background preloader

Allmänt; bra att ha

Facebook Twitter

Digital kompetens. Har du någon gång arbetat med ordmoln i din undervisning?

digital kompetens

Jag gjorde det en hel del förr men har på sistone glömt bort det. När jag förra veckan fick en fråga om just ordmoln insåg jag att det var dags att på nytt göra ett inlägg om det. Ordmoln är precis som det låter moln av ord. Med de olika webbtjänster som idag finns kan orden samlas i alla möjliga former och figurer. Du ska snart få se några exempel men först, när ska man som lärare använda ordmoln.

. - att samla ihop elevernas tankar inför ett nytt arbetsområde, - att samla elevers förklaringar till ett begrepp, Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur – Patricia Diaz. Ramlade över verktyget Classroom Screen via The Techie Teachers Facebook-sida (och även via Linda Forsell Asp i gruppen Mitt lilla klassrum på nätet) häromdagen och måste tipsa!

Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur – Patricia Diaz

Idén är supersimpel – det är en sida på nätet (ingen inloggning) som är tänkt att visas på storbild via projektor i klassrummet under lektionstid. På sidan finns flera grundläggande funktioner som många med mig ofta använder för att skapa struktur, tydlighet och elevaktivitet, till exempel en textruta för ex lektionsplanering/instruktioner, en namnslumpare, en arbetssymbol, en timer, en klocka, en ruta som automatiskt genererar en QR-kod till den länk man klistrar in, bilder som visar vad eleverna ska göra (tex arbeta i grupp/par/enskilt) etc. Tänker att det är toppen att ha uppe under lektionstid för att hjälpa eleverna att fokusera på vad som ska göras under lektionen.

Visat på SETT - hur du KAN göra en Canva. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! Quizlet och Quizlet Live är det som jag tipsar mest om i olika sammanhang.

Quizlet och Quizlet Live - så funkar det!

Skola har skapat regler för föräldrar. Prata positivt om skolan och ställ inte viktiga frågor om skolans verksamhet under hämtning eller lämning.

Skola har skapat regler för föräldrar

Det är två av punkterna i förväntansdokumentet som Engelbrektsskolan på Östermalm i Stockholm har skapat för föräldrarna. Läs även: ”Rika föräldrar är en arbetsmiljöfara” – Det har hänt att föräldrar ställt lärare mot väggen och ställt krav på hur vi ska sköta våra jobb, vilket resulterat i att lärare brutit ihop. Timeline. Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line.

Timeline

Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Adding an image for each label makes a timeline more visually appealing. Add, drag, and rearrange items as needed. Saving capability allows students to return to their work and make revisions, and they can share their final work via e-mail. Rektor avsätter tid och du tränar! I mitt förra inlägg skrev jag hur du gjorde för att använda olika tillägg till Chrome.

Rektor avsätter tid och du tränar!

I detta inlägg fortsätter jag med att visa er två smarta verktyg som kommer underlätta för både er och eleverna. Google Cast for Education Om du jobbar med Google Suite for Education kan jag rekommendera Google Cast for Education som du hämtar i Chrome webstore. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Som vanligt när det gäller undervisningens innehåll (VAD) eller de metoder läraren använder (HUR) gäller det att ha klart för sig i vilket syfte den ena eller andra används (VARFÖR). En del kollegor har säkert lärt sig Google Drive, Kahoot och Padlet, men många lärare står fortfarande utanför den digitala världen och därmed också eleverna. BLANKETT – OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. Klicka på blanketten och fyll i din orosanmälan.

BLANKETT – OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN

Spara eller skriv ut. Hur sätter lärare betyg? Holidays Rentals in Cabo Roig. Google Formulär – nu med självrättande quiz-funktion! – Patricia Diaz. Äntligen har Google lagt till en självrättande quiz-funktion till Google Formulär!

Google Formulär – nu med självrättande quiz-funktion! – Patricia Diaz

Många av oss använder Google Forms/Formulär för att skapa frågeformulär, till exempel för utvärderingar men även för att stämma av elevernas förkunskaper inför ett nytt arbetsområde, som tillhörande frågor till en ”flipp”, hur grupparbetet fortskrider – ja användningsområdena är många. En del har även använt sig av tillägget Flubaroo för att skapa självrättande quizzer (läs till exempel hur Sara Bruun har lagt upp det här). Några har tyckt att det är lite överkurs med tillägget och använder helt enkelt något annat alternativ (typ Socrative eller liknande).

