckman, Louise Hansson och Sandra Malmström arbeta tillsammans i ett nytt arbetslag på förskolan. Barngruppen, bestående av 23 barn mellan tre och fem år, beskrevs som otrygg, bland annat efter att ha haft flera olika vikarier och när barnen befann sig i större sammanhang fanns det närhet till konflikter. – Utifrån det fick vi börja med att bygga en struktur, en grundstruktur fanns inte, säger Louise Hansson.

Arbetslaget pratade om vad de behövde se över för att få ihop en fungerande struktur och ett arbetssätt. – Hur är vi med barn och hur ser vi på barn, där fick vi börja, säger Aina Eckman, barnskötare. Barns delaktighet och utforskande. En konst att få till den goda gruppen  I en välfungerande grupp är det högt i tak, man respekterar varandras olikheter och sätt att vara och alla kan känna sig trygga.

En konst att få till den goda gruppen 

Förutom att det blir roligare så triggar barnen varandra att utvecklas. Självklarheter, kan man kanske tycka, men vad är det som gör att vissa grupper fungerar bättre än andra? Och varför börjar det plötsligt storma efter en tid i den tidigare ganska stillsamma gruppen? Det finns ett antal psykologiska teorier och modeller som försöker förklara just det. Your body language may shape who you are. Britain's Got Talent 2013 Attraction perform their stunning shadow act.