background preloader

Logga in på NE

Logga in på NE

https://auth.ne.se/login

Related:  IdrottslektionerFattiga och rikaKommunikationPressfrihetKällkritik

Rättvänd streckkod bättre för kassörer - Nyheter (Ekot) – Ligger de inte rättvänt, så måste vi vända på varorna, och det ger en påfrestning i musklerna, säger Dennis Svensson Dufva, som jobbar i kassan i en matbutik i Malmö. Det var på initiativ av fackförbundet Handels, som Arbets- och miljömedicin i Lund i våras gjorde en undersökning av hur skillnaden i arbetsbelastning för kassörerna verkligen blev beroende på streckkodens placering. - Vi kunde faktiskt se att det var betydligt bättre belastning om kunden lade varorna med streckkoderna vända på rätt håll, säger Inger Arvidsson, belastningsergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Blev ni förvånade att det var så tydlig skillnad? – Ja, faktiskt lite.

Korruption skadar hela samhället - Sida I Afrikas yngsta nation, Sydsudan, är korruption vanligt; statliga medel försvinner och pensioner och löner betalas inte ut som de ska. Detta drabbar tjänstemän som Arsenio Beda Ladu, lärare på Buluk Primary School i Juba. - Korruption är inte bara skadligt för enskilda individer, utan för samhället som helhet, säger Arsenio Beda Ladu. Det måste finnas kontroll och insyn hela vägen från toppen till gräsrotsnivån. Det händer att människor inte får sin pension alls, eller väldigt sent. Grupputveckling i fyra faser Allt mer arbete sker i grupp och ju mer komplex en uppgift är, desto större är behovet av att samarbeta. Genom ökad kunskap om hur grupper fungerar har arbetsgruppen större möjligheter att utvecklas i rätt riktning, prestera bättre och i högre grad skapa engagemang och arbetsglädje. Till grund för den här texten ligger Susan Wheelans grupputvecklingsmodell, där gruppens utveckling sker stadievis. Susan Wheelan integrerar flera olika modeller från forskning inom grupputvecklingsområdet. Gruppens utvecklingsstadier

Ny studie: Män riktar oftare näthat mot journalister Studien, gjord på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige, syftar att belysa gemensamma drag hos de personer som aktivt uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. – Den här utforskande studien presenterar flera intressanta hypoteser som ger oss viktiga pusselbitar i vår kunskap om de som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. Vi ser studien som ytterligare ett steg i vårt arbete att förebygga näthat, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige, i ett pressmeddelande. Diskussionsforumet Flashback har fungerat som studieunderlag. 7.372 användare uppfyllde urvalsvillkoren – att minst två gånger ha nämnt journalister vid namn eller som grupp i forumet, och att ha publicerat minst 1.000 inlägg på Flashback.

För lärare, rektorer och bibliotekarier Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga i skolan att större plats i det demokratiska samtalet. Eleverna lotsas genom den publicistiska processen och praktiserar samtidigt källkritik. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt. Ladda ner vår lärarhandledning KÄLLKRITIK I PRAKTIK här! Om Mobile Stories

HLR i skolan - HLR-rådet Läroplanens riktlinjer i att hantera nödsituationer Läroplanen Lgr11 anger i ämnet Idrott och hälsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”. HLR och första hjälpen är en del i att kunna hantera nödsituationer. I kommentarmaterialet till kursplanen anges att ”på så vis får eleverna förutsättningar att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt livräddande insatser som hjärt-lungräddning, HLR”. Läroplanen anger dessutom att HLR och första hjälpen är ett centralt innehåll i årskurserna 7-9. GenomförandeÄmnet bör introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Praktisk träning är viktig för att eleverna ska utveckla färdighet och förtrogenhet.

Fakta om utbildning Utbildning är vägen ut ur fattigdom Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och att öka kvalitén på undervisningen. Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. Lär dig fajtas mot härskarna — Vision Känner du dig dum efter ett möte? Eller får du kritik på jobbet hur du än gör? Då kanske du är utsatt för härskartekniker. ”Du är inte ensam”, säger Sara Berg som skrivit en bok om härskartekniker tillsammans med Rebecka Bohlin. Härskartekniker handlar om makt och om hur man använder sin makt för att sparka nedåt.

Related:  AUGUST STRINDBERG