Men nu har Google lagt till en quiz-funktion så att man kan välja att eleverna får direkt feedback på frågorna! Ta emot frågor från publiken med Google Presentationers nya verktyg Q&A: Så här gör du! – Hannas skolblogg. Google Apps har släppt en ny funktion till Google Presentationer som heter Q&A.

Ta emot frågor från publiken med Google Presentationers nya verktyg Q&A: Så här gör du! – Hannas skolblogg

Genom att välja ”Presentatörsvy” när man startar sin presentation aktiveras Q&A. Så kan betygssystemet förbättras. De flesta lärare är positiva till att det införts fler betygssteg men majoriteten anser att kunskapskraven är otydliga. Visat på SETT - hur du KAN göra en Canva. Groupe public En läsande klass. Relationen mellan provbetyg och betyg.

Det finns två huvudsakliga syften med de nationella proven. Dels ska proven stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, dels ska proven ge underlag för analyser av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå. Välkommen till mitt flöde, nya följare! Här #provtänker vi och lär tillsammans i en konstruktiv anda. #dinkollega. Skola 365. Nu tänker jag inte kasta mig in i läxdebatten, däremot tänker jag berätta om ett sätt att ge läxor som fungerat bra i min klass. Lite bakgrund kan vara på plats som förklarar mitt tänk. Min arbetsplats är på en liten skola som ligger utanför Gävle. Vi har för närvarande 95 elever fördelade över Fskl – åk 6. Nästan varje läsår blir det åldersintegrerade klasser med allt vad det innebär.

Så gör du en Canva. Jag hade planerat sämsta lektionen ever! - Sara Bruun. Adventstips: Så här slipper du rätta! I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid. Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Samtidigt kan du välja att eleven ska få direkt feedback till sin e-post. Greenscreen, ljudupptagning och klippning med iMovie. “Lärare ger för låga betyg” – Det finns en fara med att använda matriser och checklistor i alla moment kring eleven.

Lärare måste ha en förmåga att se utanför den mall de kanske använder och istället se helheter då det kommer till den slutliga betygssättningen. Per Måhl är expert på bedömning och betyg och har arbetat med kvalitetsgranskning av betygssättning på Skolinspektionen. Varför #flippatklassrum och hur eleverna ska se på #tänkaläxor. En liten guide för eleverna... Tio topplistor du inte vill vara utan. Nationella prov i SO i årskurs 6. Från och med läsåret 2015/2016 erbjuds inte längre nationella prov i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 6. Bedömningsstöd. Tillägg till webbläsaren Chrome. Många är vi som alltmer börjar använda Google och Chrome i skolan.

Jenny på Wendes: IKT, språkutveckling och boksamtal. Igår fick jag möjlighet att hålla i förmiddagens program på min skola. Vad vill jag att eleverna ska göra och vilken Chrome-app ska de använda? Betygssättning. - Undervisning behöver inte ges i varje ämne varje termin. - Ett terminsbetyg sätts endast i de ämnen eleven fått undervisning i under den aktuella terminen. - I de fall det finns ett betyg från en tidigare termin, men eleven inte fått undervisning i ämnet under innevarande termin, sätts inget nytt betyg men en uppgift om det senast satta betyget anges i terminsbetyget. Hur detta ska anges framgår av våra föreskrifter (SKOLFS 2014:50): Föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan. Muslimer som firar attentatet i Paris? Nej, ett gäng glada cricket-fans.

I skrivande stund har videon över en halv miljon visningar på Facebook och en svans av hatiska kommentarer därtill: Världskulturmuseerna — Barn. 25 Attention Getters to Calm A Noisy Classroom. Checklista för sociala medier. De nyaste presentationsverktygen. Dynamiskt tankesätt lärare. Checklista för att inkludera fler och skapa ökad tillgänglighet. Del 1 – distribution. Michael Clarke sur Twitter : "#RoaldDahlDay... IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome. Hem - GOTD. Fria bilder och ljud. My Maps. Läxor i praktiken. Wordle - Beautiful Word Clouds.

Jlsu. Malin Larsson sur Twitter : "Vad jag menar när jag använder ordet PROJEKT. Ett förtydligande. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. The Top 10 iPad Features That Schools Forget. Tagxedo - Word Cloud with Styles.